ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./159 24 เม.ย. 2561 ป้ายซอยกีดขวางหน้าบ้าน เลขที่ 97 ซอยชาตะผดุง 2/4 หนองแสบง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./241 24 เม.ย. 2561 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้สถานีทดลองข้าว ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./823 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ อาภรณ์ รับซื้อของเก่า ซอย 2 และซอย 3 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./830 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสายในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./158 24 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าหมู่บ้านร่มเย็น ศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./822 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.บึงหนองใหญ่ 2 และ 3 หน้าร้านถ่ายรูป 4.ถนนทางด้านทิศตะวันตก วัดป่าศิริวนาราม 5.ซอยบ้านพ่ออุดม 6.และ 7. ชุมชนบ้านพัก ตชด. 8.ถ.หลังชลประทาน แยก 13 9. ถนนหลังชลประทาน แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./020 24 เม.ย. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยศุภธีระ หน้าร้านเตียง ต้นสัตบัน ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./821 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม ซอย 8 แยก 2 โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./820 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 3/1006 ซอย 11 2.เลขที่ 3/437 ซอย 4 3.เลขที่ 3/412 ซอย 2/1 4. เลขที่ 3/326 ซอย 8/1 ( หลังศาลาชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./819 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 171/226 ซอยประชาสโมสร 25 ซอยตรงข้ามโชว์รูมรถ MG
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./818 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หลอดไฟแสงจันทร์ ถนนศิลปสนิท ตรงข้ามบ้านเลขที่ 46/11-15 จำนวน 1 หลอด 2.หลอดไฟสี่แยกถนนหมดชาญอุทิศ ตัด ถนนศรีมารัตน์ จำนวน 1 หลอด 3.ปากซอยศรีมารัตน์ 18 จำนวน 1 หลอด 4.ถนนศรีมารัตน์ หลอดตรงข้ามปากซอยสณีมารัตน์ 17 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./817 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 35 แยกขวาแรก โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./023 24 เม.ย. 2561 ีนิกสไมล์เดนทอลถนนหลังต่เติมหลังบ้านพักกินที่ดินเข้าออกสร้างโดยไม่ขออนุญาต รุกร้ำที่ดิน ปิดทางเข้าออกสารธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./815 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด ถนนชัยพฤกษ์ 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 154/47 ,154/75 ซอยชัยพฤกษ์ 6 จำนวน 2 จุด หลอดแสงจันทร์ ข้างหอพัก ซอยชัยพฤกษ์ 2 จำนวน 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 157/2 ซอยชาตะผดุง 15 จำนวน 1 จุด ตรงทางเข้าเซนทาร่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./816 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 32 สุดซอย ซอยประชาสโมสร 38 แยก ซ้ายหน้าหอพัก มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./240 24 เม.ย. 2561 ท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณถนนคนเดิน หน้าร้านกาแฟ cafe de' Fovest อยู่บริเวณถนนคนเดินหน้าป่าไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./157 23 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 15 จำนวน 1 จุด ซอยชัยพฤกษ์ 5 จำนวน 1 จุด ถนนชัยพฤกษ์ จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./814 23 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./239 23 เม.ย. 2561 ขอดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ กงศุลเวียดนาม ถ.ชาตะผดุง ตัด ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ รพ.สัตว์ปิยะมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./156 23 เม.ย. 2561 เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณ ภายในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./157 23 เม.ย. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามดี๊ ดี มินิมาร์ท ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./813 23 เม.ย. 2561 ขอหลอดไฟ + โคมไฟ บริเวณ ถ.ประชาสโมสรซอย 22 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./238 23 เม.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณ ซอยประชาสโมสร 22 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./812 23 เม.ย. 2561 แสงจันทร์ธารทิพย์ 2/1 ไม่ติมานานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./155 23 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ แถวบ้านพักชลประทาน ที่ 6 ซอยตรงข้ามทางไปเบทาโก คุณศรีวรรณ 098-1012640
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./811 23 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ฝั่งตรงข้าม ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ถ.ชัยณรงค์ ซอยโรงแรมแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./810 23 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 54/25 ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./805 23 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.อยู่ปากซอยศรีชนะ 2.อยู่ในซอยสมานมิตร หน้าบ้านเลขที่ 88/253 3.ปากซอยพัทยา 1 4.ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 89/16 5.ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./804 23 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม เยื่องซอย 9 จำนวน 1 จุด หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./808 22 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในซอยธารทิพย์2/1ดับ 2 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]