ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1316 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 23 หลอดสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1315 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากหอพักใบเฟิร์น เกือบถึง ไอที ซอยชาตะผดุง 17 จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1314 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศิลปสนิทซอย 2 จำนวน 4-5 หลอด สามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./055 25 ก.ค. 2561 ตัดต้นไม้ยืนต้นตาบ บริเวณ สวนรัชดานุสรณ์ มีเยอะมาก หลายต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./402 25 ก.ค. 2561 มีน้ำไหลออกมาบริเวณห้องน้ำสวนรัชดานุสรณ์ หลังหอนาฬิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./401 25 ก.ค. 2561 การปรับปรุงร่องระบายน้ำ อุดตัน บริเวณ ทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1313 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./253 25 ก.ค. 2561 ขอให้เจ้าหน้าที่มาจับสุนัขจรจัด ในหมุ่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ ไล่กัดชาวบ้าน เป็นอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1312 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณหัวมุม บ้านเลขที่ 201/4 ซอยเทพารักษ์ 8 ขอรถกระเช้าเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1311 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้ามีประกายไฟ บริเวณบ้านเลขที่ 277/25 ซอย 5 มีประกายไฟ และบ้านเลขที่ 277 หมู่บ้านศรีฐาน ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./400 25 ก.ค. 2561 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนรถไฟ ชุมชนหนองวัดพัฒนา จำนวน 10 ท่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1310 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 ท้ายชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1309 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเอมเปอร์เรอร์ ใกล้ร้านข้าวต้มแม่หน่อย ถ.หน้าเมือง ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1308 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ กลางเมือง ซอย 2 หน้าปั๊มน้ำมัน คาลเท๊ก ตรงข้าม เสาต้นที่ 2 ในซอยแม่ทองพูล 2 จำนวน 2 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1307 25 ก.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณซอยโรงแรมกราเซีย ถ.ประชาสำราญ บ้านเลขที่ 290/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./252 25 ก.ค. 2561 เหตุรำคาญร้านค้าใกล้เคียง มีการย่าง หมู ไก่ มีกลิ่นควัน และน้ำมัน จากการย่างไก่ เลขที่ 47/5 ถ.ชวนชื่น คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./399 25 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ตัด ถนนหลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1306 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านทำแอร์ ถ.เทพารักษ์ ชุมชนเทพารักษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1305 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 500/107 เลขที่ 500/115 ชุมชนเทพารักษ์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1304 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 227/42 แยกซอยหลังศูนย์ราชการ 14 ตัดซอย หลังศูนย์ราชการ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1303 25 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรื่นจิตร ตลอดสองฝั่ง คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./304 24 ก.ค. 2561 ทางเท้าบริเวณ หน้าร้านพีแอนด์พี ทรุดตัวแตกลงลึกเลื่อยๆ เกรงจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรทางเท้าซึ่งมีจำนวนมากต่อวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./398 24 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 124/32 ซอย ธกส. สาขาศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1302 24 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนศรีจันทร์ เลี้ยวไฟแดง ว้ายมือตรงศูนย์อนามัย แม่และเด็ก แล้วตรงไป ถนนชาตะผดุง ถึงซอย 16 เลี้้ยวซ้ายบ้านจะอยู่ขวามือ บ้านเลขที่ 177/5 และ 162/46
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./251 24 ก.ค. 2561 มีการทำทอดมันปลาจากบ้านข้างเคียง มีน้ำมันไหลเข้ามาตามกำแพงบ้าน และกลิ่นน้ำมัน เข้าบ้านเลขที่ 904/2 ถ.หน้าเมือง เลย เคเค คอนโด จะเจอคาร์แคร์และมุมกาแฟ และมีการเทน้ำคาวปลาไหลเข้ามาที่บ้านด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1301 23 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ธารทิพย์เฮ้าส์ ชำรุด ไม่ติดหลายวันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./397 23 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็กชำรุด บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./125 23 ก.ค. 2561 ถนนเป็นหลุม ( ทางไลน์) ทางเข้าปากซอยประชาสโมสร 22 สี่แยกประชาสโมสร ตัด ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1300 23 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 95/3 ถ.ศรีนวล ตรงข้ามกับ พระนครศรีบริรักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1299 23 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ 2 หลอดหลอดยาง 1 หลอด และหลอดสั้น 1 หลอด ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]