ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./020 07 พ.ย. 2561 ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณ 1.ถนนปรีชาประสิทธิ์ 2.ถนนประสานมิตร 3.ถนนเทพผาสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./155 07 พ.ย. 2561 ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยชลประทาน มิตรภาพ 14 เสาไฟที่มีหลอดเสาที่ 2 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./154 07 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ก่อนถึงซอยพระบิณฑบาตร ต้นคูณ 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./039 07 พ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ มูลนิธิ ขอนแก่น สามัคคีอุทิศ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./042 07 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ข้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ตรงข้ามสถานีตำรวจ จำนวน 3 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./157 07 พ.ย. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนในชุมชนไม่ติดดังนี้ (1).ถนนสายหลักเสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/67(ตรงข้ามปากทางซอย 1) (2).ซอย 6 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/75(ตรงข้ามร้านขายของชำ) (3).ซอย 5 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/37 (4).ซอย 14เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/260(สุดซอย) (5). ซอย 11 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/314 ขอตวามกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./038 07 พ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ตลาดโต้รุ่งเก่า เข้าทางฝั่งถนนกลางเมือง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./019 06 พ.ย. 2561 ติดตั้งลูกระนาดหรือยางชลอความเร็ว บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 52 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./153 06 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาตรงข้ามหอพักภารดี เกือบถึงไอดี สอยขับรถ ถ.ชาตะผดุงซอย 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./037 06 พ.ย. 2561 ขอยืมโต๊ะเก้าอี้ ทางชุมชนเจ้าพ่อทองสุข จะตั้งกองพิธีต้อยรับ ขบวนแห่เจ้าชมเมือง บริเวณหน้าตลาด อ.จิระ ในวันที่ 9 พ.ย. 2561 จึงขอยืมโต๊ะพับ จำนวน 10 ตัว ส่งที่หน้าตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./041 06 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามประตูทางเข้าบึงทุ่งสร้าง 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./152 06 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ทานตะวันซอย 2 หน้าซอย 5 และถนนชัยพฤกษ์ ซอย 9 เสาต้นสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./151 06 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 259/15 259/27 และหลังบ้าน 259/19 ถ.อนามัย โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./150 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 14 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./018 05 พ.ย. 2561 ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณ ทางเข้าหน้าบริษัท จีเอสโกลด์ เซอร์วิส จำกัด ถ.ราษฎร์คนึง ตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./036 05 พ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรอกบำรุงสุข ซอยธารทิพย์ ตั้งแต่ปากซอย ตลอดทั้งซอย มีกิ่งไม้ยื่นออกมาเยอะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./040 05 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยศิริสุข ถ.ศรีจันทร์ ซอย 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./149 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยโพธิสาร ซอย 1 เนื่องจากชำรุด จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./148 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศิริสุข 2.ซฮยเกษตรสัมพันธ์ 3.ยิ้มยิ้ม ถ.ศรีจันทร์ ซอย 39 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./147 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีรถไฟใหม่ ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหลักเมือง จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./146 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 227/3 ถ.รอบเมือง หลอดนีออน ชุมชนคุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./145 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ใกล้ร้านตัดผมชายสุนทร ซอยชวนชื่น 2 ไฟนีออน กระพริบ เป้นจุดเฝ้าระวังเวรยามของ อปพร. ชุมชน หลอดเสื่อมกระพริบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./144 05 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ก่อนถึง บ้านเลขที่ 146/5 และหน้าบ้านเลขที่ 146/5 ซอยมิตรภาพ 8/1 ซอยหลังปั๊มตราดาว หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./158 04 พ.ย. 2561 ปั้ม ปตท.บ้านกอก ซอยกังวาน4 แถวที่พักกำลังจะมีปั้ม ปตท. เปิดใหม่ เรื่องที่จะขอร้องให้ทางเทศบาลเข้ามาจัดการ คือ ทางปั้ม ได้ทำการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ แล้วเปิดตั้งแต่ค่ำจนเช้า แสงไฟที่สาดส่องเข้ามายังที่พักมันจ้าเกินไปอยากให้เขาลดการเปิดไฟในส่วนที่มันหันเข้ามาทางหอพัก ขอแค่นี้ ตอนนี้คือปวดตาปวดหัวกับแสงไฟสปอร์ตไลท์มาก จึงขอความร่วมมือจากทางเทศบาลช่วยเหลือด้วยก่อนที่สายตาจะแย่ลงกว่านี้ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./143 02 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถ.โพธิสาร บ้านเลขที่ 90 หน้าร้าน ซ่อมมอเตอร์ไซด์ 2. สามแยกตัดกับ ถ.ชาตะผดุง ทางเข้าหมุ่บ้านกัญญารัตน์ ติดศาลาโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./142 02 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 32/11 ซอยดอนเงิย ถ.ฉิมพลี โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./141 02 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าหมู่บ้านกัญญารัตน์ เลขที่ 154/107 หน้าร้านกาแฟมอนิ่ง คาเฟ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./035 02 พ.ย. 2561 ขอรถเกรด บริเวณ ฟุตบาะหน้าเต๊นท์รถ จีระศักดิ์ ถ.มิตรภาพ ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./039 02 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าเต๊นท์รถยามาฮ่า ถ.มิตรภาพ แตกชำรุด และเสียหาย อยู่ใต้เสาไฟฟ้า และอีกหลายจุด ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./140 02 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/1 ชุมชนธารทิพย์ จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]