ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1210 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในซอย 12/1 ชุมชนโนนชัย จำนวน 2 จุด และซอยสมบูรณ์รัตน์ จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1209 04 ก.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 22 จากซอย 400 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./368 04 ก.ค. 2561 ให้ดูล้างท่อ บริเวณหน้าสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./119 04 ก.ค. 2561 ขอลูกระนาดกั้นบริเวณซอยธารทิพย์ 2 และ ถ.ประขาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1208 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามสุพรรณิการ์ ใกล้กับคลองน้ำ โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1206 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังรวมทวี ถนนมะลิวัย์ ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1207 04 ก.ค. 2561 ขาหลอดไฟหัก บริเวณซอยมะลิวัลย์ 1 หลังรวมทวี ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./277 04 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1 จำนวน 2 จุด ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1205 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 11 เข้า 40 เมตร ตรงข้ามร้านเคี้ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1204 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแก้วสายหยุด ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1203 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนชาตะผดุง จากซอย 14 ถึงสี่แยก ถนนศรีจันทร์ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./367 04 ก.ค. 2561 ขอวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 ท่อน บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เลยศาลาชุมชน ตรงร้านขายส้มตำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1201 04 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์ตนึง 4 ทะลุ ถนนสิกรทุ่งสร้าง 8 ด้านใน 2 หลอด ตรงกลางระหว่างซอยราษฎร์คนึง ซอย 4 ไปกสิกรทุ่งสร้าง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./232 03 ก.ค. 2561 รถเก็บขยะไม่มาเก็บขยะที่บ้านดอนหญ้านางเพราะอะไร ขยะล้นแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1202 03 ก.ค. 2561 ไฟส่องสว่างถนนดับ ข้างซอยบ้าน แม่ต้อย เป็นบ่อยครั้งแจ้งไป ก็มาเปลี่ยนหลอดไฟใช้ได้แป๊บเดียวก็ดับอีก อยากให้เปลี่ยนทั้งชุด อย่าเปลี่ยนแค่หลอด เพราะบริเวณที่ไฟดับเป็นโค้งถนน อาจเกิดอันตรายในการใช้ถนนอีกทั้งบริเวณที่ไฟดับและเป็นโต๊ะสน๊กเกอร์ เป็นแหล่ง มั่วสุม และเคยมีโจรปีนเข้ามาจโมยทรัพย์สินอีกด้วย *หมายเหตุ* ช่วยซ่อมให้ใช้งานได้นานหน่อยนะคะ ซ่อมไปไม่ถึงเดือนดับอีกแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1211 03 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าถนนดับ. ไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1200 03 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย 9 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1199 03 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 205/48 ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1198 03 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังบ้านเลขที่ 41/58 ถ.มิตรภาพ 11 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./366 03 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำ มีการปล่อยน้ำออกมา บริเวณ บ้าน ติดกับร้าน ข้าวต้ม เฮง เฮง เฮง และมีแผ่นหินทับไว้ ซอยวิทยาลัยเทคโนโลยี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1197 03 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าเสาชำรุด บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17/1 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./365 03 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณ หลังโรงเรียนกัลยาณวัตร คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./276 03 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านอาหาร ใกล้ ม.ภาค ถนนบ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./364 03 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด รถวิ่งเหยียบมีเสียงดังมาก และ กำลังจะทะลุลง เพื่อความปลอดภัยของคนใช้ถนน และที่บ้านนอนไม่ได้ดังมากเวลารถวิ่งทุกครั้ง จึงขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ. ขอขอบคุณล่างหน้าค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1196 02 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวีรวรรณ 2 เสาไฟ 7063 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./274 02 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ถนนเหล่านาดี ซอย 10 เริ่มจากปากซอย ถึงกลางซอย จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./231 02 ก.ค. 2561 ขอเก็บป้ายโฆษณา บริเวณ ในซอยรอบบึง 6 ( ซอยโนนทอง ) ขณะนี้ห้อยอยู่ กลัวหล่นลงมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./230 02 ก.ค. 2561 ขอถังขยะเพิ่มเติม และตั้งไว้ บริเวณ ที่เคยตั้งเทศกิจ และ โรงรับจำนำ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./363 02 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 75/10 ซอยวีรวรรณ 2 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./362 02 ก.ค. 2561 น้ำท่วมเข้าไปในบ้าน จากบ้านเลขที่ 10/2 ถ.รอบเมือง หน้ามหาชัยซีฟู้ด ติดสำนักงานเทศกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]