ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./141 04 ก.ย. 2561 ขอยางมะตอย ซ่อมแซมถนน จำนวน 10 ถุง ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./456 04 ก.ย. 2561 ขอท่อระบายน้ำ บริเวณ จากถนนใน ซอยราษฎร์คนึง 35 ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./457 04 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เช้าซอยแฟมมิลี่ มาร์ท ถ.รื่นรมย์ สุดซอยเลี้ยวขวา บ้านเลขที่ 596/5 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./361 04 ก.ย. 2561 ขอกระจกนูน บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 22 และซอยธารทิพย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./360 04 ก.ย. 2561 ขอกระจำนูน บริเวณ ใกล้กับโรงสูบ ชาตะผดุง จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./359 04 ก.ย. 2561 เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./358 04 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวร ซอยวีระวรรณ 3 ตรงข้ามหอพักสามชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1516 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1515 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบเมือง จากแยกวัดโป๊ยเซียน ( ขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ) ถึงโลตัส รอบเมืองทั้งสองฝั่ง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1514 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 35 ท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1513 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บริเวณซอยหน้าเมือง 7 ในซอย จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1512 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชวนชื่นซอย 4 และถนนชวนชื่น ฝั่งโรงแรมเป็นหนึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1511 04 ก.ย. 2561 ไฟสปอร์ตไลท์ดับ บริเวณ สวนรัชดานุสรณ์ ลานออกกำลังกาย ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1510 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยวีระวรรณ 3 ตรงข้ามหอพัก สามชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./357 04 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล มีกิ่งไม้ ปกคลุม ซอยเทพดำเนิน ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1509 03 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 2 จำนวน 3 หลอด นีออนยาวและสั้น ขอเปลี่ยนโคมไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1508 03 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 71 ซอยราษฎร์คนึง 18 เลขที่ 19 ถ.ราษฎร์คนึง 14 และซอยนิรภัย จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1507 03 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย 6 กลางซอย จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./284 03 ก.ย. 2561 เก็บขยะ บริเวณ ในหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อป./062 03 ก.ย. 2561 ขอน้ำไปใส่ถัง บริเวณ วัดจอมศรี จำนวน 3 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1506 03 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรอกบำรุงสุข ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1505 03 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 ประมาณ 200 เมตร ซอยโรงเรียนบริหารธุระกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1504 03 ก.ย. 2561 ขอเพิ่มไฟ้ฟ้า บริเวณ โรงสูบน้ำบึงทุ่งสร้าง ถ.ชาตะผดุง ทางจะลงไปทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./283 03 ก.ย. 2561 เจ้าหน้าที่เก็บขยะ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ ติดรั้วอาชีวะ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./463 03 ก.ย. 2561 น้ำเสียหลังบ้านไม่ไหล น้ำเสียไหลย้อนเข้าห้องครัว ห้องน้ำ ช่วยด้วยครับ เดือดร้อนมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./280 31 ส.ค. 2561 ร้องเรียนข้างบ้านมีการเปิดเสียงร้องของนก ตลอดเวลา สันนิฐานว่าน่าจะมีการเลี้ยงนกไว้ภายในตึกอาคารพานิช เหมือนที่เคยเป็นข่าวที่สั่งกวาดล้างไปเมื่อไม่นานมานี้ อยากให้มาช่วยตรวจสอบให้ด้วย เนื่องจากเสียงรบกวนมาก และไม่สามารถติดต่อผู้เช่าหรือเจ้าของอาคารได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./355 31 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเณ เลขที่ 175/31 ตรอกบำรุงสุข ประชาสโมสร 22 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./084 31 ส.ค. 2561 มีการจอดรถทิ้งไว้นาน อยู่ถนนสินไพลิน ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./083 31 ส.ค. 2561 ตั้งป้ายขวางทางเท้า ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค ตลอดสาย บนฟุตบาธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./082 31 ส.ค. 2561 ต่อสายยางลงถนน ชุมชนเทคโนภาค ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]