ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./224 05 เม.ย. 2561 ฝาบ่อพัก ศรีจันทร์ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./751 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้า บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./750 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอย 4-6-8 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./749 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ3หลอด นับจากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./752 05 เม.ย. 2561 แจ้งไฟฟ้าริมถนนดับ บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 9/1 ต.ใเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เสาไฟฟ้าต้นที่ 2 และ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./223 05 เม.ย. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอย 5 ซอย 6 ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./145 05 เม.ย. 2561 ขอเบิกยางดำ ซ่อมแซมถนน ภายในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./221 05 เม.ย. 2561 ฝาบ่อหาย (ฝาเหล็ก) ถ.เทพารักษ์ ยังไม่ถึงซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./748 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./747 04 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนหลอดไฟ LED ออกเป็นหลอดนีออน บริเวณ เลขที่ 168/20 ซอยเมตตา ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./220 04 เม.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามถนนจอมพล หน้าร้านขายอาหารตามสั่ง ติดร้านขายผลไม้ แอ๋ว ดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./084 04 เม.ย. 2561 ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 20 เลขที่ 225/3 ,225/32 ,225/46 225/67 บ้านดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./746 04 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/29 ซอยวาสนา ถ.จอมพล จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./745 04 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/41 - 45 ในซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./744 04 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวรหน้าร้านเนื้อย่าง อาอี๋ ถ.เทพดำเนินดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./743 04 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 55/3 ซอยสุขสบาย 12 ทางไปโนนทัน เสาที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./742 04 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 8 ตรงหอพักยุวเรศ 2. ซอย 10 เลขที่ 191/12 3. ถนนสินไพลิน หน้าหอพัก ลีลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./219 04 เม.ย. 2561 ความสะอาดของซอย บริเวณซอยราษฎร์คนึง ซอย 15 เนื่องจากมีหอพัก อยู่ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./218 04 เม.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน ขอลอกคลอง บริเวณหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ และโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./149 04 เม.ย. 2561 ความสะอาด ของซอย ราษฎร์คนึง 15 โนนชัย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ถ./083 03 เม.ย. 2561 ถนนข้างหนองยาวชำรุด แตกเป็นหลุมช่วยซ้อมแซมด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./741 03 เม.ย. 2561 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ เลขที่ 259/2 ซอยอนามัย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./740 03 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพจนา 7 ถ.มิตรภาพ 18 เกือบสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./217 03 เม.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 6 ฟาร์มเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./739 03 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 6 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./738 03 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยพระบิณฑบาตร และถนนชีท่าขอนตัด ถ.ชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./737 03 เม.ย. 2561 ขอหลอดไฟเพิ่ม บริเวณ อาคารชุมชนหนองแวงตราชู 2 ซอยมิตรภาพ 11 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./736 03 เม.ย. 2561 ขอหลอดไฟเพิ่ม บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 99/1 ด้านหน้า และหลังบ้าน ซอยมิตรภาพ 15 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./735 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 17 อำพร อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./734 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริวณ ถนนเทพดำเนิน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]