ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./487 28 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กสิกทุ่งสร้าง 24 หน้าสถานีวิทยุ ข้างที่ว่าการอำเภอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./486 27 ก.ย. 2561 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./485 27 ก.ย. 2561 ขอเพิ่มบ่อพักท่อระบายน้ำ บนิเวร ซอยหลังศูนย์ราชการ 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./484 27 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 ใกล้กับ ธนาคารกรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1647 27 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1 เสาที่ 1 หน้าบ้านประธาน เลขที่ 161/5 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./400 27 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ หน้าบ้าน นายพนัส ทองวันชัย เลขที่ 249/1 ม.13 ชุมชนเทพารักษ์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1646 27 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอยวีรวรรณ 2 ชุมชนแก่นนคร ใกล้บ้านไชยวสี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1645 27 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวาสนา ถ.จอมพล เสาไฟต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./090 27 ก.ย. 2561 มีการขับรถของแม่ค้าขายของฝ่าเข้ามาในลานสวนไหของบึงแก่นนคร และสนามเปตองมีการสูบบุหรี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1644 27 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ถนนหลังเมืองจากร้านชัยมหา ถึง ร้านหมอ อิน อร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./064 27 ก.ย. 2561 ไล่แตน บริเวณ สุสานมุสลิม ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1642 27 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 301/10 ไฟฟ้านีออน ซอยวุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./012 27 ก.ย. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ จากชุมชนคุ้มวัดกลางถึงบริเวณถนนกลางเมืองซอย 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1643 27 ก.ย. 2561 เนื่องด้วยบ้านของผมอยู่บ้านบะขาม ซอยเลิศวิไล (ซอยที่มีรูปปั้นม้า) อยากจะขอร้อุงเรียนเรื่องความสว่างในซอยไม่เพียงพอเหมือนกับซอยอื่นๆที่มีหลอดไฟติดทุกเสาไฟ เเต่ซอยเลิศวิไลไม่มีหลอดไฟเลยครับ อยากจะขอให้ท่านมาติดหลอดไฟในซอยให้ด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของบุคคลในซอย อยากจะใคร่ขอความพิจารณาจากท่านให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1649 27 ก.ย. 2561 ซอยในชุมชนบ้านบะขาม ความสว่างไม่เพียงพอ เป็นอันตรายตอนกลางคืน ทางมืดอยากให้เพิ่มหลอดไฟในซอยชุมชนให้สว่างกว่านี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./399 26 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้หน้าคลีนิค พีเค มี โม เจริญทรัพย์(คลีนิคไตเทียม)ตรงข้ามปั้มพีที(ปั้มน้ำมัน)ถนนศรีจันทร์ เลยสี่แยกศูนย์อนามัยแม่และเด็กตรงไปแล้วยูเทรนกลับมาแล้วจะเจอคลีนิค พีเค มี โม เจริญทรัพย์(คลีนิคไตเทียม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1641 26 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงพยาบาลสัตว์วนิดา ถ.เฉลิมพระเกีรติ ก่อนถึงตะวันแดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./483 26 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 104/11 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ซอยโรงแรมเลอวันด้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./398 26 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวร บ้านเลขที่ 86/9ซอยข้างโรงเรียนโสต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./301 26 ก.ย. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ บ้านไชยวลี ซอย 2 ซอยวีรวรรณ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./397 26 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุตฒาราม 12 - 12/1 ถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1640 26 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพระบิณฑบาตร เสาไฟต้นที่ 4 ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1639 26 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถนนศรีจันทร์ จำนวน 4 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1638 26 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 4 จำนวน 2 จุด ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./396 26 ก.ย. 2561 ขอป้ายบอกซอย "ซอยตัน "หน้าปากซอย ใกล้กับป้ายชุมชนศรีจันทร์ ซอยข้างเรือนจำด้านตะวันออก ซอยเข้าสุสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./395 26 ก.ย. 2561 ขอรถเกรด บริเวณ หลังโลตัส เป็นลูกรัง ซอยเหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./394 25 ก.ย. 2561 เรื่องการตีเส้นจราจร ช่วง 4 แยก หน้าวิจัยข้าว แถว รพ ขอนแก่นราม โดยเริ่มจาก ถนนมะลิวัลย์ แยก บีเอ็มดับบริว วิ่งไปทาง รพ ขก ราม ตรงแยกนั้นๆ รถที่วิ่งเลนขวา วิ่งมาเลนจะหายไป รถที่วิ่งเลนซ้าย จะถูกบังคับออกไปเป็นเลนขวา แล้วช่วงกลางโค้ง จะมีเลนด้านซ้าย เพิ่มมาอีกเลน นี่ก็พึ่งจะเห็นตีเส้นใหม่ๆ ก็ตีเส้นตามเดิมอีก แล้ว ลองๆ มาขับรถผ่านทางแยกตรงนี้ ดู จะเห็นว่ามันแปลกๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1636 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 162/73 และ 162/189 ถ.เหล่านาดี จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./482 25 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำหลังสำนักงานประมงก่อนจะถึงจวนผู้ว่า โดนรถชนแตกเป็นจำนวน2ฝา ขอความกรุณาส่งช่างไปดำเนินการซ่อมด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1635 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านล็อตเตอรี่ ถ.ศรีจันทร์ ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]