ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./031 07 ธ.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตรงข้าม ม.ศรีปทุม สามแยกซอยตรงข้าม ม.ศรีปทุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./312 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี 12 ครึ่งหมู่บ้านจากห้องเย็นไปทางโลตัส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./311 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 105/7 ถ.แยกจากโพธิสาร ร้านรับซื้อของเก่า ทางไปโรงเรียนโนนทัน และสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./308 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 230/6 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./307 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 211/28 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ใกล้ที่ทำการชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./306 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่่ 221/41 ซอยราชสิทธิ์ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./305 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย อบจ.ชุมชนเทพารักษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./304 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 1 (ไฟสปอร์ตไลท์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./076 07 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยมิตรภาพ 8/1 หลังปัีมน้ำมันคาลเท๊กซ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./303 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 588/22 ถ.หน้าเมือง 17 ซอยสถานกวดวิชา The brain หลังแฟรี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./309 07 ธ.ค. 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง เรียน ผอ.กองช่าง อยากจะขอเปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างจากเดิม ขนาด 40w เป็นชุดโคมไฟแสงจันทร์เพื่อเพิ่มความสว่างในชุมชนและผู้สัญจรไปมาในเขตชุมชน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นางสาวสำลี เอี่ยมศรี ผู้เสนอ 7/ธ.ค./61
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./302 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยสวัสดี 2 เสาที่ 2 นับจากปากซอย มะลิวัลย์ สปา ตรงข้ามบ้านเลขที่ 105 หน้าร้านทำป้ายเดิม 2.ไฟฟ้าชำรุด หมู่บ้าน VIP โฮม 8 เสาที่ 2 และเสาที่ 4 สุดท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./301 07 ธ.ค. 2561 ไฟกระพริบดับ บริเวณ สี่แยก ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.สามัคคีอุทิศ คุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./300 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 196/58 ถ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./075 07 ธ.ค. 2561 ขอกระจกนูฯ ถ.รอบเมือง 11 ดรงแรมบีทู ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ สี่แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./299 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง สายหลัก (ไฟแสงจันทร์) โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./298 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลาชุมชน หลังศูนย์ราชการ 1 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./297 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 95/3 ถ.ฉิมพลี ใกล้วัดโพธิ์ โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./296 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเย็นซ่า ถ.หลังเมือง คุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./039 07 ธ.ค. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ โรงแรมดิ อิมเพรส ซอยร้านรักเนย ถ.เสรีสัมพันธ์ เข้าซอยรักเย อยู่ขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./295 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 5 ถ.เหล่านาดี คุ้มวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./294 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./293 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้าน ปะป๊า ราเมน ถ.หน้าเมือง ซอย 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./292 07 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 6 หน้าบ้าน เลขที่ 129/27 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./074 07 ธ.ค. 2561 ขอต้นไม้ ประดับ บริเวณ ศาลเจ้าพ่อทองสุข ถ.พิมพสุต งานสมโภชน์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จำนวน 200 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./073 07 ธ.ค. 2561 ขอยืม โต๊ะ เก้าอี้ บริเวณ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โต๊ะพับยาว 10 ตัว เก้าอี้ 100 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./077 07 ธ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำภายในซอยรอบเมือง1อุดตัน ผมเคยแก้ปัญหาเองมา 2-3 ครั้งแล้ว โดยจ้างคนมุดปากท่อเอาขยะออก แต่ครั้งนี้หาจุดตันไม่เจอ ใคร่ขอความกรุณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ เพราะฝนตกนิดหน่อยก็ท่วมไปครึ่งซอยแล้ว ค่อนข้างสร้างความลำบากให้กับผู้อาศัยภายในซอยเป็นอย่างยิ่ง ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./291 06 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ 14/8 ซอยข้างร้านคุณไก่ ( เอาบันไดมาด้วย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./290 06 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 3 และซอย กสิกรทุ่งสร้างซอย 13/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./289 06 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าร้านขายยาณัฐทา 2.หน้าต้นซ่อมรถ โนนทัน 8 ถ.ฉิมพลี - บ้านผือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]