ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./370 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าวัดหนองแวงตราชูวนาราม กำแพงวัด และขอตัดต้นตะขบที่อยู่หน้าประตูวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1523 05 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึง ซอยข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง บ้านเลขที่ 555
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1522 05 ก.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ อดุลยารามซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./142 05 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 35 ร้านรุ่งอนันต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./369 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ประตู รั้ว มหาวิทยาลัยราชมงคล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./368 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ตรงข้ามมูลนิธิ สามัคคีอุทิศ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./367 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ต้นหูกวาง บริเวณ ถนนรอบเมือง แยกมูลนิธิขอนแก่นสามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./366 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยอนามัย 18 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1521 05 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านจ่อย ลาบก้อย ถ.รอบเมืองตัดถนนชีท่าขอน จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1520 05 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16 ใกล้ที่ทำการชุมชน จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1524 05 ก.ย. 2561 แจ้งไฟฟ้าดับชชหนองแวงเมืองเก่า2ตามแผนที่ที่ส่งมาครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./288 05 ก.ย. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวีระวรรณ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./287 05 ก.ย. 2561 ขอคนตัดหญ้า กวาดถนน บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 31 ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./459 05 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยก ถนนสุขสบาย ตัด ถนนข้างโรงฆ่าสัตว์ มีน้ำไหล ล้นออกมาจากท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1519 05 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 233/2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ( ซอยตัน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./365 04 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ต้นมะขามเทศ หมู่บ้านร่มเย็น ตรงทางออก ซ้ายมือประตูที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1518 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.วอยมะลิวัลย์ 11 เสาเลขที่ 550 หันขาหลอดตรงถนนให้ด้วย 2.ซอยมะลิวัลย์ 11 มุมบ้านเลขที่ 90/3 3.ซอยบ้านสวนสปา หลังอู่ซ่อมรถไพศาล หน้าบ้านเลขที่ 56/18 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./364 04 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ซอยมะลิวัลย์ 9 หน้าบ้านเลขที่ 300/1 2.มุมบ้านเลขที่ 56/57 กิ่งต้นโพธิ์ , สำสา 3.ตัดกิ่งต้นจามจุรี ต้นมะขามเทศ ตรงข้ามหอพักสวิสโฮม 4.ซอยมะลิวัลย์ 9 ซอยบ้านสวนสปา เลขที่ 56/18 ต้นกระถิน ต้นพุทรา มะขามเทศ 5.ต้นจามจุรี ถ.มะลิวัลย์ซอย 9 6. ตัดกิ่งยูคา ซอยมะลิวัลย์ 9 ตรงร้านลาบเป็ด สารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./458 04 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 9 ใกล้กับเซเว่น บ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./286 04 ก.ย. 2561 ป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณป้ายที่ 1 ซอยมะลิวัลยื 9 เลยเซเว่น ศรีฐาน ซ้ายมือ 1 ป้าย ป้ายที่ 2 ซอยมะลิวัลย์ 9 ตรงข้ามป้าย คุ้มพรประทาน 2 ป้าย ห่างกัน ตลอดแนวถนน ฝั่งขวามือ ที่มีกองขยะมาก ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./363 04 ก.ย. 2561 ขอรถเกรด บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 9 ทางขวามือจากทางทิศเหนือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./285 04 ก.ย. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านฆ่าเป็ด ซอยศรีมารัตน์ 34 เข้าประมาณ 15 เมตร จะมีรอยถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./362 04 ก.ย. 2561 ขอดินทราย บริเวรสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1517 04 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 22 ใกล้กับถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./141 04 ก.ย. 2561 ขอยางมะตอย ซ่อมแซมถนน จำนวน 10 ถุง ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./456 04 ก.ย. 2561 ขอท่อระบายน้ำ บริเวณ จากถนนใน ซอยราษฎร์คนึง 35 ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./457 04 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เช้าซอยแฟมมิลี่ มาร์ท ถ.รื่นรมย์ สุดซอยเลี้ยวขวา บ้านเลขที่ 596/5 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./361 04 ก.ย. 2561 ขอกระจกนูน บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 22 และซอยธารทิพย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./360 04 ก.ย. 2561 ขอกระจำนูน บริเวณ ใกล้กับโรงสูบ ชาตะผดุง จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./359 04 ก.ย. 2561 เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]