ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./194 31 พ.ค. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 37 ด้านหลังของศาลาชุมชน หนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1054 31 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพัฒนา เข้าทาง โรงเรียนบริหารธุรกิจ ป้ายเขียนว่าซอยยายสั่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1053 31 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 243/66 ซอย4/1 เลขที่ 243/110 ซอย 7 ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./042 31 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ แถวบ้านพักชลประทาน ที่ 6 ซอยตรงข้ามทางไป เบทาโกร คุณศรีวรรณ 0981012640
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./193 31 พ.ค. 2561 ไม่ไปเก็บขยะหลายวันแล้ว ขยะล้นถัง ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วไม่ทราบว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./318 31 พ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำในซอยตัน ฝนตกน้ำไหลท่วมบ้านครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1052 31 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ แหนมใบมะยม ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1051 31 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 207/29 ข้างตึกทรู ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1050 31 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 และซอย 12 นาฬิกา ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1049 30 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหลอดยาว บริเวณซอยมิตรภาพ 32 เสาไฟที่ 5 และเสาไฟที่ 6 ตรงข้าม บ้านทนายความ เลขที่ 25/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./057 30 พ.ค. 2561 มีการก่อสร้างที่บริเวณถนนเสรีสัมพันธ์ฝั่งทิศตะวันตกของถนนรอบบึงหนองแวงตราชู ทำดินเลอะถนน(ตามภาพ) อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าตรวจสอบดำเนินการให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1048 30 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ตรงข้ามร้านเติมรมย์ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./108 30 พ.ค. 2561 ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณสามแยกลานกีฬา หนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1047 30 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจ้นทร์ 41 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./107 30 พ.ค. 2561 ถนนทรุด เป็นหลุมลึกมากรถสัญจรไปมาไม่สะดวก ซอยราชสิทธฺ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./217 30 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ หน้าถนนประชาสโมสร 2 ต้น และต้นประดู่ อีก 2 ต้น ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./317 30 พ.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนเทพารักษ์ ตัด ถนนหลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1046 30 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถ.เทพารักษ์ ตัด ถนนหลังศูนย์ราชการ จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1045 30 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดีซอย 6/4 จำนวน 3 จุด ซอย 6/6 จุดที่ 2 และ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1044 30 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 20 ตรงข้ามตึกใกล้กับประมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./106 30 พ.ค. 2561 พื้นผิวถนนตรงรอยต่อระหว่างปากท่อระบายน้ำ ทรุดเป็นหลุม และกำลังขยายกว้างขึ้น จนอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร ผ่านไป มา ทั้งคน และสัตว์ ซฮยราชสิทธิ์ ต่อ ซอย รร.ไพบูลย์ ( เก่า ) เทศบาลนครขอนแก่น บ้านดอนหญ้านาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1043 29 พ.ค. 2561 แจ้งหลอดไฟในซอยหน้าหอพักไม่ติดกระพริบตลอดรบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./216 28 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ เลขที่ 222/155 ถ.ประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1042 28 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/155 ถ.ประชาสโมสร 44 ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1041 28 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริวณ 1.ซอยเจริญสุข หน้าบ้านเลขที่ 122/7 , 134/16 จำนวน 2 จุด 2.ซอยแก้วสายหยุด 126/16 , 126/7 จำนวน 2 จุด 3.ซอยประชาสโมสร 29 หน้าบ้านเลขที่ 141/3 หน้าบ้านนางจุฑารัตน์ เลขที่ 132 4.ซอยเทสมนตรี หน้าบ้านเลขที่ 130/6 หน้าศาลปู่ตาชุมชนบะขาม จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1040 28 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/31 ซอยวุฒาราม 9 เลขที่ 596/1 โคมไฟน็อตหลุด หอพักอยุ่สุข เลขที่ 562 ซอยมุ่งงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./215 28 พ.ค. 2561 ขอยืมเต๊นท์ 4 ตัว แคร่ 5 ตัว พระสงฆ์นั่ง เก้าอี้ 50 ตัว ในงานบุญเบิกบ้าน วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1039 28 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนชุดรางใหม่ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 119 ซอยธนาคารกรุงไทย อยู่หน้าร้านป้ายหินอ่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./214 28 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวร ร้านขายของชำ ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1038 28 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยไม่มีชื่อ ใกล้ร้านอาหารเจ ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]