ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./349 17 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากซอยศรีจันทร์ 23 2.ซอยศรีจันทร์ 19 ตรงหอพักเป็นสุข 3.ซอยชาตะผดุง 17 หน้าบ้านเลขที่ 117/122 (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./037 17 ธ.ค. 2561 ถนนยุบตัว บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 19 จำนวน 2 จุด 1.บ้านเปี่ยมสุข 2.บ้านเลขที่ 26/29 (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./088 17 ธ.ค. 2561 รื้อโครงเหล็ก บริเวณ ปากซอยศรีจันทร์ 5 และปากซอยทางเข้าธนาคารออมสิน (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./087 17 ธ.ค. 2561 ขอตีเส้นจราจร บริเวณ ซอยศรีจันทร์ ซอย 5 และซอย 7 และปากซอยข้างธนาคารออมสิน (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./086 17 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวร เลขที่ 251/4 ถ.เทพารักษ์ ชุมชนเทพารักษ์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./348 17 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึงแก่นนคร จากร้านลาบเป็ด ถึงหน้าพระะาตุ วัดหนองแวง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./085 17 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 257/41 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./049 17 ธ.ค. 2561 ระเบียบการเก็บขยะ และการขอถังขยะเพิ่ม ในซอย โพธิ์บัลลังก์ทอง ซอย 4 ถ.ศรีจันทร์ (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./093 17 ธ.ค. 2561 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ในชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ท่อระบายน้ำอุดตันระบายไม่ทัน (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./092 17 ธ.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณ ตรงข้ามสามเหลี่ยมออโต้ ถ.มะลิวัลย์ ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./347 17 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าชัยวัน ปากทาง รพ.ราชพฤกษ์เก่าส เสาแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./346 17 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนสายหลักจากสามแยกบ้านดอน ถ.ราษฎร์คนึง ดับไปถึงสุดวัดมรรคสำราญ ดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./036 17 ธ.ค. 2561 ด้วย มติชุมชน เนื่องจากการทำแผนชุมชน เรื่องซ่อมแซมถนน ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1/1 หน้าศาลาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./012 17 ธ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ ตาย บริเวณ เลขที่ 217 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./344 17 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลที่ 142/11 ซอย 9 ถ.ราษฎร์คนึง ดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./345 15 ธ.ค. 2561 หลอดไฟส่องสว่าง กำลังจะหลุด เกรงเกิดอันตราย ซอยมิตรภาพ15 หน้าบ้านเลขที่ 98/55 ขอด่วนนะครับ ด่อนจะเกิดอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./047 14 ธ.ค. 2561 สุนัขจรจัด บริเวณ หน้าร้านสเต๊ก รอยยิ้ม ถนนฝั่งกังสดาล มข.- ตะวันใหม่ ติดโรงแรม เดอะ ฌาร์ม บูติค รีสอร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./343 14 ธ.ค. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ ถ.หน้าเมือง 11 ซอยโรงแรม นนทรี ปาร์ค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./342 14 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 670/33 ซอยกลางเมือง 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./084 14 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./341 14 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 23/1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./012 14 ธ.ค. 2561 ต่อเติมบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง นางสุภาพร บ้านติดกับข้าพเจ้า ได้ทำการก่อสร้างต่อเติมบ้านหรืออาคาร ติดกับแนวรั้วหรือเขตที่ดินของบ้านข้าพเจ้า ได้รับความเดือดร้อน รั้วบ้านเกิดความเสียหาย บริเวณ เลขที่ 37/21 ถ.ศิลปสนิท หมู่บ้าน VIP ใกล้โรงเรียนสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./340 14 ธ.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ สามแยกอาชีวะ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./339 14 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามขอนแก่นอพาร์ทเม้นต์ ร้านขนมจีน ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./046 14 ธ.ค. 2561 ร้านวนิดารักษาสัตว์ ไม่พยายามทำห้องเก็บเสียงสัตว์ให้เรียบร้อย มีการรับฝากสัตว์เลี้ยง ซึ่งส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยรอบข้าง ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต มลภาวะทางเสียง สร้างความเครียด ให้ผมและผู้อาศัยรอบข้าง ที่ผ่านมาก็พยายามอดทน แต่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีการปรับปรุงใดๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./083 14 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ไหล่ทางซอย ศรีจันทร์ 15 กิ่งต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./338 14 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเวชยันต์ ถ.หลังเมือง เยื้องร้านก๋วยเตี๋ยว รสเด็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./023 14 ธ.ค. 2561 จอดรถกีดขวางการจราจร บริเวร ถนนสายหลัก ถ.ชาตะผดุงข้างศูนย์อนามัย ที่ 7 เนื่องจากจอดรถนิ่ง นาน ไม่สามารถ กวาดถนนและทำความสะอาดได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./337 14 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบวัดจอมศรีดับบ่อยมากบางวันดับบางวันติดแต่ส่วนมากจะไม่ติดๆต่อกันหลายวัน ทั้งรอบวัด จึงเรียนให้เข้าไปดำเนินการตรวขสอบระบบและหลอดไฟฟ้ารอบวัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1 และ ศรีฐาน 4 ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./334 14 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ ซอย 4 ,5 ,7 ถ.ชาตะผดุง 11 และ 19ทั้งหมด จำนวน 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500]