ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./082 19 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/215 ซอยสุขสบาย 4 ถนนโพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./025 19 ต.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำถนนในซอย กำลังจะแตก หลุดลงไป อยู่ใกล้ๆกับบ้านค่ะ ซอยศรีจันทร์ 10/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./079 18 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 32 จำนวน 2 จุด ก่อนถึงการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./080 18 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ระหว่าง เสาติดบ้านสัมมาไทย และบ้านทนายความ ตรงถังขยะ 3 ถัง ซอยเวชยันต์ ถ.อนามัย 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./027 18 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ติดกับเสาไฟฟ้า ข้างบ้านใน หมู่บ้านการเคหะ ซ.11 เนื่องจากกิ่งไม้พันกับสายไฟฟ้า เวลารถวิ่งกิ่งไม้จะเกียวสายไฟ และคล่อมไปบนถนน รบกวนช่วยมาตัดกิ่งไม้ไม่ให้เกิดอันตรายเวลาสัญจรด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./078 18 ต.ค. 2561 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 198/21 ต้นขนุน ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 20 ช่วงทางเลี้ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./026 18 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านดราก้อน เลขที่ 172/24 ติดเวเว่น หน้าราชมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./013 18 ต.ค. 2561 ถนนชำรุด ในซอย เอกธนา ถ.ประชาสโมสร ตรงข้ามโรงแรมอวานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./024 17 ต.ค. 2561 ขอผักตบชวา เพิ่มในคอก บึงหนองแวงตราชู เพราะปลาจะได้อาศัยบังแดด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./008 17 ต.ค. 2561 มีการก่อไฟ ปิ้ง ย่าง บริเวณ ตลาดหนองใหญ่ เป็นแหล่งชุมชน อยากให้ย้ายออกไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./011 17 ต.ค. 2561 ขอน้ำ EM ลงบำบัดน้ำเสีย บริเวณ บึงหนองแวงตราชู มีกลิ่นเหม็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./025 17 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ในชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ในชุมนเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./010 17 ต.ค. 2561 จัดเก็บขยะ บริเวณ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ถ./012 17 ต.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนในชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./077 17 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังตำรวจทางหลวง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./076 17 ต.ค. 2561 ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 76/23 ซอยอนามัย 11 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./009 17 ต.ค. 2561 มีพ่อค้า แม่ค้า มาปิ้งๆ ย่างๆ ตอนเช้า รบกวนตั้งแต่ เวลา ประมาณ 04.30 ทั้งก่อไฟ ปิ็ง ย่าง กลิ่นควันอาหาร รบกวน อยกาให้ย้ายไปที่อื่น ตลาดหนองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./022 17 ต.ค. 2561 ขอป้ายจราจร ป้ายห้ามเข้า / ป้ายแสดงการเดินรถทางเดียว เดิมเคย ติดตั้งบริเวณหน้าตลาดเพื่อ แสดงให้ทราบว่าเป็นทางที่สำหรับ เดินรถทางเดียว ปัจจุบันป้ายหาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./075 17 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.จากถนนศรีมารัตน์ 18 ปากซอย 1 จุด 2.ซอยศิลปสนิท 5 ติดบ้านเลขที่ 46/81 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./021 17 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.บึงหนองยาว 2.ถ.อำนวยโชค บึงหนองบอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./074 17 ต.ค. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 200/130 คุ้มทานตะวัน และโรงปลาทู จำนวน 2 จุด ติดชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./073 17 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 13 หอพักรุ่งทรัพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./020 17 ต.ค. 2561 ขอยืมเต๊นท์ ในการจัดงาน บุญกฐิน ในวันที่่ 26 -28 หลังใหญ่ จำนวน 6 หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./072 17 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 4 ถนนเทพารักษ์ซอย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./019 17 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านต้นคูณ ตามสั่ง ฝั่งโรงเรียนวัดกลาง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./031 16 ต.ค. 2561 เรื่อง ทางเดิน วิ่ง ปั่น บึงทุ่งสร้าง ด้านทิศใต้ มีน้ำไหลนอง แยะมาก ไม่ทราบว่า มาจากไหน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./024 16 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้บดบังเส้นทางซอย10/21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./069 16 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใต้ต้นมะขามเทศใหญ่ ใกล้กับมูลนิธิสามัคคีอุทิศ ตัด ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./068 16 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ เสาที่ 1 ปากซอยอนามัย 18 ซอยหอเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./018 16 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ ต้นคูณ จำนวน 3 ต้น ถนนชีท่าขอน ตัด ถ.ชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]