ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1606 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/102
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1609 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/76
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1608 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/95
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1607 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/85
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1610 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/73
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1597 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/88
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./298 20 ก.ย. 2561 ชุมชนหลังวัดศรีสว่างโนนทัน ถังสำหรับทิ้งขยะสีฟ้า 4 ถังที่เคยมี หายไปตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2561 (ปัจจุบัน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./088 20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 เรื่อง หนองบอนบ้านศรีฐานสมาชิกภายในชุมชนไปตกปลาแต่กลับถูกเทศกิจมาไล่ซึ่งหนองบอนเป็นหนองสาธารณะที่ใช้ร่วมกันมานานจึงอยากเรียนถามว่าห้ามเพราะเหตุใด...บึงแก่นนคร,บึงทุ่งสร้าง,บึงหนองโคตร..ยังตกได้9ปีก่อนผมเคยสอบถามประธานชุมชนศรีฐาน1บอกว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาให้อาหารปลาและขายอาหารปลาจึงห้ามจับปลาแต่โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จกระผมจึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณา..
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1596 20 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 162/73 ซอยเหล่านาดี 4/3 เลี้ยวซ้ายซอยลิ้วิระ ตรงมาเห็นซอยคูณกันหา 2 หลอดยาว ดับหน้าบ้านและหน้าหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1595 20 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 7 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1594 20 ก.ย. 2561 ไฟฟ้า ติดๆ ดับ ๆ บริเวณ เลขที่ 55/3 ซอยสุขสบาย 12 หลังสุดท้ายซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./475 20 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยวัดป่าอดุลยาราม ซอย 7/2 ชุมชนสามเหลี่ยม 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./047 20 ก.ย. 2561 น้ำซึมเข้าบ้านจาตัวอาคาร ของบ้านข้างเคียง ร้านทำเนียบแว่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อค./046 20 ก.ย. 2561 มีการยื่นท่อออกจากตัวอาคาร บริเวณ ร้านทำเนียบแว่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./385 20 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ มิตรซูขอนแก่น ไพบูลย์ สาขาศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1593 20 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 222/14 จำนวน 1 หลอด เลขที่ 222/147-148 จำนวน 2 หลอด และปากซอย ประชาสโมสร 42 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1592 20 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 23 และซอย 25 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./474 20 ก.ย. 2561 น้ำท่วมถนน ในซอยประชาสโมสร 42 และซอย ประชาสดมสร 46 ต่อท่อระบายน้ำลงด้านใต้ถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1591 19 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักเปี่ยมสุข ริมบึงหนองใหญ่ หัวโค้ง จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./384 19 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 255/7 ถ.เทพารักษ์ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1590 19 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 84/3 ซอยชาตะผดุง 2/10 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./383 19 ก.ย. 2561 ป้ายซอยชำรุด ซอยชาตะผดุง 2/10 บ้านโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./382 19 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 155 หลังร้านตาชั่ง ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์ ต้นมะม่วงปกคลุม ถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1589 19 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 119/27 - /109/4 ซอยสุมงคล ร้านตาชั่ง และหลัง ธ.ก.ส. ซอยเดียวกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./473 19 ก.ย. 2561 เปลี่ยนท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 7/1 สามเหลี่ยม ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./472 19 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 3 ฝา บริเวณซอยหนองวัด ฝั่งถนนมิตรภาพ หน้าบริษัท เค มอเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./297 19 ก.ย. 2561 เก็บขยะ บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 หลังโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./148 19 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ เลขที่ 162/59 ซอยเหล่านาดี 4/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./087 19 ก.ย. 2561 การจอดรถ กีดขวางหน้าร้าน บริเวณ ตรงข้ามสามเหลี่ยมออดต้ เป็นร้านชุดวิวาห์ ข้างร้านเป็นร้านอินชอนปิ้งย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./296 19 ก.ย. 2561 กลิ่นอาหาร จากการปิ้งย่าง บริเวณ ร้านอิน ชอน เปิด 12.00 - 22.00น. กลิ่นรบกวนในการประกอบอาชีพ ทำให้กลิ่นติดตามเสื้อผ้า ตรงข้ามสามเหลี่ยมออโต้ ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]