ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./050 16 พ.ย. 2561 ลอกท่อระบายน้ำ ตรงโค้งสุดซอย ถ.กสิรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./049 16 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ ซอยกสิกรุท่งสร้าง 20 มีฝาเสียงดัง หน้าบ้านเลขที่ 198/21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./022 16 พ.ย. 2561 เสียงรบกวน จากสุนัข และอุจจาระสุนัขข้างบ้าน บริเวณ บ้านเลขที่ 15/6 ถ.พิมพสุต ข้างบ้านเลี้ยงสุนัข 4 ตัว ปล่อยให้สุนัขเห่าเสียงดัง และเข้ามาอุจจาระในซอยของผู้ร้องเรียน ทำสกปรก ส่งกลิ่น เป็นเวลา 4 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./056 16 พ.ย. 2561 ขอสนับสนุน หินคลุก เนื่องจากทางเข้าชุมชน จำนวน 2 คิว ที่ชุมชนบ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./048 16 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ซอย 41 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./203 16 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ ดับตลอดสายถนนหน้าเมือง บริเวณเส้นถนนร้านมิตรผดุง ร้านสหยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./202 16 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลาชุมชนหนองใหญ่ 2 ถ.ศรีจันทร์ซอย 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./055 16 พ.ย. 2561 ขอยืมเต๊นท์ ในงานวันลอยกระทง วันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ บริเวณ สวนคูณ บึงแก่นนคร จำนวน 2 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./201 16 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซ.หลังศูนย์ราชการ 14 ทางออกรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./024 15 พ.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ติดร้านไอคิว กับร้านขายไข่ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./047 15 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.มะลิวัลย์หน้าร้านวสันต์ ชุดไทย ตรงข้ามบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ จำกัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./200 15 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 54ถ.โพธิสาร โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./054 15 พ.ย. 2561 ขอกระจกนูน บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ซอย 7 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./199 15 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ดอกคูณ ซอย 1 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./198 15 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ ซอย 6 ซอย 8 ซอย 12 และถนนมะลิวัลย์ 9 รวม 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./197 15 พ.ย. 2561 ขอติดโคมไฟส่องสว่าง บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./196 15 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านกอก 16 ติดๆ ดับ ๆ (ไฟแสงจันทร์ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./053 15 พ.ย. 2561 ขอป้ายวันคู่ วันคี่ ในซอยศรีจันทร์ 17 หจก.บลิสโฮเท็ล ขอนแก่น เนื่องจากจราจรติดขัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./195 15 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าอพาร์ทเม้นต์ สามพี่น้อง 2.หน้าอพาร์ทเม้นต์ วนิดา 3.สุดซอย วนิดา อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./052 15 พ.ย. 2561 ตัดกิ่งต้นไม้ บริเวณ ด้านหลังวัดศรีนวลเนื่องจากพาดสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./194 15 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตั้งแต่หน้า ม.ภาค ไปจนสุดสายก่อนถึงบ้านกอก ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./193 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศูนย์รวมน็อต ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./192 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้า เวลาเปิดไฟสาะารณะ ช่วงเย็น ทำให้ไฟบ้านกำลังตกลงจนใช้งานไม่ได้ บริเวณ เลขที่ 592/6 ถนนหน้าเมืองซอย 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./190 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.หนองวัด หน้าซอย 3 และซอย 4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./191 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าส่องสว่างดับเสาแรกซอยมิตรภาพ32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./051 14 พ.ย. 2561 รบกวนตัดต้นไม้ออกจากสายไฟ ที่ซอยมิตรภาพ15 หน้าบ้านเลขที่ 99/1 ให้หน่อยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./189 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยนิรภัยบุยเหมาะ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./188 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/69 ซอยประชาสโมสร 44 กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./023 14 พ.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ เลขที่ 247/2 ถ.รอบเมือง ขนมไทยคุณกุ๊ก เยื้องวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./187 14 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 ประมาณ 5 หลอด และซอยวุฒาราม 11 จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]