ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./691 31 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณตลาดโนนทัน ซ.ชาตะผดุง 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./159 31 มี.ค. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม 1 ถัง บริเวณ ใกล้กับภัตตาคารเล่าลี่ ชุมชนชัยณรงค์ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./158 31 มี.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณซอยโพธิสาร 4 โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./053 31 มี.ค. 2558 ขอกระจกนูน ตามทางแยก บริเวณชุมชนสามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./016 31 มี.ค. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน บ้านคุณศราวุธ โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./144 31 มี.ค. 2558 ขอป้ายซอย ซอยดพธิสาร 4 ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./688 31 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยชาตะผดุง ซอยตรงข้ามศาลาชุมชน โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./689 31 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟ เพิ่ม จำนวน 2 จุด บริเวณโรงหนังขอนแก่นเก่า ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./157 31 มี.ค. 2558 พ่นยุง บริเวณร้านอาหารสวนหรรษา ใกล้วัดป่าอดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./156 31 มี.ค. 2558 เสียงรบกวน กลิ่น เสียงจากนกและขี้นกส่งกลิ่นเหม็น บริเวณเลขที่ 329-331 ถ.ศรีจันทร์ (ร้านทำเนียบแว่น) เวลา 18.00 - 06.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./155 31 มี.ค. 2558 เสียงรบกวน จากการตัดเหล็กอลูมิเนียม ถ.ศรีจันทร์ ร้านณัฐพงษ์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./064 31 มี.ค. 2558 ขอซ่อมถนนชำรุด บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./224 31 มี.ค. 2558 ขอลงท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างวัดด้านตะวันตกมาเชื่อมกับท่อเพิ่ม และ จากบ้านนายศราวุธ ซุ้มประตูวัดทางด้านทิศใต้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./687 31 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังชลประทาน ทางเข้าศาลาชุมชน และ ซ.มิตรภาพ 14 หน้าบ้านรองผู้ว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./686 31 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ติดๆ ดับ ๆ บริเวณ ต้นดอกคูณ ถ.โพธิสาร คุณนก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./223 31 มี.ค. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 99/2 ถ.เทพารักษ์ (ตรงตึกร้างเก่า) ขณะนี้กำลังปลูกสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./063 31 มี.ค. 2558 หน้าปากซอยสุมงคลที่เพิ่งมีการทำถนนใหม่ แต่ไม่ได้เทถนนเต็มหน้า เหลือขอบด้านข้างเอาไว้ ฝนตกเมื่อเช้าวันจันทร์ทำให้น้ำท่วมขังไม่ลงท่อ อยากให้ช่วยแก้ไขด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./056 30 มี.ค. 2558 ขอให้ดำเนินการแผงขายอาหารถนนกัลปพฤกษ์ หน้ากังสดาลมีการขายอาหารกลางวัน กลางคืน ดึกๆรถก็จอดซ้อนคันฟุตบาทเต็นส์โต๊ะอาหารเก้าอี้รถเข็นน้ำรถเข็นขายเกียวเตี๋ยวเต็มไปหมดคือร้านค้าได้เพิ่มขยายยาวตลอดถนนสายนี้ฟุตบาทควรเหลือให้ได้เดินบ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./055 30 มี.ค. 2558 ขอให้ดำเนินการแผงขายอาหารถนนกัลปพฤกษ์ หน้ากังสดาลมีการขายอาหารกลางวัน กลางคืน ดึกๆรถก็จอดซ้อนคันฟุตบาทเต็นส์โต๊ะอาหารเก้าอี้รถเข็นน้ำรถเข็นขายเกียวเตี๋ยวเต็มไปหมดคือร้านค้าได้เพิ่มขยายยาวตลอดถนนสายนี้ฟุตบาทควรเหลือให้ได้เดินบ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./685 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ (หลอดเสื่อม) ยริเวณ ซอย 4 ถ.เทพารักษ์ ตรงข้ามบ้าน ดต.วิเชียร ลุนสำโรง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./154 30 มี.ค. 2558 ถังขยะส่งกลิ่นเหม็น หน้าร้านอาหารตามสั่ง ใกล้อู่รถอ.รุ่งโรจน์ ถนนเส้นโรงเรียนโนนทัน เข้าซอยเซเว่นจะอยู่ทางทิศตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./062 30 มี.ค. 2558 ขอซ่อมถนนชำรุด ถนนเส้นกลางชุมชน บริเวณศาลาชุมชน ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./684 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าหล่นแตก บริเวณ หนองสะแบง 1 เลขที่ 89/1 ถ.หนองสะแบง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./683 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 93/70 ซอยน้ำทิพย์ 1 ชุมชนโนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./682 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 22/2 บริเวณสามแยกตัดกับซอย 7 2. ถนนแิมพลีซอย 9/4 บริเวณข้างบ้านเลขที่ 24/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./036 30 มี.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ โรงเรียนโนนชัย ต้นไม้ถูกพายุพัดล้ม เมื่อ 30 มี.ค.2558 ขอให้ช่วยดำเนินการด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./153 30 มี.ค. 2558 ขอรถเก็บขยะ บริเวณ ซอย ชัยพฤกษ์ 6 แยกไปโรงเรียนอากาเป้ บ้านคุณสมจิตร ภูงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./222 30 มี.ค. 2558 การขุดลอกท่อระบายน้ำ ในซอยชาตะผดุง 23 โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./015 30 มี.ค. 2558 การขอขยายเขตไฟฟ้า ซ.โพธิสาร 13 ประมาณ 2 ต้นพร้อมโคมไฟเพิ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./680 30 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณข้างหลังวัดประตูด้านหลังวัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]