ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./218 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 3/992 ซอยหน้าสรรพากร ชุมชนการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./214 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ 2จุด 1เล่าไก่ 2ตรงมุมบ้านหลังเดียว ถ.เหล่านาดี ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./213 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ เสาไฟปฏิมากรรม และรองศาลหลักเมือง ทั้งหมด จำนวน 30 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./060 20 พ.ย. 2561 ตีเส้นจราจร ( ห้ามจอด) ตีเส้นปากซอย ถ.ศรีจันทร์ ซอย 5 และซอย 7 หน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./212 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 93/5 ตรงข้ามมาลาเรีย 2 จุด เลขที่ 86 ร้านขายของชำ หนองแสบง 1 โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./057 20 พ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 88/52 ซอย 8 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./056 20 พ.ย. 2561 ขอต่อท่อระบายน้ำ บริเวณ บ้านเลขที่ 88/52 ซอย 8 ถ.เหล่านาดี ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./211 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 393/7 ซอยศร๊จันทร์ 10/1 หลอดยาว 2.เลขที่ 173/25 ซอยประชาสโมสร 17 แยกเพราะศิลป์ ขาโคมหัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./054 20 พ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย 4 ถ.กลางเมือง หัวมุมซอย 4 วัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./207 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เข้าทางบ้านพักนักกีฬา เลขที่ 466/7 ซอยสว่างอุทิศ หลังโรงน้ำแข็ง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./205 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเจริญพร ถ.ศรีจันทร์ 18 แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./208 20 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอย หน้าเมือง 17 ตัดกับซอยวุฒาราม 9 โนนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./028 20 พ.ย. 2561 จับสุนัข ไม่มีเจ้าของ สร้างความเดือดร้อน ในชุมชน โนนทัน8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./209 20 พ.ย. 2561 ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง 3จุด จุดที่ 1 ท้ายซอยไก่ชนข้างรั้วม.วราสิริ 2.แยกพัทยา 1 เลี้ยวขวาทางไปดอนเงิน แยกที่ 2 ข้างบ้านเลขที่ 76/5 3.ร่วมพัฒนาแยก 2 ในซอยขวามือ หน้าบ้านเลขที่ 88/120
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./059 20 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดป่า กันไฟไหม้ บริเวณชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./210 20 พ.ย. 2561 ขอเพิ่มโคม 3 โคม ตามจุดที่เหมาะสม ในชุมชนสนามกีฬา 1 ถ.เหล่านาดี (ติดต่อประธานชุมชนจะมา ติดตั้งตามจุด ที่ชาวบ้านร้องเรียน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./025 20 พ.ย. 2561 ขอยางมะตอยซ่อมถนน ซอยศรีจันทร์ 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./206 20 พ.ย. 2561 ขอไฟสปอร์ไลน์จำนวน4หลอดเพื่อจัดกิจกรรมงานลอยกระทงที่บริเวณบึงหนองแวงตราชูและขอช่างไฟฟ้าจำนวน1คนประจำงานเพื่อไว้เวลาไฟฟ้าดับขณะทำกิจกรรมลอยกระทง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./027 19 พ.ย. 2561 เปลี่ยนอุปกรณ์ ใส่ข้าว จากใส่กล่องโฟม ให้เปลี่ยนเป็นภาชนะอย่างอื่น บริเวณร้านโคตรกระเพรา หน้าร้านพระะรรมขันต์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./058 19 พ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ลานกีฬา ถงอำมาตย์ ตัด ถนนห้าพฤศจิกา ตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวน่องลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./204 19 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/69 ซอยประชาสโมสร 44 ( ติดแล้วดับอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./055 19 พ.ย. 2561 มีการล้างถ้วยชาม ผัก จากร้านก๋วยเตี๋ยว ลงท่อระบายน้ำ และมีการ ต่อเติมชั่วคราว จากร้าน ข้างตึก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./053 19 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 171/357 ซอยธารทิพย์ 1 ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./023 19 พ.ย. 2561 รถขยะไม่เข้ามาเก็บขยะหลายวันแล้วค่ะ เหม็นเน่ามาก อยากให้เข้ามาเก็บทุกวันค่ะ เพราะขยะตั้งยุหน้าบ้านดิฉัน สร้างความลำบากใจ มากค่ะ จะเพิ่มค่าขยะรายเดือนก็ได้นะคะ ถ้า 20/เดือน น้อยไป ขอแค่มาเก็บทุกวันค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./051 18 พ.ย. 2561 ไม่มีฝาปิดท่อระบายน้ำบนฟุตบาททางเดินเท้า ถ.ชวนชื่น หน้าร้านซ่อมรถมอไซค์ติดร้านขายส้มตำใกล้สี่แยกถนนคลองน้ำเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./024 17 พ.ย. 2561 ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ ท่านที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้ามาตรวจสอบการเผาใบไม้ เผาขยะ หรือสิ่งอื่นใดในอันที่ก่อให้เกิดควันไฟ บริเวณโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ในช่วงเวลา กลางคืน 18.00-22.00 เนื่องจาก ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสจากควันพิษ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงกับบุคคลภายในบ้านและชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน ได้รับความเดือดร้อนไปกันทั้งชุมชน เนื่องจากการกระทำนี้มีผลกระทบกับคนจำนวนมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขกับผู้คนที่ได้รับผลเสียหายมาอย่างยาวนาน ความทุกข์ความเดือดร้อนนี้จักได้รับการเยียวยา คนเฒ่าคนแก่ คนสูงอายุ หลายท่าน จักขอบพระคุณท่านเจ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./025 17 พ.ย. 2561 เรียน จนท. ที่เกี่ยวข้อง เหตุเกิดที่ทาวเฮาท์หลัง ร.ร.เทศบาลวัดกลาง ซอยบ้านอยู่ตรงข้าม รร.กัสเซอร์ปาร์ เนื่องด้วยเจ้าของบ้านได้รับผลกระทบจากการที่สุนัขได้มาขับถ่าย และฉี่ ที่หน้าบ้านเป็นประจำ ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมด เพราะสุนัขได้มาขับถ่ายบริเวณเดิมซ้ำๆ เมื่อนำรถขับเข้าออกบ้านก็เหยียบกองอุจจาระสุนัขเข้าบ้านซึ่งมีกลิ่นที่รุนแรงมาก และในตอนกลางคืนสุนัขก็ได้เห่าเสียงดังจนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียว สุนัขมีเจ้าของปล่อยออกมาขับถ่ายในช่วงเวลาประมาณ 05.30 - 6.00 กว่า และในบางวันก็ปล่อยมาอีกช่วงคือช่วงเย็นๆ 18.00 กว่าๆ เจ้าของบ้านได้รับผลกระทบมานานพอสมควรแต่ช่วงนี้รุนแรงมากเพราะในบางวันมีกองอุจจา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./026 17 พ.ย. 2561 กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดส่งกลิ่นมาถึงบ้านพักและบริเวณรอบๆ เหม็นมากค่ะ โดยเฉพาะเวลาประมาณ 17.00 จนถึงเช้า ฟาร์มที่ส่งกลิ่นเหม็นดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณทางไป ซอย เมตตา รบกวนทางเทศบาลเข้ามาแก้ปัญหากลิ่นเหม็นดังกล่าวโดยเร่งด่วนค่ะ...ขอแสดงความนับถือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./052 16 พ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำเต็มหลังซอยน้ำทิพย์ 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 93/60ถึง93/80 เต็มจนจะไหลออกมาถนนแล้วขอให้เทศบาลมาลอกท่อระบายน้ำให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./057 16 พ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนทางหน้าโรงเรียนศรีฐาน จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]