ชื่อ : สกุล :

Before
After
อค./034 08 มิ.ย. 2561 ข้างบ้านต่อเติมบ้าน นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 166/21 ซอย 23 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ เวลาฝนตกน้ำฝนมาทางบ้านของข้าพเจ้า ทำให้เกิดความเดือดร้อน มากในหมู่บ้านพิมานชล 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1090 08 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 วัดจอมศรี จำนวน 12 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1089 08 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 9 ซอย 9 ย่อย 2 และซอย 9 ย่อย 3 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./336 08 มิ.ย. 2561 น้ำท่วมบ้านเพราะท่อด้านหน้า ตรงถนน ตัน ดินในท่อสูงกว่าท่อในบ้าน น้ำไม่ระบายออกค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./335 08 มิ.ย. 2561 ฝาเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม ตรงข้ามโรงเรียนหนองวะด ชุมชนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1088 08 มิ.ย. 2561 ไฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีหลักชัย และหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนายเสวก ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./202 08 มิ.ย. 2561 เก็บเศษวัสดุ บริเวณข้างวัดจอมศรี ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1087 07 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างซอยธารทิพย์ 2/5 ชำรุดหลายวันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1086 07 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/10ติดกับบ้านประธานชอบพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./333 07 มิ.ย. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำชุมชนหนองใหญ่3 ซอย เปรมวดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./033 07 มิ.ย. 2561 เพื่อน​บ้าน​ต่อเติม​โรงรถใกล้รั้วและ​ไม่มีรางน้ำทำให้ฝนตกลงมาที่บ้านดิฉัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./237 07 มิ.ย. 2561 ตัดต้นมะพร้าวภายในบ้าน ใกล้สายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./201 07 มิ.ย. 2561 ขอถังขยะ 2ถัง ตรงบริเวณ โรงแรมจันทร์ธารา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อป./045 07 มิ.ย. 2561 ตัดต้นไม้ ในวัด ศรีนวล จะล้มทับกุฎิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./236 07 มิ.ย. 2561 ขอเต้นขอโต๊ะเวที ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./044 07 มิ.ย. 2561 ขอให้มายกแท่นปูน อยู่ ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1083 07 มิ.ย. 2561 ถนน ดับตลอดสาย 1ถ.อำนาตย์ 2ถ.พฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1082 07 มิ.ย. 2561 ไฟดับ 2จุด 1บ้านเลขที่ 170 ซอย4/3 จุด2 บ้านเลขที่ 40/18 ซอย 4/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1081 07 มิ.ย. 2561 ไฟดับ 2จุด 1 ถนนฉิมพลี บ้านเลขที่ 14/8-9 จุด 2 ถนนฉิมพลี เดอะโฮมโนนทัน บ้านเลขที่ 111/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./200 07 มิ.ย. 2561 สนุขเห่าเสียงดัง รบกวนเพื่อนบ้าน อยู่บริเวณ โต้รุ่งเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อป./043 07 มิ.ย. 2561 ตัดต้นไม้ในบ้าน ยื่นออกมาพาดสายไฟหน้าบ้าน หมู่บ้านพิมานชื่น 90/231
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1084 07 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าติดตลอด ไม่ดับ อยากให้ทางเทศบาลตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย บริเวณ ถนนศรีจันทร์ ซอยศรีจันทร์ 10 และซอยศรีจันทร์ 8 แถวสี่แยกไฟแดง เรือนจำขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1085 07 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 8 เข้าไปในซอยปากซอยจะเป็นเสาต้นแรกและเสาต้นที่สอง ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1078 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ หลายจุดตามแผนที่ในคำร้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./234 06 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้บังสายไฟ ตรงแถวบ้านประธาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./235 06 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ซอย มะลิวัล1 เก็บกิ่งไม้ 2จุด ต้นซอยกับท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1079 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอบ เสวตพัฒนา หน้า ร.ร มหาไถ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1080 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังสนามกีฬา ซอย 6/4 ข้างร้านค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./232 06 มิ.ย. 2561 ยกเลิก คำร้อง อช.225/5/61
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1075 06 มิ.ย. 2561 ไฟดับ บ้านเลขที่ 35/1 ซอย 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396]