ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./421 29 ม.ค. 2558 ขอโคมไฟพร้อมหลอด ซ.12 นาฬิกา จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./134 29 ม.ค. 2558 ฝาครอบท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาปูน) อยู่กลางซอยกลางเมือง 22 เข้ามาประมาณ 60 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./133 29 ม.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 588/34 ร้านเสริมสวย B ซาลอน ซ.วุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./132 29 ม.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.เบญจา ถ.ศรีจันทร์ 18 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./131 29 ม.ค. 2558 งานวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน ) ซ.เบญจ ถ.ศรีจันทร์ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./130 29 ม.ค. 2558 ขอรถดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณ สี่แยกตลาดหนองใหญ่ ซ.ศรีจันทร์ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./129 29 ม.ค. 2558 ของบประมาณแก้ไขน้ำท่วมในซอยศรีจันทร์ 18 ด้วยเป็นทีต่ำ ท่อระบายน้ำขนาดเล็ก เวลาฝนตกเกิดปัญหาน้ำท่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อท./026 28 ม.ค. 2558 กีดขวางทาง เนื่องจาก ร้านค้ามีการตั้งร้านล้ำเส้น และป้ายร้าน ออกมาทำให้ไม่สะดวกในการสัญจร และอยากให้จัดระเบียบในการตั้งร้าน บริเวณ ถ.กังสดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./420 28 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 159/12, 159/130 ,159/39, 160/137 หลังที่จอดรถ และสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./084 28 ม.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 120 ซ.โพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./031 28 ม.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ปากทาง ซ.สามัคคีอุทิศ 4 ได้ทำการก่อสร้าง ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง การก่อสร้างได่กีดขวางทางสัญจรเข้า ออก ซ.สามัคคีอุทิศ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./083 28 ม.ค. 2558 ติดป้ายซอย แยกออกจากสุขสบาย เป็น สุขสบาย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./419 28 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 24/20 ซ.ศรีมารัตน์ 28 และ 30 หลอดใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./072 28 ม.ค. 2558 ขอถังขยะแบบมีฝาปิด ในสวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู จำนวน 8 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./082 28 ม.ค. 2558 เนื่องจากเครื่องปั่นน้ำ เครื่องฟอกอากาศ ที่บึงหนองแวงตราชู 1 ชำรุดไม่ปั่นฟองอากาศเป็นเวลาประมาณ หนึ่งอาทิตย์แล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./128 28 ม.ค. 2558 ขอรถดูดเลน เนื่องจากบึงหนองแวงตราชู มีน้ำสีเขียวและมีกลิ่นเหม้นมาก จึงขอรถดูดเลน เพือดูดน้ำสีเขียวออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./418 28 ม.ค. 2558 ไฟ้าดับ บริเวณ โรงเรียนอาปาเก้ จำนวน 2 จุด หลอดนีออน ใกล้กับศูนย์จ่ายงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./417 28 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 666/51 ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./127 28 ม.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณแนวท่อน้ำทิ้งหลังบ้านบริเวณ ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง ใกล้ร้านเพ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./126 28 ม.ค. 2558 ท่ออุดตัน บริเวณรา้นถ่ายรูปรื่นรมย์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./416 28 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ในซอยกลางเมือง5 ซอยชัชวาลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./415 28 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ประชาสโมสร 31 บริเวณ เสาไฟฟ้าสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./030 27 ม.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบทางสาธารณะ ซ.วุฒาราม 9 เข้าทางหลังโรงอวน ใกล้อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./080 27 ม.ค. 2558 ขอรถเกรด เพื่อปรับ สภาพทางที่ยังขรุขระ บริเวณซ.วุฒาราม 9 เข้าทางหลังโรงอวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./070 27 ม.ค. 2558 รถเก็บขยะ ปล่อยน้ำลงบนถนนบริเวณถังขยะ ใน ถ.ชาตะผดุง ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./414 27 ม.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า ข้างทาง บริเวร ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./413 27 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 28 ดับตลอดสาย ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./412 27 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 24 บริเวณปากซอย ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./079 27 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ถนนเหล่านาดีซอย8/3พาดสายไฟอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./069 26 ม.ค. 2558 พ่นยุง ภายในชุมชนหนองวัด3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]