ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./136 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.สมหวัง ศรีจันทร์ 18 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./026 29 ต.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งใม้บดบังสายไฟอันตรายมากซอย10/19และซอย10/17 -10/15รวม3ซอยถนนเหล่านาดีตรงข้ามต้นหว้ารีสอร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./027 29 ต.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ดันสายไฟถนนเหล่านดี ซอย12เลียบทางรถไฟตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./010 29 ต.ค. 2557 การจอดรถกีดขวาง ทางเข้า ออกบ้าน เขตชุมชนหนองใหฤญ่ 1 ซ.ศรีจันทร์ 18 และ 20 ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./135 29 ต.ค. 2557 ขอเพิ่มหลอดไฟ พร้อมราง ซ.ประชาสโมสร 19 หน้าบ้านเลขที่ 179/44 นิออนหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./028 29 ต.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ดันสายไฟถนนเหล่านดีซอย10/20ตรงป้ายซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./134 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ถนนตรงจุด 1,2 และ 11 ความสว่างไม่เพียงพอ ชุมชนศรีฐาน 1 ถ. ศรีบรรพต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./133 29 ต.ค. 2557 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 93/17-76/5,93/14- ซ.ศรีจันทร์ 10/1 ซอยเรือนจำ นิออนหลอดยาว ซ.เพราะศิลป์ หน้าบ้านเลขที่ 173/26,173/72-173/23 หลอดยาว ซ.ศรีจันทร์ 10/1 ทางดค้ง หน้าบ้านเลขที่ 178/65 หลอดยาว ซ.ประชาสโมสร 17 เลขที่ 178/70 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./013 29 ต.ค. 2557 พ่นยาลงท่อ 1. ซ.ศรีจันทร์ 20 และแยกซอย 2. ซ.ศรีจันทร์ 22 และแยกซอย ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./040 29 ต.ค. 2557 มีน้ำขังริมถนนในซอย หน้าร้านอาหาร เดอะวิน หลังจากยกระดับ ถนน ให้สูง น้ำขังบริเวณกว้าง ช่วยหาทางรบายน้ำให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./132 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ 1. ถ.ศิลปสนิทหลอดไฟแสงจันทร์เลขที่ 46/9 2. ซ.ส.พัฒนา ไฟนีออน 3. ซ.ศิลปสนิท หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./131 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ แถวบึงหนองแวง ซ.อดุลยาราม 2/1 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./130 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ เริ่มจากซอย หอพักสง่า ไปยัง รร.มหาไถ่ 2 จุด และหัวมุมสามแยก รร.ที่มีลำโพง เสียงตามสายติดอยู่ 1 ตามด้วย นิรมล2 สามแยก ติดโรงพิมพ์ ซ.ศรีมารัตน์ 10 ตรงสี่แยกพอดี ซ.ทานัน จากร้านอาหารเดอะวิน จุดแรกดที่ปากซอยศรีมารัตน์ 10 ก่อนถึงประตู บ้านคนชรา และป้ายซอยติดร้านซื้อของเก่า หมอชาญอุทิศตอนปลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./129 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าชำรุด ทางเข้าวัดธาตุ เสาเลขที่ 8 ต้นที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./006 29 ต.ค. 2557 ตัดต้นไม้ใหญ่ ซ.สว่างทิพย์ หอพักบุญประกอบ ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./145 29 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าถนนกสิกรทุ่งสร้างดับยาวหน้าศูนย์ประมง ตั้งแต่บ้านพักอัยการถึงการไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./025 28 ต.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟหน้าบ้านเลขที่ เลขที่ 45/9 ม. 3 ถ.ดอกคูณ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./128 28 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ต้นโพธิ์ หน้าศาลาชุมชนโนนทัน 4 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./009 28 ต.ค. 2557 กีดขวางทาง การจอดรถขายของ ปิ้งย่าง มีการจอดทิ้งไว้เมื่อขายเสร็จ ไม่เอากลับด้วย บริเวณประตูหลังศูนย์แพทย์ และ อสม. ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./024 28 ต.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ ถ.มะลิวัลย์ซอย 7 กิ่งไม้พันสายไฟ ตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./127 28 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ถ.มะลิวัลย์ ซอย 7 ตัดใหม่กัลปพฤกษ์ ตลอดสาย หลังบ้านและหน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./039 28 ต.ค. 2557 ดูดท่อระบายน้ำ ซ.ศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./005 28 ต.ค. 2557 ตัดต้นไม้ ขวางทางหน้าร้าน บริเวณร้านดวงรุ่งเรืองการช่าง ถ.ศรีจันทร์ เลยเซ็นดทซ่า บ้านหนองใหญ่ ขึ้นมาเส้น รพ.150 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./038 28 ต.ค. 2557 ขอเปลี่ยนฝาท่อ เป็นฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณร้าน ปุ๊กเจริญยนต์ ทางไป โรงเรียนโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./037 28 ต.ค. 2557 ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 89/8 ถ.มิตรภาพ ใกล้ตำราจทางหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./126 27 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 16 เสาต้นแรก ถนนกลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./125 27 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณตำรวจทางหลวง ตลอดแนว ชุมชชนหนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./023 27 ต.ค. 2557 ตัดกิ่งไม้ กิ่งไม้บังป้ายเข้าทาง บริษัท ทำให้มองไม่เห็น บริษัท ไอดีไดรเวอร์ ซ.ศรีจันทร์ 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./124 27 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 20 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./123 27 ต.ค. 2557 ไฟฟ้าดับ บร้เวณสามแยกหน้าบ้านเลขที่ 8/12 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/3 (บ้านทำอุปกรณ์แพทย์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]