ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1202 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ชัยพฤกษ์4 ถ.ชาตะผดุง (ตลาดน้อยโนนทัน) โคมสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1201 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 16 จุด ตามแผนที่ ที่ได้แนบมาด้านหลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1200 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่แยก ถ.อำมาตน์ ตัด ถ.หน้าเมือง - ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1199 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.6 ซ.8 และ ซ.10 ซอยละ 2 หลอด และไฟแสงจันทร์ แถวๆ ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน และ ซอย รพ.สัตว์ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1198 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดประสานงานพ่อทองอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1197 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.รถไฟ ซอย 1/4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1196 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.หลังศูนย์รชการ ซอย 6 หน้า ตชด. ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1195 03 ส.ค. 2558 ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า ซอย อนามัย18 ถ.อนามัย บริเวณปากซอย อนามัย18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1194 03 ส.ค. 2558 ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า ถ.เส้นโรงแรมแก่นนคร ถนน ชัยณรงค์ ตรงข้ามร้านขายส้มตำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1193 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในเขตชุมชนโนนทัน2 1.ถ.ฉิมพลี ใกล้บ้านช่างหนา 2.ปากซอย ประสานมิตร เลขที่ 88/22 3.ซอย โพธิสาร15 หน้าตลาดเปิดใหม่ 4.ซอย โพธิสาร15 หน้าบ้านโนนทันกันเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./295 03 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ หรือตัดแต่งกิ่งไม้ แถวๆ วัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1203 03 ส.ค. 2558 หลอดไฟส่องสว่างดับ เคยมาดูให้แล้วก็ดับอีก ช่วยมาดูให้หน่อยนะคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1191 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.เทพารักษ์ ซ.8 หน้าศาลาชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1189 03 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด สี่แยก ซ.11 ตัด ซ.7/4 และ ซ.11 มุมหอพัก สุพรรณิกา และ ถ.อดุลยาราม หน้าหอพัก บริด เจท ( และจุดอื่นๆ ตามแผนที่ ที่แนบมา )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1190 03 ส.ค. 2558 หลอดไฟเสาสินไซ ขาด แถวๆ บริเวณเซ็นทรัล ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1192 03 ส.ค. 2558 หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด บริเวณ ชุมชนโพธิ์ทอง และ เลขที่ 194/207 ไฟฟ้าดับบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./277 03 ส.ค. 2558 กลิ่นรบกวน จาการเลี้ยงไก่ ซอย หลังศูนย์ราชการ 14 ซอยแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./298 03 ส.ค. 2558 ตรวจเช็คเครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./278 03 ส.ค. 2558 ขอถังขยะจำนวน 4 ถัง บริเวณ ชุมชนหนองแวงตราชู1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./416 03 ส.ค. 2558 เรื่องท่อระบายนำ้ในตลาดอุดตันมากเลยค่ะ ทำให้นำ้นั้นไหลทะลักเข้ามาในอาคารพาณิชย์ในตลาด เดือดร้อนมากค่ะ ปกติมีการล้างตลาดเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรอกท่อ แต่ปัจจุบันนี้ ไม่มีการรอกท่อมานานแล้วค่ะ และมีฝนตกทำให้นำ้ไม่ระบาย เจิ่งนอง ตอนนี้ไหลเข้ามาในร้านค้าแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อป./090 29 ก.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 249 ถ.ศรีจันทร์ ร้านไทยวารี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./276 29 ก.ค. 2558 ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./412 29 ก.ค. 2558 ฝาบ่อชำรุด หัก หน้าบ้านเลขที่596/1 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมุ่งงาม ซ.สุมลคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./411 29 ก.ค. 2558 ท่ออุดตัน เนื่องจากซอยก้างปลา ของซอยสุมงคล ได้มีท่ออุดตัน น้ำไม่ไหล ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./294 29 ก.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ รถเกรด ที่ดินเปล่า บริเวณ ถ.หนองสะแบง ใกล้กับโรงเรียนโนนทัน โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./293 29 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บนทางเท้า ถนนมิตรภาพ จากปากซอยปรีชาประสิทธิ์ ซ.มิตรภาพ 14จำนวน 14 ต้น ยื่นออกปกคลุมสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./097 29 ก.ค. 2558 การจอดรถกีดขวาง บริเวณ ซอยมะลิวะลย์ 2 ซอยธนาคารกรุงไทย จอดทั้ง 2 ข้างสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./410 29 ก.ค. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอยประชาสโมสร 37 หน้าประตูทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1188 29 ก.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยศรีจันทร์ 18 จำนวน 3 จุด ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1187 29 ก.ค. 2558 หลอดไฟสีส้มขาดชำรุดขาด บริเวณ เจ้าพ่อหลักเมือง ถ.ศรีจันทร์ หลอดสีส้มขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]