ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./264 21 เม.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหนองวัดซอยคลังน้ำมัน ปตท. ตรงข้างทางรถไฟ น้ำเอ่อล้น ตรงหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./758 21 เม.ย. 2558 ขอสายไฟ และหลอดไฟ ภายในชุมชนเนื่องจากศาลาสร้างใหม่ ยังไม่มีสายไฟและหลอดไฟ เดินภายในชุมชน เทพารักษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./757 21 เม.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟส่องสว่าง ข้างทางเดิน 1 ชุด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 ดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./263 21 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด แตกรถผ่านไปมายาก มาก บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./175 21 เม.ย. 2558 ขยะตกค้าง บริเวณชุมชน ดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./166 21 เม.ย. 2558 ป้ายล้ม 1.ป้ายชุมชนหนองแวง ริมบึงหนองแวงตราชู ฝั่งร้านชิดชล 2.ป้ายศูนย์การเรียนรู้ ทางเข้าซอยมิตรภาพ 24 ซอยโตโยต้าขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./262 21 เม.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 12 ตรงไปจะเป็นซอยรุ่งเรือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./261 21 เม.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ โดยชุมชนดำเนินการเอง ลงมาจาก โรงเรียนแก่นนคร ผ่านซอยวีรวรรณ 1 ถึง วุฒาราม 8 และถนนวุฒาราม จากหน้าโรงเรียนโนนหนองวัด ถึงถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./260 21 เม.ย. 2558 ท่ออุดตัน บริเวณซอยศรีมารัตน์ 12 ตรงไปจะเป็นซอย รุ่งเรือง น้ำท่วมกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./043 21 เม.ย. 2558 ตัดต้นไม้ (มะขาม) บริเวณหน้าศาลาชุมชนหลังศูนย์ 1 (ขอด่วน) และซอย สุขสำราญ อีก 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./174 21 เม.ย. 2558 มูลสัตว์ส่งกลิ่นรบกวน ซ.หนองสะแบง 4 โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./259 21 เม.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำใหม่ ขนาด 80 ซม. และให้ดำเนินการด่วนด้วย บริเวณ ถ.หนองสระแบง ข้างโรงเรียนเทศบาลโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./258 21 เม.ย. 2558 การลอกท่อระบายน้ำ ข้างดรงเรียนเทศบาลโนนทัน ข้างรั้วโรงเรียนโนนทัน ซ.น้ำทิพย์ 1 ,2 ,3 ถ.หนองสระแบง โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./257 21 เม.ย. 2558 วางท่ระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ 2 โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./756 21 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 จุด ซ.ศรีจันทร์ 17 ตรงบ้านเลขที่ กลางซอยหน้าหอพักพนมพร เข้าซอยร้านขนมปังชัยมหา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./755 21 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในชุมชนนศรีฐาน 1 จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./754 21 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 58/12,58/31,156/7 ถ.ประชาสโมสร 34 ซ.ประชาสโมสร 36 เสาสุดท้าย ซ.ประชาสโมสร 38 หน้าโรงแรมกรีน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./061 20 เม.ย. 2558 ขอป้ายชุมชน เจ้าพ่อเกษม บริเวณศาลาชุมชน สระน้ำหนองสระพัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./059 20 เม.ย. 2558 ขอเปิดซอยเพื่อทำ ทางหนีไฟ ในหมู่บ้านถุงทอง ซอยพัทยา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./753 20 เม.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟส่องสว่าง ชุดโคม + หลอดไฟ 1 ชุด บร้เวณเลขที่ 88/254 และ 88/258 ซ.พัทยา 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./164 20 เม.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จัดสวน บ้านพักราชการ บริเวณบ้านพักในสถานีภูธรเมืองขอนแกน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./068 20 เม.ย. 2558 ป้ายกีดขวางทาง เข้า - ออก หน้าร้าน เสริมสวย ก้อย ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./752 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 2 จุด ซ.เหล่านาดี 6/4 จุดที่ 1 ตรงปากซอย 6/4 2. ตรงบ้านเลขที่ 162/7 ซ.6/4 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./255 20 เม.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ท็อปเว็ท ถึง สาธารณสุขเทศบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./254 20 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณเลขที่ 323 หน้าหอพัก เลิศวลักษณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./751 20 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 44/4 ซ.สุขสบาย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./163 20 เม.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 183/7 ถ.หน้า รพ.จิตเวช ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./162 20 เม.ย. 2558 ขอความอนเคราะห์ เต๊นท์ 2 หลัง ตะแคร่ 5 อัน พร้อมกำลังคน เนื่องจาก ซอยหนองวัด 3 จะจัดงานบุญเบิกบ้าน ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ค. 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./253 20 เม.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์คนึง 29 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./252 20 เม.ย. 2558 เหล็ตะแกรงฝาท่อหาย ปากซอยทางเข้า วีรัญญาวิวส์ ข้างหมู่บ้านพิมานชล ถ.รอบบึงแก่นนครหาย ทำให้รถมอเตอร์ไซด์ ได้รับอุบัติเหตุหลายคัน ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]