ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./036 12 พ.ย. 2557 ขอรถเกรดหญ้าเข้าทางในชุมชน ซ.พัทยา 1 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./011 11 พ.ย. 2557 ถนนชำรุด เป็นรู เกิดจากน้ำกัดเซาะ รูลึกประมาณ 1.50 เมตร ตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/1 ซ.อนามัย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./191 11 พ.ย. 2557 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ หมู่บ้านศรีฐานี ซ.ศรีธานี 3 ศรีฐาน 4 ใกล้ร้านระเบียงขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./190 11 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าไม่ดับ บริเวณลู่วิ่งในบึงแก่นนคร ฝั่ง รพ.สัตว์ ทองหล่อติดทั้งวันทั้งคืน ประมาณ 4 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./189 11 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 243/1 ไทยสมุทร ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./007 11 พ.ย. 2557 ขอให้ตัดต้นไม้ ล้มทับหลังคา บริเวณตรงข้าม โรงเรียนมหาไถ่ภาคฯ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./010 11 พ.ย. 2557 ถนนทางเข้าซอยเป็นถนนต่างระดับ เวลารถเข้า ออก มีระดับสูง ต่ำ ไม่ได้ระดับ สูงปะมาณครึ่งศอก ทางเข้าซอยแยก อยากจะทำให้ราบเสมอกัน บริเวณ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 17/4 ซอย แยก 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./035 10 พ.ย. 2557 ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณร้านศูนย์รวมน็อต ถ.หลังเมือง ซอยจะเรียมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./017 10 พ.ย. 2557 เสียงดังจากร้านอาหาร กงสี ริมบึงหนองแวงตราชู ทางทิศเหนือ ของบึงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./058 10 พ.ย. 2557 ท่อระบายน้ำอุดตัน บิเวณหน้าร้าน Piplnes Restaurant ถ.ประชาสำราญ ตรงข้ามร้านสุนทรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./188 10 พ.ย. 2557 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าดับถนนใหญ่เหล่านาดีตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครหน้าร้านชวาลย์การพิมพ์พอดีจุดที่2ประตูสนามกีฬามุมทางเข้าพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./012 10 พ.ย. 2557 ขอให้จัดระเบียบ ถ.รอบบึงหนองแวงตราชู เนื่องจากจราจรติดขัด รถจอด 2 ริมฝั่งถนน รอบบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./187 10 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณศูนย์จ่ายงาย สำนักการช่าง โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./186 10 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศูนย์จ่ายงานสำนักช่าง จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./185 10 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 200/7 คุ้มทานตะวัน จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./184 10 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 14/5 สุดซอย และ ซ.หลังศูนย์ 10 (เอาบันไดไปด้วย)ซอยแคบ ตรงข้าม ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./183 10 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มไฟ หลอดนีออน หลอดนีอออน 2 หลอด ซ.ศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./182 10 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มไฟฟ้า ในชุมชนร่มโพธิ์ ซ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./181 10 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ ทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ดับ 3 จุด ตั้งแต่เสาแรกปากทางเข้า ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./057 07 พ.ย. 2557 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณอาคารพานิชย์ใกล้กับตึก ไทยสมุทร ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./180 07 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 8/3 ซ.มิตรภาพ 14 สามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./034 07 พ.ย. 2557 ขอความอนุเคราะห์รถบดถนนและรถน้ำเพื่อมาบดถนนซอยทำใหม่บริเวณถนนเหล่านาดีซอย12แยกซ้ายตรงสายไฟฟ้าแรงสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./179 07 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณซ.ศิลปสนิท ซอย 5 ถ.ศิลปสนิทหน้าบ้านเลขที่ 46/102 หลอดนีออน 2.ไฟนีออนดับ ซอย ส.พัฒนา จำนวน 1 หลอด ตรงข้ามเลขที่ 1209/6 เข้ามาปากซอยนิดนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./178 07 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ ที่บริเวณหลังตำรวจทางหลวงตลอดสาย หนองแวงตราชู 3 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./176 07 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.อดุลยาราม 2/1 ตลอดสาย ติด 3 วันแล้วดับ อีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./177 07 พ.ย. 2557 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าดับถ.เหล่านาดีซอย10/18 เสาต้นที่3จากป้ายซอยถอดฝาโคมออกให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./174 06 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.หน้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21/1 หลอดยาว เข้าซอยไปจะมีถังขยะตั้งอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./173 06 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ (แสงจันทร์) หน้าบ้านเลขที่ 149/4 ถ.ประชาสโมสร หน้าปากซอยเป็นร้านสยามเบาะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./175 05 พ.ย. 2557 ไฟจราจรแยกถ.รื่นรมย์ตัดถ.หน้าเมือง เสียมาเป็นเวลาเดือนกว่าๆ แล้ว ทำให้การจราจรติดขัดอย่างมาก เพราะรถจากถ.รื่นรมย์ติดสะสม ฝั่งถนนรื่นรมย์ ไฟเขียวไม่ถึง 20 วินาที , จังหวะไฟเขียวไม่ขึ้นวินาทีบอก , พอเขียวแล้วแดงทันที ไม่มีไฟเหลือง แต่ฝั่งถนนหน้าเมือง ไฟเขียวนานเกือบ 50 วินาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./171 05 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น จากปากซอยอนามัย 2 ต้นที่ 2 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]