ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./770 24 เม.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า ซ.วุฒาราม 8 และ 10 ชุมชนโนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./078 24 เม.ย. 2558 ขอคอนกรีต ซอยบริจาค กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร ซึ่งเจ้าของที่ดินได้แบ่งเป็นทางสาธารณะ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./019 24 เม.ย. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า ความยาว 120 เมตร เป็นทางเชื่อมหมู่บ้าน ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อท./070 23 เม.ย. 2558 ถนนศรีจันทร์ 41 หน้าบ้านประธานชุมชน หนองใหญ่ 2 ได้มีการนำกรงนก ม้าหินอ่อน กระถางต้นไม้ วางไว้ทั้ง 2 ข้างถนน ทำให้พิ้นที่ถนนแคบลง รถไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ บนถนนเส้นเดีนวกันรถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ ขอให้ตรวสอบระวางเขตที่ดินด้วย เพราะุจุดนี้แคบผิดปกติ ได้ส่งคำร้องไปศูนย์ธำรงธรรมด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./272 23 เม.ย. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำ ในซอยวุฒาราม 10 เป็นท่อขนาดเล็ก 30 ม.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./177 23 เม.ย. 2558 หมาส่งเสียงเห่าดังรบกวน มีการปล่อยออกมาในเวลากลางคืน บริเวณซอย ดอกคูณ 3 โรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./768 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณฝั่ง AIS แถวตลาดต้นตาล โคมหันเข้าไปในตึก ตรงตึก 5 สี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./767 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างหน้าร้าน พชรวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./018 23 เม.ย. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนหน้าวัดกลาง ตัดทางลงบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./017 23 เม.ย. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้าน สร้างใหม่ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./176 23 เม.ย. 2558 ขอถังขยะ 2 ถัง บริเวณซอยสุภธีระ บริษัท ซี เอส เค เบเออร์เจ จำกัด ตรงข้ามฮักมอลล์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./271 23 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก ถ.กลางเมือง ซ.14 ข้างร้านขายขนมจีน เลขที่ 409-1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./270 23 เม.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำชุมชนวัดกลาง ถนนห้าธันวา และถนนกลางบ้านและ 19 ซอย 8 หน้าเมือง และซอย 8 กลางเมือง ซ.17 กลางเมือง ถึง ถนนเหล่านาดี 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./269 23 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยกลางเมือง 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./268 23 เม.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 5 ธันวา ถ.กสิกรสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./062 23 เม.ย. 2558 การทำแนวกั้นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน มีมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2558 ได้แจ้งทางผู้รับเหมา เรื่อยมาถึงปัญหา ผลัดผ่อนเรื่อยมา บริเวณเรณุภาคิ้ว 3 มิติ ถ.รื่นรมย์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./077 23 เม.ย. 2558 เทคอนกรีตทางเดิน บริเวณทางเข้าออก ด้านหลังโรงเรียน เป็นถนนดินแดง พื้นไม่เรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./076 23 เม.ย. 2558 เทปูนปรับพื้นที่หน้าประตู ทางเข้าดรงเรียนด้านฝั่งตะวันออก (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./766 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.ประชาสโมสร ซอย 48 ,50 , 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./765 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จากแยก ถ.ประชาสโมสร ถึง แยกศาลจังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./764 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดสั้น เลขที่ 38/32 ซ.เกสร 2 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./763 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม หลวงปู่โพธิ์โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./762 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด -ถนนอดุลยาราม หน้าหอพักฟอร์จูน หลอดยาว 2 หลอด -ถนน หน้าบึงหนองแวง ตัดกับซอย 2/1 และหน้าร้าน Little Osaka ยาว 1 หลอด ซอย 7 สามแยกตัดกับซอย 7/2 มุมร้านอิน จัน หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./761 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเมตตา ช่วง 2ชุมชนสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./760 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เสาไฟฟ้า หมายเลข D 14 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ร้านกีฬา ติดโรงเรียนเทคนิค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./759 23 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 116/15 ซ.ศรีจันทร์ 10 ชุมชนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./266 23 เม.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขสำราญ 2 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./265 23 เม.ย. 2558 ท่ออุดตัน บริเวณ เลขที่ 1 ซ.อำมาตย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./267 23 เม.ย. 2558 ขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคาร 2 ( อาคาระธุรการ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./769 22 เม.ย. 2558 ไฟดับถนนเหล่านาดีซอย10/24แยกขวาตรงศาลาชุมชน100เมตรมีลำโพงเสียงตามสายติดตั้งอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]