ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./280 28 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.ทานตะวัน ใกล้ศูนย์จ่ายงาน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./787 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าปากซอยสุขสบาย 7 บ้านโนนทัน อยู่ตรงหน้าบ้านเลขที่ 154/44 จำนวน 1 หลอดนีออนยาว และในซอยสุขสบาย 7 บ้านโนนทัน อยู่ตรงหน้าบ้านเลขที่ 46/97 จำนวน 1 หลอดนีออนยาว ทำให้ถนนมืดและน่ากลัวในการเดินหรือขับรถเข้ามาตรงจุดนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./786 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านโนนชัย ต้นไม้กลางถนนหัวโค้ง ตั้งแต่ซอยกลางหมู่บ้านไปทางเลียบคลองน้ำ ก่อนถึงทางข้ามบ้านดอนหญ้านาง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./785 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 209/63,64 ถ.ศิลปสนิท หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./784 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 173/20 นีิออนยาว 2.เลขที่ 179/44 ซ.ประชาสโมสร 19 หลอดยาว พร้อมราง 3.เลขที่ 178/158 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./783 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 24/3 ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./782 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ภายในชุมชนไทยสมุทร แต่ละซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./279 28 เม.ย. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณเลขที่ 99/1 ซ.เหล่านาดี 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./780 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.เหล่านาดี 5 โคมที่ 2 ใกล้ปั๊มน้ำมัน บางจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./781 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/112 ซ.หน้าเมือง 11 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./278 28 เม.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน ตลาดริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./277 28 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ 5 ฝาเหล็ก ชุมชนมิตรภาพ 4 และทำบ่อพักใหม่ 3 บ่อ ไม่มีฝาปิดบ่อ ได้แต่ใช้กิ่งไม้ กั้นแทน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./779 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.5 ถ.ชาตะผดุง เลขที่ 139/20 และใกล้ ทาวเฮ้าส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./778 28 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 21/1 ถ.ฉิมพลี หลังวัดโพธิ์ ข้างตู้โทรศัพท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./045 28 เม.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นใม้ยืนตายซึ้งอันตรายมากเป็นขอบถนนของเทศบาลไม่ใช่ที่เอกชนบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/26ตรงป้ายซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./777 27 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตามจุดเสาไฟ ซ.ราษฎรืคนึง 35 และ ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./776 27 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 6 ถนนรอบบึงแก่นนคร เลี้ยวขวาเป็นซอยตัน จำนวน 2 หลอด หลอดติดกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./178 27 เม.ย. 2558 ขยะส่งกลิ่นเหม็น ได้มีร้านอาหาร ได้นำขยะเศษอาหาร มาทิ้งซอยศรีมารัตน์ 2 เวลากลางคืน ชาวบ้านได้แจ้งทางร้านหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./276 27 เม.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น ซ.15 ใกล้บ้านพักคนชรา ชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./275 27 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 6 ใกล้อนามัย สามเหลี่ยม ชุมชนสามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./079 27 เม.ย. 2558 ถนนทรุดเป็นแนวยาว สัญจร ไปมาลำบาก ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./167 27 เม.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ภายในชุมชน บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./044 27 เม.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ต้นมะพร้าว 2 ต้น ตายอยู่ข้างบ้าน เลขที่ 8/72 ซอยทุ่งทอง ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 จะล้มทับ บ้านเลขที่ 8/72
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./775 27 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.หน้าเมือง 19 ตลอดทั้งซอย ชุมชนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./774 27 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าขาด บริเวณซอย หน้าเมือง 19 หน้าเมืองเพลส หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./773 27 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริวณเลขที่ 50/2 ซ.ราษฎร์คนึง 23 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./274 27 เม.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าสาธารณสุข เทศบาล ท่อเล็ก ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./772 27 เม.ย. 2558 พิกัด สี่แยกถนนศรีจันทร์ ถนนชาตะผดุง ข้างศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต.6 เสาไฟใหญ่ดับทั้งแถบยาว ประมาณ 10 ต้นโดยเฉพาะ บริเวณสี่แยกมืดมากสัญจรยามค่ำคืนลำบาก อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอความเห็นใจด้วยนะครับ ท่าน Admin ด้วยความเคารพอย่างสูง ชุมชนบ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./273 26 เม.ย. 2558 พิกัด ซ.รอบเมือง 1 ท่วมซ้ำซากทุกครั้งที่ฝนตก ย้ำ ทุกครั้งที่ฝนตก ไม่ว่าจะตกมากหรือน้อย ท่วมได้ท่วมดี ไม่ใช่ท่อตัน ท่อระบายมีขนาดใหญ่พอ แต่ปากทางระบายน้ำต้นซอยมีขนาดเล็กมาก เมื่อมีเศยขยะเพียงเล็กน้อย น้ำก็จะไม่ไหล หรือระบายช้ามาก แจ้งทางเทศบาลมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่เห็นมาทำอะไรสักที มีแต่มาดูดเศษขยะออก ก็พอระบายได้ ครั้นจะจ้างช่างมาขยายปากท่อซะเอง ก็ทำไม่ได้เพราะติดข้อกฎหมาย ทำลายทรัพย์สินของราชการ ถ้าใครที่พอมีอำนาจสั่งการได้มาอ่าน ขอความกรุณาช่วยหน่อยนะครับ เพราะคนที่เข้าออก มีเด็ก ๆนักเรียนจำนวนมาก สงสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./771 24 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 666/145 และ 666/12 ซ.เมตตา 1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]