ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1221 10 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ศาลเจ้าปู่ตาญาครูเย็น 2.สะพาน ชลประทานที่ 6 3. เลขที่ 170/11 ถ.เลียบคลองชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./284 10 ส.ค. 2558 โปรดช่วยเข้าไปดูแลสุนัขจรจัด ในหมู่บ้านไทยประเสริฐ1 หลังตลาด อ.จิระ มีอยู่ประมาณ 10 ตัว บางตัวค่อนข้างดุ และมักส่งเสียงดังรบกวนคนในหมู่บ้านเป็นประจำ ขอบพระคุณมากครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1220 07 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ระหว่างบ้านเลขที่ 9/79 และ 9/51 ซ.ราษฎร์คนึง 10 เข้ามาฝั่งซ้าย ก่อนถึงซอยเฉลิมพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1219 07 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าขาด บริเวร ถ.โพธิสาร สามแยกมาจากเส้นบึง เลยวัดโพธิ์ ก่อนถึงสามแยก ถ.ชาตะผดุง มีร้านขายของเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./429 07 ส.ค. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 113 ถึงบ้านเลขที่ 124 ซอยศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./283 07 ส.ค. 2558 ขอถังขยะ 1 ถัง บริเวณ ร้านส้มตำยายเก๊าะใกล้กับ ร้านโอชินคาราโอเกะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./093 07 ส.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถนนชัยณรงค์ ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นต้นมะม่วง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1218 07 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงสีข้าว และซอยราษฎร์คนุง 14 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./103 07 ส.ค. 2558 รถยนต์จอดในที่ว่าง ทำเอาดินลงสู่ถนน บริเวณ ที่ว่าง ตัดซอยถนนชาตะผดุงรถขึ้นจอดแล้วออกมาทำดินหล่น ลงถนนชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./304 07 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมสายไฟ บริเวณปากซอย ทั้งหมด ซอยห้าธันวา ถนนกสิกรสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./303 07 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ปกคลุมสายไฟ บริเวณปากซอย เหล่านาดี 9 เข้ามาในซอย ห้าธันวา ของชุมชนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1217 07 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 645/3 ซอย ห้าธันวา ถ.กสิกรสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1216 07 ส.ค. 2558 ไฟๆฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 356/10 ซอย ห้าธันวา ถ.กสิกรสำราญ ไฟนีออนหลอดเล็ก ขาโครงไฟหัก ขอเปลี่ยนเป็นหลอดนีออนใหญ่ และเลขที่ 364/9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./428 07 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เป็นฝาเหล็ก ขอเปลี่ยนเป็นฝาปูน บ้านเลขที่ 420/3 ซอย ห้าธันวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./427 07 ส.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณซอยโชคดี 17 เข้ามาจนถึง อำพรอพาร์ทเม้นต์ ประมาณ 200 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./426 07 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1215 07 ส.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าในซอย ซอยเหล่านาดี 4 จำนวน 3 จุด 1.หัวมุมซอย 2. PJ อพาร์ทเม้นต์ 3. ซอย 4/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1214 07 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม ซอย 3 หลอดที่ 7 หลอดนีออนสั้น (ใช้บันได )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./425 06 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำ ถนนในซอยหมู่บ้านอุดตัน บริเวณบ้านเลขที่ 816/24 ท้ายซอย หมู่บ้านไทยเสถียร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1213 06 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยไทย เสถียร ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามปั๊มแก๊สฮ้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./424 06 ส.ค. 2558 ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณ โลตัส Exp หน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟข./022 06 ส.ค. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยสุขใจ 1 ตรงข้ามประตูวัด วอยศาลาชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 ระยะทาง 60 เมตร ยังไม่มีเสาไฟ อาศัย 7 หลังคาเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./423 06 ส.ค. 2558 น้ำขังในซอย สุขสำราญ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./422 06 ส.ค. 2558 ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณคุ้มทานตะวัน ถ.ทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1212 06 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณที่ทำการชุมชน ซ.ชาตะผดุง 16/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./421 05 ส.ค. 2558 น้ำในท่อระบายด้านหน้าร้านขังไม่มีการไหลเวียน ส่งกลิ่นเหม็น มาก เลขที่ 105 ถ.ราษฎร์คนึง ร้านมุมยา สามแยกบ้านดอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./092 05 ส.ค. 2558 ตัดต้นไม้ใหญ่ ในซอยมิตรภาพ 19 แยกที่ 1 เลี้ยว ซ้ายสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./302 05 ส.ค. 2558 ช่วยไปรื้อถอนหรือทำการปรับปรุง บริเวณศาลา หน้า โรงเรียนคเณศวร ศาลารอรถ อนุบาลสวนสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./420 05 ส.ค. 2558 ดูดท่อน้ำ ท่ออุดตัน ในซอยศรีจันทร์ 18 แยก 3 ซอยสมหวังเก่า หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1211 05 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านขจรแก๊ส 1 จุดหลังบ้านศรีบุญเรือง อพาร์ทเม้นต์ 1 จุด โคมไฟจำรุด ซอยบ้านคุณพ่อฉกาจ แร่ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]