ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./234 25 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ 1. หน้าบ้านเลขที่ 58 ซ.สีโห 2.เลขที่ 82/4 ซ.ศรีชนะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./075 25 พ.ย. 2557 ฝาท่อชำรุด บริเวณใกล้คลัง ปตท. จำนวน 4 จุดหนองวัพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./233 25 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 66/24 ถ.รถไฟ หนองวัดพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./232 25 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 23/2 ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./074 25 พ.ย. 2557 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาหล่นลงไปครึ่งฝา) บริเวณวัดจอมศรี ศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./073 25 พ.ย. 2557 ท่อรางยูอุดตัน ตลอดทั้ง 2 ข้างเลขที่ 200/22 ถ.ทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./231 25 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 22 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./072 25 พ.ย. 2557 ท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวันมุมเลี้ยว โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./230 25 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริวณ ซอย อนามัย 4 โนนทัน 4 ทางโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./076 24 พ.ย. 2557 การขุดท่อระบายน้ำ สร้างผลกระทบในเรื่องของ การค้าขายทำให้สูญเสียรายได้มาก ทั้งยังส่งเหม็นเนื่องจากน้ำเสียไม่มีที่ระบาย และไม่มีการดำเนินการต่อ หวังว่า จะได้รับการแก้ไข และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กราบขอบพระคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./087 24 พ.ย. 2557 การก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และ เทถนนคอนกรีต ในสซอยสุวรรณสาร ใช้เวลาในการก่อสร้างนานมาก เริ่มลงมือทุบ วันที่ 27/8/57 จนถึงปัจจุบัน ยังดำเนินการไม่เสร็จ การสัญจรลำบาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./229 24 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าชำรุดและขอเพิ่มจุดไฟฟ้า 1.หน้าบ้านเลขที่ 101/80 ซ.ชาตะผดุง22 2.หน้าบ้านเลขที่101/77 ซ.ชาตะผดุง2 3.หน้าบ้านเลขที่154/260 ซ.ชัยพฤกษ์3 4.หน้าบ้านเลขที่154/268 ซ.ชัยพฤกษ์3 5.หน้าบ้านเลขที่49/120 ซ.สุขสบาย2 6.หน้าบ้านเลขที่49/40 ซ.สุขสบาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./228 24 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มชุมโคมไฟ 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 49/74 ซ.สุขสบาย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./227 24 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ จาก ถ.ศรีมารัตน์ เลย รร.มหาไถ่ ติดโกดัง 1 จุด 2. ก่อนจะถึงแยกซ.คำเสถียร 1 จุด ศรีมารัตน์ 1 จากสี่แยกไปทางตะวันออก จุดที่ 2 ที่ซ.คำเสถียรจากศรีมารัตน์ ไปเป็นจุดที่ 3 สุดท้ายก็หัวมุมในซอยสุขสันต์ 4 รวม 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./071 24 พ.ย. 2557 ท่อระบายน้ำแตก บริเวณสี่แยก ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.กลางเมือง หัวมุมเี้ยวลงมา่ที่ ซอย 14 เข้ามาในซอยกลางเมือง 14 หัวมุมตรงข้ามร้านจิ้มจุ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./226 24 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าด้บ 1. ซอยกลางเมือง ข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง 2. ซอยสุขใจ 1 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./044 24 พ.ย. 2557 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ตัด ถ.เทพผาสุข ศูนย์ 4 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./070 24 พ.ย. 2557 ท่ออุดตัน เลขที่ 68/10 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ใกล้กับสามแยกบ้านดอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./017 24 พ.ย. 2557 ขอลูกรัง ปรับปรุงถนน ซ.รัชประเสริฐ ชุมชนหัวถนน หมู่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./016 24 พ.ย. 2557 ฟุตบาทชำรุด ถ.มิตรภาพ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียหมู สามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./015 24 พ.ย. 2557 ผิวถนนชำรุด บริเวณ ถนนหน้าที่ทำการชุมชนตะวันใหม่ ใกล้สี่แยก พาราดอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./043 24 พ.ย. 2557 ตัดกิ่งไม้ บริเวณบ้านสวนรักเด็ก สมาคมชาวไหหลำ ถ.สุขสันต์ ตัด ถ. ปรีชาสิทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./042 24 พ.ย. 2557 ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมถนน บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน ติดต่อคุณ นก โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./223 24 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าดับ บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./069 24 พ.ย. 2557 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณตลาดหนองไผ่ล้อม จำนวน 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./222 24 พ.ย. 2557 ซ่อมไฟตู้คอลโทล ควบคุมมอเตอร์ ที่สูบรดน้ำต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามเซ็นทรัล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./224 21 พ.ย. 2557 ไฟฟ้าสาธารณะริมบึงทุ่งสร้างดับจำนวน 4 หลอด หลอดที่1อยู่หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ หลอดที่2-4จะดับเรียงกันจากหลังวัดโนนชัยไปหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ จึงขอความกรุณาให้ช่างไปซ่อมให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./225 21 พ.ย. 2557 ไฟดับ ซ.ชัยพฤกษ์ 7 เป็นเสาไฟที่อยู่ติดกับมุมรั้วหน้าบ้านหลังแรกค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./024 21 พ.ย. 2557 ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 67/10 ถ.ประชาสโมสร เป็นที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./067 21 พ.ย. 2557 ขอวางท่อระบายยน้ำ บริเวณซ.มิตรภาพ 9 ร้านยงยุทธแอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]