ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./551 02 มี.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟ ในซอยหมู่บ้านมั่นคง ในชุมชนหนองใหญ่ 2 ประมาณ 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./038 02 มี.ค. 2558 บริเวณฝั่งตรงข้าม โรงเรียนกวดวิชา คเณศวร มีการตั้งแผงขายร้านกาแฟ ถ.เหล่านาดีข้าง ๆ ร้านขายกาแฟจะมีศาลาที่พักผู้โดยสารอยู่ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./550 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 227/46
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./549 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 2 หลอด ชุมชนตะวันใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./115 02 มี.ค. 2558 ขอความอนุเคาระห์ ย้ายเศษวัสดุที่วางไว้ในที่ต้องห้ามไปลงในจุดที่เป็นที่ดินของทางหลวงเทศบาล เลียบทางรถไฟซอย 12 กองดินอยู่ในชุมชนสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./548 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยผิวงาม ต้นซอยอยู่ระหว่างบ้าน แม่นาง หนูเฟื่อง กับตึกแถว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./547 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1. ซอยหลังชลประทาน หน้าบ้านพ่อประเสริฐ โยมา 2. ซอยสุขสบาย หน้าบ้านพ่อประสิทธิ คุณไพร ถ.มิตรภาพ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./546 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 182/123 ถ.หน้า รพ.จิตเวช ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./165 02 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ปากซอย 16 ร้านหัวปลาหม้อไฟเนาวรัตน์ ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./545 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 2 และ ซอย โพธิ์ทอง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./544 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.โพธิสาร ซอย 27 เลขที่ 35 โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./542 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยวัดป่าชัยวัน หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น อร่อยเด็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./543 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าซอยราษฎร์คนึง 25 บริเวณเลขที่ 28/6 ตู้ เอ ที เอ็ม ธนาคารออมสิน จำนวน 1หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./114 27 ก.พ. 2558 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ เลขที่ 71/17 ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./107 27 ก.พ. 2558 สุนัขจรจัด เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ถูกหมาจรั (ไม่มีเจ้าของ) กัด อยากให้ทางเทศบาล ได้มาจับหมาที่ชุมชนด้วย บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 21 ศรีมารัตน์ตอนปลาย ก่อนจะถึงตะวันใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./164 27 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 133 ถ.มะลิวัลย์ ซอยธนาคารกรุงศรีฯ ถ. มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./541 27 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ช่วงโรงแรมฝันดี ดับทั้งสองฝั่ง ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./540 27 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ หลังวัดโพธิ์โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./106 27 ก.พ. 2558 มีการปล่อยน้ำเสีย เศษอาหารลงพื้น ที่สาธารณะ หน้าบ้านผู้อื่น บริเวณซอย มิตรภาพ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./539 27 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ซฮยมิตรภาพ 30 ดับทั้งซอย ในชุมชนหนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./105 27 ก.พ. 2558 ขอถังขยะ ในซอยศิลปสนิท 11 ตรงท้ายซอยสุดซอยชุมชน สามเหลี่ยม เป็นซอยตัน อยุ่ท้ายซอยศิลปสนิท 11 มีกองขยะ กองอยู่ 1.ขอให้ไปเก็บขยะด้วย 2.ขอถังขยะ 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./163 27 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาีด 10/ 3 ซอยแยกจากซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./538 27 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ เริ่มต้นจากสี่แยก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัดกับ ถ.ชีท่าขอน ถึง แยก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัดกับ ถ.ชวนชื่น ชำรุด ดับทั้งสองฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./026 26 ก.พ. 2558 ขอให้ไปตรวจสอบถังดับเพลิง ภายในชุมชน เนื่องจากทางชุมชนได้ซื้องถังดับเพลิงมา 8-10 ตัว ติดามอาคาร แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ การใช้งาน บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./537 26 ก.พ. 2558 เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเสา ซ.โพธิ์ทอง ดับตลอดแนว ตั้งแต่ซอยโพธิ์ทอง 2 ไปจนถึงโพธิ์ทอง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./536 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ประชาสโมสร 24 จุดแรกหลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./113 26 ก.พ. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซ.วุฒาราม 11 จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./535 26 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 11 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./162 26 ก.พ. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวรซอยวุฒาราม 17 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./037 26 ก.พ. 2558 อยากให้เทศบาลกวดขัน ไม่ให้มีการรุกล้ำทางเท้า ร้านอาหารตลอดเส้น ถ.มิตรภาพ ถ.กัลปพฤกษ์ (ซอยบาดาล) บางจุดกีดขวางมาก ต้องลงมาเดินบนถนนอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]