ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./260 30 พ.ย. 2561 ขอเปลี่ยนไฟในหมู่บ้าน บริเวณ หมู่บ้านพิมานเพลส ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./259 30 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 หน้าบ้านเลขที่ 227/61 ตรงข้ามหอพัก จากปากซอยปหระมาณ 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./072 30 พ.ย. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 8/1 ถ.โพธิสาร ติดโรงพิมพ์ เพ็ญพริ้นติ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./258 30 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด 1.ถ.โพธิสาร 19ตรงข้ามนานาแอนติก 2.แยกซอยชาตะผดุง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./257 30 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 108/27 ซอยพจนา 2.ซอยสวัสดี 1 ซอยแยก5 หน้าร้านขายไข่ หน้าบ้านเลขที่ 108/8 ศรีสมร 3.ซอยสวัสดี แยก5 เลยเลขที่ 108/8 ไปหน้าบ้านเลขที่ 92/61 ทางเข้าหมู่บ้าน VIP ห้องเย็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./071 29 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราห์วางบ่อพักมุมโค้งตรงป้ายซอยสัสดีไกรสรบริเวณรอยต่อชุมชนสนามกีฬา1ไปเชื่อมชุมชนสนามกีฬา2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./256 29 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริวณหน้าสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ถ.รอบบึงทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./010 29 พ.ย. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ พีแอนด์พี 257/1 ซอยศรีจันทร์ 29 ใกล้กับ ไอดีไดรเวอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./255 29 พ.ย. 2561 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ โคมนีออน เป็นไฟสีเหลือง เนื่องจากเป็นสามแยกบริเวณศาลเจ้าปู่ครูญาเย็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./254 29 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนด้านข้างวัดตะวันตก 2.ซอยบ้านเรา 2 3.ซอยเปรมวดีแยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./070 29 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณซอยศรีจันทร์ 26 แยก 1 ถนนรอบหนองอีเลิง หนองใหญ่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./252 29 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49 ซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี ดับ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./036 29 พ.ย. 2561 ซอยมิตรภาพ 25 ตั้งแต่กลางซอยไปจนถึงทางรถไฟ มีคนนำขยะมาทิ้ง ไว้ข้างทาง มีสุนัขมาคุ้ยเขี่ยขยะ ส่งกลิ่นเหม็น และบริเวณนี้ ค่อนข้างเปลี่ยว ยากต่อการสัญจร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./067 29 พ.ย. 2561 ขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหน้าโรงแรมเจริญธานี ถนนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./069 29 พ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 8 โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./253 29 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ท้ายซอยซอยบำรุงสุขกระพิบไม่ต้ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./251 28 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 131/79 ก่อนแมทเซ็นเตอร์ สามแยกพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./068 28 พ.ย. 2561 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยแยกหลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./250 28 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เสาที่ 2 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./249 28 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยวัดโพธิ์ โนนทัน เสาหม้อแปลง ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./067 28 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หลุดลงไปในท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยพัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง แยกก่อนหมู่บ้านพัชชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./248 27 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยดอกคูณ 2 เสาแรก ของซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./247 27 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย 7 เสาที่ 1 และ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./020 27 พ.ย. 2561 ฝุ่นฟุ้งกระจาย เดือดร้อน ไม่มีการแก้ไข/ปรับปรุง โทรไปหลายหน่วยงาน ไม่ได้รับการแก้ไข ติดหน้าหอพัก กฤษณา เป็นรถ 10 ล้อขนดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./034 27 พ.ย. 2561 รถขยะไม่มาเก็บขยะเป็นประจำ บ่อยครั้งที่ทิ้งไว้ 3-4 วัน จนขยะล้นถัง ทำให้สุนัขของชาวบ้านมาคุ้ยขยะทำให้เกิดความสกปรก ทั้งๆ ที่ทางชุมชนก็เก็บเงินค่าขยะทุกเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อส./035 26 พ.ย. 2561 มีร้านเหล้าเปิดใหม่ ในซอยอดุลยาราม [เลี้ยวซ้ายมาจากถนนมิตรภาพ] ร้านเป็นบ้านไม้ อยู่ถก่อนร้านขนมไทย 2 ร้าน พึ่งเปิดใหม่ไม่ทราบชื่อ เสียงดังมากๆ รบกวนช่วยมาตรวจด้วยครับ อยากให้เขาลดเสียงลง ไม่ได้อยากให้เขาปิด และอยากทราบว่าสามารถเปิดร้านเหล้าใกล้กับหอพักชนิดว่าติดทางด้านหลังได้เลยหรือครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./246 26 พ.ย. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ บ้านเช้าที่ตั้งโครงการ ในซอยมิตรภาพ 14 เขตกำแพงรั้วชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./245 26 พ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 14 บ้านเลขที่ 11/20 ถึง ถนนปรีชาประสิทธิ์ ทางแยกที่ 1 ไปบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./029 26 พ.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณซอยมิตรภาพ 1 ทางเข้าก่อนถึงโรงแรมฮันนี่บี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./066 26 พ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ในซอยมิตรภาพ 1 -ใกล้โรงแรมฮันนี่บี -ใกล้ปากทางซอย 2 ในซอยมิตรภาพ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]