ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1258 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ เลขที่ 162/71 เสาสุดท้าย ซ.เหล่านาดี 4/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1257 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 29/33 ซ.หลังศูนย์ราชการ14 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1256 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง สี่แยก รพ.ศูนย์ขอนแก่น ถึง โรงเรียนพรกุมารเยซู 10 กว่าต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1255 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. โนนทัน บ้านผือ เลขที่ 44/252 , 44/134 ร้านอาหารตามสั่ง หน้าบ้านมานะดาวเทียม และปากทางเข้าซอยพัทยา 3 2.ซอยพัทยา 1 หน้าบ้านเลขที่ 88/84 ปละหน้าบ้านเลขที่ 76/44 2 ต้นเสา 3. ซอยพัทยา 1 หน้าบ้านไก่ชน ขาโคมหัก และประตูหลังหมู่บ้านวราสิริไม่มีบ้านเลขที่ 1 ต้นเสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./445 18 ส.ค. 2558 น้ำขังบริเวณผิวถนนในซอย เหล่านาดี 12 ช่วงเอกศศิธรรีสอร์ท มีน้ำขังตลอดเวลาแม้ฝนไม่ตก มีกลิ่นเน่าเหม็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./444 18 ส.ค. 2558 ขอให้ปรับปรุงทางระบายน้ำ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/3 ทางระบายน้ำเป็นร่องดินตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก ไม่สามารถระบายน้ำได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1253 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย พัทยา 1 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1254 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอนนีออน สั้น จะขอเปลี่ยนเป็นหลอดยาว ทั้ง 2 หลอด ซอย 1/2 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./314 17 ส.ค. 2558 อยากให้เปลี่ยน ชื่อเลขที่ซอย เนื่องจากซอยเข้าบ้าน บะขาม คือ ซอย ศรีจันทร์ 12 พอเลยถัดไปหนึ่งซอยเป็นซอย ศรีจันทร์ 28 แล้วขึ้นไปอีกเป็นซอย ศรีจันทร์ 14 และ 16 ตามลำดับ เพื่อให้หาง่าย จึงอยากให้เปลี่ยนจากซอย 28 เป็นซอย ศรีจันทร์ 12/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./098 17 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์รถน้ำเทศบาล ล้างผิวถนน ที่รวบรวมขยะ ในชุมชน หนองใหญ่ 1 ทำแบบชาวชุมชน จัดเก็บขยะ มาที่พักขยะ เพื่อส่งรถน้ำไปทำความสะอาด ซอยประสโมสร 37
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./313 17 ส.ค. 2558 เพิ่มทางวิ่งออกกำลังกาย บริเวณ บึงแก่นนคร ช่วงลานกีฬาต้านยาเสพติด อยากให้ทำทางวิ่ง หลังตลาดขายของ เนื่องจากมีคนมาซื้อของไม่สามารถวิ่งได้ จนถึงศูนย์ อปพร.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./312 17 ส.ค. 2558 ปรับภูมิทัศน์ หลังชุมชนสามแยกข้างศาลเจ้า ชุมชนหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./295 17 ส.ค. 2558 พ่นยุงลาย ในชุมชนหลักเมือง ซ.ศรีจันทร์ 1 ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./097 17 ส.ค. 2558 ขอถังดับเพลิง 6 ถัง จำนวน 6 ถัง ชุมชนโนนทัน 9 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./096 17 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ใหญ่ ในบ้านเลขที่ 247/10 หมู่บ้านเบศโฮม บ้านอัยการวาสิทธิ์ 090-8806935
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./294 17 ส.ค. 2558 น้ำเหม็นไหลจากบ้านเรือนลงถนน บริเวณ ตรงข้ามที่ทำการชุมชน โนนทัน 6 มีกลิ่นเหม็นมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./311 17 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ประชาสดมสร ใกล้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และโลตัส Exp
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1252 17 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หอพักศศิวิมล ทางไปหมู่บ้านศรีจันทร์ 31 ทางเข้าจะมีร้านอาหารป้าแป้นตามสั่ง ซอยขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1251 17 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนคร แถว ศาลเจ้าแม่กวนอิม หน้าร้านแม่พร ปลุาจุ่ม ถึงร้าน 2 K เนื้อกระทะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1250 17 ส.ค. 2558 หลอดไฟสีส้มขาดชำรุด ถ.ศรีจันทร์ ตั้งแต่ หน้าเตียวฮง ถึง ธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./136 17 ส.ค. 2558 ซ่อมถนน บริเวณ ดิคลาสเซ่ คอนโด ถนนไม่ได้ระดับ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เข้าซอย ะนาคารกรุงศรี ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./443 17 ส.ค. 2558 ขอความนุเคราะห์ ลงท่อระปรับปรุงทางระบายน้ำ ถนนในซอย 19 หน้าเมืองเพลส ท่อระบายน้ำเล็กไหลไม่ทัน ท่อ 40 Cm ระยะ 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./442 17 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ขุดลงท่อระบายน้ำ และปรับปรุง บริเวณซอยวุฒาราม 11/3 ระยะ 80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1249 17 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 2 หลอด ซ.มิตรภาพ 32 ใกล้บริเวณ บึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./441 17 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำเสียหาย ยุต่ำลง บ่าฝาท่อรองรับฝาชำรุด ซอย อนามัย 3 จำนวน 6 ฝา มีฝายุบตัวลงไปบางฝาแตกชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1247 17 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าแสงสีเหลืองส่องถนนดับ ที่บริเวณหน้าวัดโพธิ์ บริเวณนั้นมีกำแพงวัดและต้นไม้คลุม ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1248 17 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าไม่ติด 3 หลอด อยู่ในซอยศรีมารัตน์22 เข้าทางแฟลตตำรวจ จะมีซอยเล็กอยู่ไฟฟ้าไม่ติด 3หลอดและซอยไกรเลิศหน้าบ้านคุณกรรณฐิมา 1หลอดบ้านเลขที่191/65 ขอมานานแล้วกรุณาไปทำให้หน่อยมันนานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1244 17 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 115/26 ,2-14 , 2- 15 ซอยประชาร่วมใจ และศรีจันทร์ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./310 17 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 90/21 ต้นคูณ และ ด้านข้างกำแพง ถ.ศรีจันทร์ ซอย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./438 17 ส.ค. 2558 ท่อรางยูถนน ทานตะวันอุดตัน คุ้มทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]