ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./170 05 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณวัดวุฒาราม ซอย9 บ่อที่ 3 เหล้กชำรุด ไม่มีฝาปิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./168 05 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก ภายในชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./119 05 มี.ค. 2558 มีกองดินเทหน้าปากซอย ทางเข้าซอยหน้าเมือง ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./167 05 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าหน้าเมืองซอย 2 ไม่มีฝาท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./118 05 มี.ค. 2558 ขอป้ายซอย จำนวน 2 ซอย 1. ซอยไทยสมุทร 4/1 2.ซอยไทยสมุทร 4/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./568 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 200/123 ถ.ทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./117 05 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดหลังคาบ้าน บริเวณเลขที่ 41/96 ซ.มิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./567 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ดอกคูณซอย 2 แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./566 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าขาด บริเวณซอยเวชพงษ์ 2 เสาแรก ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./565 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 584/25 ซ.หน้าเมือง 3 ติดกำแพงโรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./564 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ หน้า รพ.ขอนแก่น ดับทั้งแถบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./563 05 มี.ค. 2558 ขอโคมไฟพร้อมหลอด ในซอยตัว ยู หลังโรงแรมพลูแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./562 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ วอยประชาสำราญ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./561 05 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย 10 เสาต้นแรก ซอยไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./560 05 มี.ค. 2558 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 124/1 บ้านตูม หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./559 03 มี.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวรหน้าหอพัก พรีมเพลส ในซอย ถนนอำมาตย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./045 03 มี.ค. 2558 การจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์ 1.ที่ดินตรงนี้ใครมีสิทธิ์ใช้งานได้บ้างครับ 2.ทางเทศบาลมีอำนาจจัดการกับที่ดินตรงนี้ได้บ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./166 03 มี.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนชัยพฤกษ์ ตัด ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./558 03 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 8 จุด เลขที่ 101/100,150/20,153/2 ถ.ชัยพฤกษ์ เลขที่ 49/40 ,49/61 ซ.สุขสบาย เลขที่ 50/13-12 ซ.สุขสบาย 9 เลขที่ 159/55 ซ.ชัยพฤกษ์ 5 เลขที่ 153 ซ.ชัยพฤกษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./116 03 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ ซอย ที่ 5 บ้านหลังสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./554 03 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ที่ทำการชุมชน และ หอพักดวงฤดี ซ.ชาตะผดุง 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./553 03 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด บริเวณ วัดจอมศรี ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./552 03 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยศิลปสนิท 7 สุดซอย หลอดนีออนยาวสายไฟช้อตขาด 2.ซอยศรีมารตน์ 19 หลอดแสงจันทร์ ติดบ้านเลขที่ 111/6 3.ซอยร่วมพํมนากลางซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./108 03 มี.ค. 2558 ให้มาเก็บขยะติดเชื้อที่คลีนิคนายแพทย์ทวี บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตัด ถ.ราษฎร์คนึง สามแยกบ้านดอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./044 02 มี.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบการตั้งวางซุ้มจำหน่ายกาแฟ ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน กวดวิชาคเณศวร ติดกับพื้นที่ ข้างที่พักผู้ดดยสาร เป็นพื้นที่อยู่นอกกำแพงของโรงเรียนอนุบาลสวนสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./556 02 มี.ค. 2558 ไฟจราจรแยกรื่นรมย์-หน้าเมือง ไม่มีวินาทีขึ้น และหมดไฟเขียวแล้วไม่มีไฟเหลือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./555 02 มี.ค. 2558 สายไฟเสียบปลั๊กห้อยระโยงระยาง หน้าปากซอยสุมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./551 02 มี.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟ ในซอยหมู่บ้านมั่นคง ในชุมชนหนองใหญ่ 2 ประมาณ 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./038 02 มี.ค. 2558 บริเวณฝั่งตรงข้าม โรงเรียนกวดวิชา คเณศวร มีการตั้งแผงขายร้านกาแฟ ถ.เหล่านาดีข้าง ๆ ร้านขายกาแฟจะมีศาลาที่พักผู้โดยสารอยู่ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./550 02 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 227/46
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]