ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./889 21 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนศรีจันทร์ ช่วงทางเข้าบ้านบะขามถึงแบงค์กรุงไทย"เกาะกลาง" ช่วยส่งช่างมาดูด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./888 21 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ (แสงจันทร์) ตั้งแต่ แยก ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.พิมพสุต ไปถึง หน้า โรงแรมบุษราคัม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./192 21 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม หน้าซอยอำมาตย์ 4 หน้าร้านขายของชำกิ่งไม้ยื่นออกถนน และทับสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./199 21 พ.ค. 2558 สุนัขไล่กัดคน จำนวน 3-4 ตัว บริเวณพิมานคอนโด ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./312 21 พ.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ จากร้านธัญรส หน้าร้านอาหารเจ เลขที่ 227/128 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./088 21 พ.ค. 2558 ถนนทรุด บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ตอนปลาย ทางไปตะวันใหม่ซอยมิตรภาพ 8/11 หน้าบ้านเลขที่ 203/5 ม.14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./311 21 พ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ หน้า สนง.ประปา ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./310 21 พ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรดรงน้ำแข็ง สมชัย บ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./887 21 พ.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณซอย มิตรภาพ 19 เข้าทางตึกสีส้ม ประมาณ 100 ม.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./309 21 พ.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด ในซอย สมานมิตร จำนวน 2 ฝา หน้าบ้านเลขที่ 109/41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./191 21 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ถนนชวนชื่น ด้านโรงเรียนกัลยาณวัตร คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./886 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 115/34-33 ซ.ศรีจันทร์ 26 หนองใหญ่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./885 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 196/22 ซ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./884 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. ซอยอภินันท์ ถ.ศิลปสนิท 2.ซ.สุขสบาย ถ.มิตรภาพ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./308 20 พ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ แตก ซอยสงวนบุญมาก จำนวน 2 จุด ถ.มิตรภาพ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./883 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ชาตะผดุง 20 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./198 20 พ.ค. 2558 ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง ตลอดแนวซอย เหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./307 20 พ.ค. 2558 ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 12 เข้าซอยชุมชน ระยะทางประมาณ 400 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./306 20 พ.ค. 2558 ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณซอย อดุลยาราม 2 ใกล้ร้านสรวลหรรษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./058 20 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 626/1 ซ.กลางเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./882 20 พ.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟในซอย บริเวณ ซ.เหล่านาดี 4 1.หน้า PJ อพาร์ทเม้นต์ 2. หน้าบ้านเลขที่ 149 3.หน้าหอพักไออุ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./881 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริวณ ตรงข้ามวัดสรีนวล ทางเลี้ยวไปบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./190 20 พ.ค. 2558 ขอหินคลุก ดินลูกรัง บริเวณหมู่บ้านมั่นคง เลขที่ 168/46 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./057 20 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้กิ่งไม้หล่นหลังคาบ้าน บริเวณด้านหลัง บ้านเลขที่ 3/325 ซอย 2 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./880 20 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำุรุด 1.ซ.ศรีมารัตน์ 17 ตรงข้ามเข้าซอยศาลาอเนกประสงค์ 2.ซ.ศรีมารัตน์ 17 ปากซอยสันติไมตรี 3 3.ซ.ศิลปสนิท 8 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./189 20 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ (ต้นจามจุรี ) บริเวณหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./074 19 พ.ค. 2558 รถถมดินทำฝุ่นกระจายเข้าบ้น บริเวณใกล้กับศาลาชุมชน ศรีฐาน 2 ซอยหลังวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./879 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยหลัง รพ ราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./878 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย 1.ซอยดชคชัยอพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรภาพ 4 หน้าบ้านนางสำราญ 2. ซอยโชคขัย พฃอพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรภาพ 4 หน้าบ้านพ่อจอม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./877 19 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 227/ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]