ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1314 29 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าถนนหลอดในสุดในหมู่บ้านจอมพลดับ ถ้าเข้าหน้าหมู่บ้านอยู่ซอยที่สองด้านขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1312 28 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/3 ต้นที่ 2 ข้างรัาวเลขที่ 32/16 ต้นที่ 1 มีลำโพงติดอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./144 28 ส.ค. 2558 ถนนทรุดบริเวณบ้านเลขที่18/7ร้านขายโจ็กต้มเส้น ถนนเสรีสัมพันธ์ตรงข้ามหอศิริชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./306 28 ส.ค. 2558 เก็บเศษโซฟาเก่าที่ริมบึงสวนสาธารณะบึงหนองแวงทางทิศตะวันออกตรงข้ามบ้านเลขที่43/53
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./102 27 ส.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณซอย สุขสำราญ ซอยแร ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./094 27 ส.ค. 2558 ก่อสร้างลุกล้ำเขต บริเวณ ร้านระเบียง ขอนแก่น ติดกับบ้าน เลขที่ 67/11 (ร้านจีระแบตเตอรี่) บ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1311 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าหลอดกลมดับถนนเหล่านาดีซอย10/24แยกขวามือที่ศาลาชุมชนสามแยกบ้านเลขที่162/35พ่อรัตย์แม่เหรียญ ศรีอินมนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./326 27 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้คลุมสายไฟ บริเวณสามแยก ถนนฉิมพลี - ปากซอยโพธิสาร 25 และปากซอยข้างบ้านเลขที่ 44 มีกิ่งคลุมสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1310 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยประชาสโมสร 20/1 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1309 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 222/175 ซ.ประชาสโมสร 44 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./143 27 ส.ค. 2558 ถนนทรุด บริเวณ หน้าศาลาชุมชน ธารทิพย์ ซอย 2/2 ชำรุดแตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./471 27 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 47/29 และ 47/31 ซ.พิมพสุต 1 หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./470 27 ส.ค. 2558 ซอ่มแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 47/30 - 31 อาคารที่อยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./469 27 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก หอพักไชยอาน ถ.ศรีมารัตน์ หน้าบ้านเลขที่ 202/78
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1308 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 191/83 และ 191/84 - 191/46 ซอยศรีมารัตน์ 20 หน้าบ้านเลขที่ 191/8 - 191/11 - 191/21 ซอยศรีมารัตน์ 22 หน้าบริษัทเออาร์ การาจ 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 185/1 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./142 27 ส.ค. 2558 ถนนแตกชำรุด 2 ช่วง บริเวณ ถ.ประชาสำราญ หน้า คอมฟอร์ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./468 27 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน ทำการลอกท่อบริเวณ ถ.หมอชายอุทิศ ทั้งสองข้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1307 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด ซอยร่วมจิตร เสาต้นที่ 4 และ หน้าปากซอย เข้ามา 200 เมตร ติดต้นมะม่วง ถ.มิตรภาพ ทางไปอุดร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1306 27 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณใน หมู่บ้านพิมานชื่น จำนวน 3 จุด ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1305 26 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โต้รุ่งข้างร้านไทยวิทยุ ถ.หน้าเมือง ใกล้เซเว่น มีซอยโค้งเข้าไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./305 26 ส.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 118/1 ซ.แม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./109 26 ส.ค. 2558 เรื่องรถขนดิน ทำถนนเละ บริเวณถนนประชาสโมสร 52 ปากซอย 12 นาฬิกา มีรถขนดินวิ่ง ทำให้ถนนเละ สกปรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1304 26 ส.ค. 2558 หลอดไฟนีออนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 791/1 ซ.วุฒาราม 9 และหน้าหอพักอยู่สุข หน้าบ้านเลขที่ 596/113
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./108 26 ส.ค. 2558 อยากให้รถขนดินวิ่งทางอื่น เนื่องจาก รถบรรทุกวิ่งผ่าน ทำให้เสียงดัง อยากให้รถบรรทุกใช้เส้นทางอื่น บริเวณซอย มิตรภาพ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1303 26 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 9 ตรงข้ามหอพักหญิง ชะแล่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./304 26 ส.ค. 2558 เก็บเศษกิ่งไม้ บริเวณซอย แรกซ้ายมือ บ้านหลังที่ 3 ซอย กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./466 26 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณ เลขที่ 102/8 ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1302 25 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 25 หน้าซอยมีร้านขายของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./465 25 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณอาคารพาณิชย์ เลขที่ 47/40 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ไม่มีฝาท่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./464 25 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้า อาคารพาณิชย์ เลขที่ 47/29 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]