ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./619 18 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด บริเวณ กลางวอยชื่นพััฒนา ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./618 18 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 38/37 ซ.มิตรภาพ 1 (ซอยเกสร) ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./126 18 มี.ค. 2558 ขอถังขยะ แบบฝาปิด บริเวณ ซ.เทพารักษ์ 5 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./617 18 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.พิมพสุต ทางเข้าร้านสยามเบาะทั้งแถว ไฟฟ้าตามเสาตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./125 18 มี.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณซอยชลประทาน จำนวน 3 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./124 18 มี.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณซอยรัตนปัญญา 2 ใบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./616 18 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟ บริเวณ ซอยพระลับรักษา ถ.ประสานมิตร ตรงข้ามเลขที่ 93/54
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./615 18 มี.ค. 2558 ขอหลอดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ในซอยเข้าบ้านประธานชุมชน สามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./191 18 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ เลขที่ 95/3 ถ.ศรีนวล ใกล้สี่แยกบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./614 18 มี.ค. 2558 หลอดไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 77/7 ถ.อนามัย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./123 18 มี.ค. 2558 มีการเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ จากร้านเล้งเย็นตาโฟ บริเวณ เลขที่ 26/61 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./613 17 มี.ค. 2558 ไฟฟ้า ซ.ศรีจันทร์39ดับ เป็นหลอดสีส้มหน้าสถานีโครงข่ายของ DTAC และอีกที่คือเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ดับยาว ขอความอนุเคราะห์ส่งช่างมาซ่อมให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./612 17 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงเรียนมหาไถ่ และในซอย ศรีมารัตน์ 7 ถ.ศรีมารัตน์ และซ.สุนสันต์ 2 ถ.มะลิวัลย์ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./122 17 มี.ค. 2558 ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./046 17 มี.ค. 2558 ขอจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณแยกชุมชนบะขาม ถึง โรงเรียนวรรณรัตน์ ช่วงเวลา 18.00-20.00น. และช่วงดึกมีการจอดรถกีดขวางการจราจร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./126 17 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยกลางเมือง 22 หนองแวงเมืองเก่า 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./045 17 มี.ค. 2558 จัดระเบียบการจอดรถ บริเวณ รอบบึงหนองแวง ถ.เสรีสัมพันธ์ ถ.กัลปพฤกษ์ ซ.บาดาล เสนอจัดวันเว ถ.รอบบึงหนองแวงกำหนดเวลาการจอดรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./031 17 มี.ค. 2558 ความปลอดภัยน สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 1 โดยเฉพาะเวลา 00.00 - 06.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./190 17 มี.ค. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 32 หนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./188 17 มี.ค. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 24 ซอยโรงเรียนเทคดน ถึง ถนนเสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./189 17 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก ซอยมิตรภาพ 32 ท้ายซอยเลยหอพักกังสดาล 2 ไปทางริมบึงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./610 17 มี.ค. 2558 หลอดไฟฟ้าแตก (นีออน) ซ.จันทร์เจริญ ถ.มิตรภาพ 34 เสาแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./611 17 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณถนนริมบึงหนองแวงตราชู 1สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./054 17 มี.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนริมบึงหนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./187 17 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น ฝั่งเซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./609 17 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 20-22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./607 17 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.หน้าเมือง จากเอส พี ถึง ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./606 17 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามหอพักลักกี้โฮม ซ.ศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./605 17 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หอพักลักกี้โฮม 106/114 ซ.ศรีจันทร์ 31 สะพานคลองชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./044 16 มี.ค. 2558 ได้รับความเดือดร้อนคะ คือว่าที่สี่แยกรอบเมืองตัดชวนชื่นข้างร้าน7-11เมื่อก่อนขายข้าวหน้าเป็ดแต่เดี๋ยวนี้ขยายร้านเปิดขายของใหม่ ขยายซะเต็มพื้นที่ฟุตบาททั้งด้านหน้าและด้านข้าง ทำให้ไม่มีที่เดินสร้างความเดือดร้อนมาก เพราะจะเดินไปซื้อของฝั่งตรงข้ามลำบากมากต้องลงไปเดินบนถนน เป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมสังคมอย่างน่าเกลียดมาก เทศบาลคือท่านซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลกฏระเบียบน่าจะจัดการตามกฏหมายที่ท่านถืออยู่โดยเร็ว ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นานๆ....ขอความกรุณาดำเนินการโดยเร็วด้วยค่ะ ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะเข้าข่าย157นะคะ แค่ทำตามหน้าที่คงไมยากจนเกินไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]