ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./130 19 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 14/2 ใกล้หอพักเฮเลน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./129 19 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 57/3 ถ.ศรีจันทรื 15 ที่ว่างข้างร้านทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./197 19 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 93/148 - 93/149 สี่แยกคลีนิคป้าย ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./196 19 มี.ค. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำชุมชน บริเวณซอยผดุงศิลป์ ก่อนถึงร้านกาแฟนายดาบ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./195 19 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยศรีจันทร์ 10/1 ตรงข้ามสนามกีฬาต้านยาเสพติด 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./194 19 มี.ค. 2558 ลอกคลอง บริเวรด้านหลังชุมชน มิตรสัมพันธ์ 2 เพื่อรองรับน้ำหน้าฝน ดดยใช้แรงงานชุมชน ทำเอง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./055 19 มี.ค. 2558 ขอลูกระนาด บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 18 ซ.บุญเหมาะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./636 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หลอดไฟแสงจันทร์ ถนนศิลปสนิทบ้านเลขที่ 46/1 2.หลอดไฟนีออนดับช่วง ถนนศรีมารัตน์ ตัด ซอย 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./635 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านสวนสปา บ้านศรีฐาน 2 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./634 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมอลำราตรี ถ.มิตรภาพ 11 เป็นทางแยกให้แยกขวาเลยตึกสีส้มเข้าไป จะอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้าย ติดคลองน้ำ เลขที่ 41/29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./633 19 มี.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดนีออนไฟฟ้า บริเวณ ซอยชาตะผดุง 12 จำนวน 3จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./632 19 มี.ค. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า นีออนยาว บริเวณสนามกีฬา ต้านยาเสพติดชุมชน 10 หลอด หน้าบ้านเลขที่ 193/10 ซอยบ้านประธาน และ เลขที่ 93/91 อีก 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./631 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังเมือง ตัด ถ. อำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./630 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนประชาสโมสร ซอย 14 ต้นที่ 3 ท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./629 19 มี.ค. 2558 ขอหลอดไฟ เลขที่ 160/2 ซ.ประชาสโมสร 29 และ ซ.ประชาสโมสร 31 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./628 19 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด ซ.หน้าเมือง 15 ประมาณ 80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./627 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.หน้าเมือง 15 หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./626 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าพ่อเกษม หนองสระพัง ไฟดับหมดทุกดวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./625 19 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ลานกีฬา ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./624 18 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟนีออนเสาแรก ตรงข้ามร้านขายยาเชิดชัย ซอยแรกขวามือ เสาแรก จะมีต้นมะขามที่ตัดแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./130 18 มี.ค. 2558 จับหมา บริเวณ ซอยอบเชย ถ.ศรีมารัตน์ หลังบ้านพักคนชรา (ไล่กัดคน)ประมาณ 4-5 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./129 18 มี.ค. 2558 หมาเห่ารบกวน บริเวณ หมู่บ้านเรา 2 ตรงข้าม ไอดีไดรเวอร์ บ้านเลขที่ 2/8/10 ซ.ศรีจันทร์ 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./128 18 มี.ค. 2558 ขอรถเกรด ขยะออกจากพื้นที่ บริเวณ ซ.หลังศูนย์ราชการ 20 ตัดกับ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 เป็นที่ว่างเปล่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./623 18 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 เสา ในซอย 11 ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./127 18 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมสายไฟ บริเวณ จากสี่แยกรื่นรมย์ไปประตูวัดวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./622 18 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 1หลอด หลอดที่ 2 และ 4 2.ซอยวุฒาราม 2หลอดที่ 4 3.ซอยวุฒาราม 5 หลอดที่ 2 ถนนวุฒาราม หลอดที่ 7,8 ดับ ๆ ติดๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./621 18 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขสบาย 1 (ซอยพิเศษ 1 ) เป็นหลอดนีออนยาว จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./047 18 มี.ค. 2558 ตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารพานิชย์ มีฝุ่นละออง และเสียงดัง ปลิวหล่น โดยเฉพาะฝุ่นจากการเจาะ ได้แจ้งผู้รับเหมา 2 ครั้ง ทางวาจา แต่ยังเพิกเฉย บริเวณ ดลตัสตลาดหนองใหญ่ ตรงข้ามคัลงนานาธรรม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./193 18 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยชาตะผดุง 5 หน้าทาวเฮ้าส์ 9 ห้อง เลขที่ 139/42-139-50
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./128 18 มี.ค. 2558 ขอให้ประสานเรื่องการเก็บขยะมูลฝอย ของชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ได้มีอพาร์ทเม้นท์ที่สร้าง ใหม่หน้าโรงน้ำแข็ง ทางชุมชนจะขอเก็บ แต่อยากให้ทางเทศบาลมีหนังสือไปที่อพาร์ทเม้นให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]