ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./123 21 ม.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 43/5 ซ.พระชัย ใกล้หอพักพระชัย ซอย GF ถ.มิตรภา่พ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./381 21 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/3หน้าบ้านเลขที่78/11 นางนวลละออตรงสามแยกพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./122 20 ม.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน ในตลาดเทศบาล 3 ตลาดโบ้เบ้ ส่งกลิ่นเหม็น เอ่อล้น ประมาณ 4 เดือนแล้ว ตลาดตรงข้ามโรงเรียนกัลยาณวัตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./063 20 ม.ค. 2558 ขอให้รื้อป้ายเหล็กออก เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้สร้างโครงเหล็ก เพื่อทำป้ายโฆษณา บดบังที่ของข้าพเจ้า ไม่สามารถทำประโยชน์ในพื้นที่ได้ บริเวณตรงข้าม รร.มหาไถ่ภาค ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./014 20 ม.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 110/6 ถ.สามัคคีอุทิศ หลังร.ร.คุ้มหนองคู ทางด้านอีโค้เพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./380 20 ม.ค. 2558 เก็บสายไฟ มีสายไฟหล่นมาพันที่รั้วบ้าน บริเวรเลขที่ 110/6 ถ.สามัคคีอุทิศ หลัง ร.ร.คุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./013 20 ม.ค. 2558 ตัดต้นไม้ ภายในศาลาชุมชน ตัดต้นคูณออกจากศาลา 1 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./073 20 ม.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ร้านเซเว่น ถ.ศรีจันทรื ตรงข้ามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./074 20 ม.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ภายในศาลาชุมชน ทุ่งเศรษฐี จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./379 20 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.วุฒาราม 8 ใกล้กับบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./121 20 ม.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวฯซ.เหล่านาดี 4/10 ใกล้โรงน้ำแข็ง MP
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./028 20 ม.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบทางสาธารณะประโยชน์ บริเวณซอย เหล่านาดี 10/17 มีการเทถนนล้ำเข้าไปในที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./378 20 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ฯ 10 ใกล้ ตชด. หลอดยาว หลอดที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./376 20 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 224/55 และ 224/47 จำนวน 1 จุด หมู่บ้านจอมพล ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./031 20 ม.ค. 2558 ฟุตบาทแตก บริเวณ สามแยกด้านหลังอาชีวะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./377 19 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างช่วง สถานีรถไฟ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง การสัญจรไปมาในเวลากลางคืน อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ โดยเฉพาะสุภาพสตรี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./120 19 ม.ค. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าอาคารอ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./119 19 ม.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ อยู่ในซอยคำสะอาด โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./375 19 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.ทางเข้าวัดวุฒ 2.เลขที่ 397/16 ซ.สว่างทิพย์ 3.ซ.มณีวรรณ 4. เลขที่ 190/4 ใกล้หอพักประกอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./374 19 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าขาดตลอดสาย บริเวณ สามแยกหนองไผ่ถึง โพธิสารตอนปลายทุกซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./372 19 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยเหล่านาดี 10/3 หน้าบ้านเลขที่ 78/11 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./373 19 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหน้าบ้านมันดับอีกแล้ว ทางเทศบาลเพิ่งไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ คาดว่าน่าจะเป็นที่ก้านไฟค่ะ เพราะมันเก่ามากเป็นสิบปีแล้ว ขอขอบพระคุณค่ะ (ซ.ชัยพฤกษ์ 7)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./371 16 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยประชาสโมสร 27 เข้ามาจากปากซอยประมาณ 20-30 เมตร อยู่ทางซ้ายมือ เป็นหลอดนีออนจำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./030 16 ม.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ตลาดบางลำภู ติดกับร้านทองแม่ทองพูลด้านข้าง จะมีกระเบื้องหินอ่อนลื่นมากทุกคนที่ผ่านจะล้มหมดทุกคน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./062 16 ม.ค. 2558 มีการก่อไฟ เผาต้นไม้ มาประมาณ 5 วันแล้ว ทั้งควันและ ขี้เถ้าเข้ามาเต็มร้าน พนักงานในร้านอีกหลายคนไม่สบาย บริเวณร้านฮักแฮง ถ.ศรีจันทร์ ใกล้กับเซ็นทรัล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./370 16 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย อนามัย ตรงข้ามรั้ง สนง.ควบคุมโรคที่ 6 ด้านทิศตะวันตก จำนวน 2 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./061 16 ม.ค. 2558 สุนัขส่งเสียงดัง รบกวนทั้งคืน บริเวณบ้านเลขที่ 572/24 ถ.กลางเมือง ซอยครูสมศรีใกล้โรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./118 16 ม.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7 กลางซอยชำรุดทรุดลงไป เป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./117 15 ม.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 108/67 ซ.สวัสดี 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./369 15 ม.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น 2 จุด ปากซ.เหล่านาดี 7 และเลขที่ 143/8 ถ.เหล่านาดี 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]