ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./034 26 มี.ค. 2558 ขอถังดับเพลิง กรณีฉุกเฉิน ชุมชนคุ้มวัดธาตุ ถ.กลางเมือง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน)
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./667 26 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าในชุมชน อยากให้ผู้รับผิดชอบ มาดำเนินการสำรวจดคมไฟที่เก่า และชำรุด เปลี่ยนดคมและหลอดเป็นขนาดเดียวกัน ภายในซอยต่าง ๆ ของชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./145 26 มี.ค. 2558 เหตุรบกวนจากสัตว์เลี้ยง มีสุนัขส่งเสียงรบกวน และกลิ่นรบกวนจากการขับถ่าย บางทีไล่กัดคน บริเวณซอย กานดา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./211 26 มี.ค. 2558 ขอขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย นิกรสำราญ 1 และ 3 ถ.กลางเมือง และซอยกลางเมือง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./140 26 มี.ค. 2558 ขอซ่อมเครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น บริเวณบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./666 26 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด เข้ากางเมืองซอย 18 ลงมาบึงแก่นนคร ติดหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./033 26 มี.ค. 2558 ขอให้ตัดต้นไม้ มีต้นไม้ปกคลัม หน้าบ้านและหลังคา บริเวณเลขที่ 86-88 ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./139 26 มี.ค. 2558 ย้ายนกพิราบ ที่เกาะสายไฟออกจากหน้าธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./032 26 มี.ค. 2558 ขอเปิดประตูบึงแก่นนคร เนื่องจากมีประชาชนปีนข้ามรั้วเข้าบึงเป็นประจำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./144 26 มี.ค. 2558 ร้องเรียน เรื่องการปล่อยน้ำเสียของบ้านข้างเคียงทำให้เดือดร้อน บ้านผู้ร้องอยู่พื้นที่ต่ำกว่า มีบ้านข้างเคียง 2 จุด ปล่อยน้ำเสียลงมาในถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./138 25 มี.ค. 2558 เครื่องออกกำลังกายริมบึงแก่นนครหลายตัวชำรุดมาเป็นปีแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./210 25 มี.ค. 2558 ขอให้ย้านท่อระบายน้ำ ออกจากซอยสันติสุข 2 จำนวน 10 ท่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./665 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด (เปลี่ยนหลอด ) ซ.พัทยา 2 สุดซอย ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./664 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปั้มไทยปรีดา ถึงโรงแรม รอยัล ทั้งสองฝั่ง ถ.มิตรภาพ ซ้าย-ขวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./137 25 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บังปิดป้ายโฆษณา หน้าโรงเรียน เซ็นทรัลบริรักษ์ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./663 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศาลาชุมชน หวัสะพาน ติดๆ ดับ ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./662 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย สว่างทิพย์ ถ.รถไฟ ชุมชน กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./143 25 มี.ค. 2558 การเก็บขยะ เก็บไม่ครบทุกซอย และขับรถเร็ว ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./661 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กลางเมือง 4 ซอยเซเว่นเสาแรก ดับนานแล้ว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./136 25 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้า ธกส.ศรีจันทร์ ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง เลขที่ 216/2-4 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./660 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 ท้ายซอย 2.ซอยพัทยา 6 ท้ายซอย 3.ซอยพัทยา 2 แยก 3 ขวามือ หน้าบ้านเลขที่ 88/39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./659 25 มี.ค. 2558 ขอหลอดไฟฟ้าเพิ่ม ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 หลอดสั้น ซอย 14/4 สุดซอย ซอย 14/3 หน้าบ้านเลขที่ 251/6 หลอดนีออนสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./657 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยวัดป่าชัยวัน ทางด้านถนนมิตรภาพ จากปากซอย ดับ 2 ต้น 1.เสาต้นแรก 2.เสาต้นที่ล้ม ตามลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./658 25 มี.ค. 2558 โคมไฟส่องสว่างหลุด เอียง บริเวณปากซอยมะลิวัลย์ 7 หลุด เอียง ไม่สามารถใช้งานได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./656 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ขอด่วนเพราะจะมีงาน บุญมหาชาต วันที่ 28-29 มีนาคม -ถนนภายในวัดป่าจากประตูเข้าด้านซอย 13 ตรงข้ามศาลาที่กำลังก่อสร้าง ไฟแสงจันทร์ 1 หลอด -หน้าร้านขายของชำชุมชนสี่แยกซอย 7/8 ตัดซอย 9 ชุดคอนโทลมีปัญหา เกิดการสปาร์ค อยู่ตลอดเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./052 25 มี.ค. 2558 กีดขวางทางจราจร ปากซอยตรงข้ามดรงแรมสวัสดี ขายนม ก็มาจอดเช่นเดิม ทางเทศบาลให้มาขายเช่นเดิม บางวันจอดรถซ้อนคัน จนมองไม่เห็นรถทางขวา กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./051 24 มี.ค. 2558 ฟุตบาทถนนกัลปพฤกษ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอแก่นและกังสดาลแม่ค้าขึงเต็นวางโต๊ะขายอาหารตลอดแนวประชาชนเดินไม่ได้ถนนแคบแม่ค้าได้ตั้งโต๊ะทั้งกลางคืนกลางวันแน่นไปด้วยร้านค้าช่วยแก้ไขบ้างการจัดจรทั้งรถทั้งคนเดินจะได้มีปลอดภัยเดินไม่ได้เลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./655 24 มี.ค. 2558 ตามที่ทางเทศบาลได้ออกมาพบปะประชุมหารือกับทางชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา ผมเห็นว่าหน้าปากซอยยังขาดหลอดไฟส่องสว่างยามกลางคืน จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์ด้วยคับไฟหน้าปาก ซอยไม่มีมานานแล้วครับ เพื่อให้แสงสว่างกับผู้สัญจรผ่านไปมาและลดปัญหาอาชญากรรม จึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./051 24 มี.ค. 2558 อยากให้เข้ามาตรวจสอบการทุบถนนของบ้านหลังหนึ่ีง ในซอยราษฎ์คนึง 20 เป็นบ้านของอดีตผู้ช่วยประธานชุมชน โนนชัย มีการทุบถนนให้เป็นหลุม แล้วมีการฝังเสาลงไปเพื่อทำเป็นกำแพง พอสอบถามว่าทำไม่รุกที่ถนนหลวง ก็บอกว่าทางเทศบาลเป็นผู้ทำถนนรุกเข้ามาในที่ของเขาก่อน จึงอยากให้มาตรวจสอบ เข้ามาในซอยเห็นได้ไม่ยาก เป็นกำแพงเหล็กสีน้ำเงิน ของความกรุณาเข้ามาตรวจาอบด้วยคับ เพราะบ้านหลังนี้เป็นแบบนี้บ่อยมากชอบเอาของหลวงมาครอบครอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./209 24 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยชัยพฤกษ์ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]