ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./498 10 ก.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 45/2 ซ.โพธิสาร2 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง และเท่าที่ทราบขณะนี้กำลังดำเนินการบ้านที่อยู่ติดกันคือบ้านเลขที่ 44 ซ.โพธิสาร2 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงขอร้องเรียนมายังทางเทศบาลฯให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งสองหลัง เพื่อแก้ปัญหาแบบครบถ้วนและประหยัดงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1367 10 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนภายในวัดป่าอดุลยาราม หลังที่ทำการชุมชน ไฟแสงจันทร์ 2 จุด และบริเวณวัด ทางไปเมรที่เผาศพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./492 10 ก.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 167/6 ถ.ศรีมารัตน์ ซอยตรงข้าม สามเหลี่ยม Pet shop
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./151 10 ก.ย. 2558 ขยายถนนคอนกรีต บริเวณเลขที่ 167/6 ซอยตรงข้าม สามเหลี่ยม Pet shop ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1366 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 4 - 2 ดับตลอดแนว ทั้ง 2 ซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1365 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ คอนโดกัญญารัตน์ ถึงเรือนพญา จนถึงเจ้าแม่สองนาง รอบบึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./343 09 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.จอมพล คุ้มจอมพล บ้านเลขที่ 430/1 และ 430 ในซอยมีป้อมยาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./150 09 ก.ย. 2558 ของบประมาณ ทำถนน คศล. ในซอยไกรเลิศ บริเวณกลางซอยถึงปลายซอย ถนนมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./342 09 ก.ย. 2558 ขอป้ายซอย จากซอยไกรเลิศ ไม่มีชื้อป้ายซอย ขอทำป้าย 2 ป้าย ปัก ต้นซอย และท้ายซอย ชื่อซอย ไกรเลิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1364 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดไฟนีออน แสงไฟโคมชำรุด ซ.โพธิ์ทอง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1363 09 ก.ย. 2558 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 จำนวน 3 จุด และหลังหมู่บ้านนักกีฬา 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1362 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย กสิกรสำราญ 4 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./149 09 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด 1.ถนนชำรุด ข้างท่อ ปากซอยสวัสดี 8/1 ซอยสวัสดี 1 2.ก่อนจะถึงสี่แยกรถสาย 9 ถนนเป็นหลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./491 09 ก.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน 1.ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.พจนา เลขที่ 114/45 หน้าบ้านนายหนูคล้าย เวียงวิเศษ 2.ซ.ศรีมารัตน์ 21 ถ.ศรีมารัตน์ 21 เลขที่ 202/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./490 09 ก.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ จากปากซอย ถึงท้ายซอย ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./341 09 ก.ย. 2558 ป้ายเอียง บริเวณ ถนนศรีจันทร์ ข้างทางจาก ซ.ศรีจันทร์ 39-41 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./148 09 ก.ย. 2558 ฟุตบาทชำรุด เสียหาย บริเวณซอย ศรีจันทร์ 39 ถึง ศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1361 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 55/8 ถ.ราษฎรืคนึง 21 เสาไฟต้นที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1360 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวัน ใกล้ศาลาชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1359 09 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 230 ซ.ศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./314 09 ก.ย. 2558 โปรดช่วยเข้าไปดูแลสุนัขจรจัด ในหมู่บ้านไทยประเสริฐ1 หลังตลาด อ.จิระ มีอยู่ประมาณ 10 ตัว บางตัวค่อนข้างดุ และมักส่งเสียงดังรบกวนคนในหมู่บ้านเป็นประจำ ขอบพระคุณมากครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1357 09 ก.ย. 2558 หลอดไฟขาด ทำให้มืด ไม่มีแสงสว่างตามซอย ในซอยศรีมารัตน์14 มืดมาก หลอดไฟขาดและรางไฟเก่ามาก ฝนตกลมแรงก้อดับ จากชำรุดขั้วไม่แน่น อยู่ในต้นซอย14 ซึ่งเข้ามาถนนเส้นทางรร.มหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ติดกับ รพ.กรุงเทพฯ ถึงซอย14 เสาไฟที่2 หลอดขาดมาได้1สัปดาห์มืดมาก และมีขโมยขึ้นบ้านใกล้เคียง 2 ครั้งแล้ว เกิดอันตรายต่อสังคมมาก โปรดพิจารณาด่วน จากเป็นผู้สูงอายุอยู่กับหลาน..กลัวผู้ร้าย อ้ายขโมย...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1358 08 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/7หน้าหอพักไมตรี82/6หลอดยาว. เบอรโทรเจ้าของบ้าน 081-7172455
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./316 08 ก.ย. 2558 เนื่องจากหน้าบริษัทมีถังขยะตั้งอยู่ เเละจะมีบุคคลอื่นได้นำถุงขยะขนาดใหญ่มาทิ้งกองไว้ข้างถังโดยไม่ทิ้งให้ลงในถังขยะในทุกๆเช้ามืด คือนำถุงขยะ จำนวนมากหลายถุงมาจากที่อื่นมาทิ้ง เเละภายในถุงขยะขนาดใหญ่จำนวนหลายๆถุงนั้นจะเป็นขยะประเภทปลาเน่าเเละพืชผักที่เน่าเปื่อย ทำให้มีน้ำเจิ่งนองออกมานอกถุง ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว เเละที่หน้าร้านเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าทำให้มีปัญหาอย่างมาก เพราะทั้งสกปรกทั้งเหม็น จึงอยากขอปรึกษาทางเทศบาลว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีค่ะ เพราะลำพังถ้าเป็นขยะจากที่บริษัทเเละบ้านเรือนใกล้เคียงจะไม่มีปัญหาเเบบนี้เลยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./340 08 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 191/65 ซ.ไกรเลิศ ถ.ศรีมารัตน์ 8 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./339 08 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1356 08 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 113/67 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./338 08 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นเข้ามาในถนน บริเวณ ตรงข้ามเลขที่ 23/91 ซ.ศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1355 08 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/24 , 69/60 ,76/5 ซ.ศรีจันทร์ 13 วัดป่าวิเวกธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./105 08 ก.ย. 2558 กำจัดรังต่อ บนเสาไฟนีออน บริเวณ ร้านอาหารเติมรมย์ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]