ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./501 14 ก.ย. 2558 น้ำท่วมบ้าน ขอให้ไปสูบน้ำเพื่อบรรเทาเบื้องต้น เลขที่ 200/50 คุ้มทานตะวัน ถ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1381 14 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จุดแรก ซอย 41 หน้าบ้านเลขที่ 230 2. ซ.เกตร หน้าบ้านเลขที่ 116-7 ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./500 14 ก.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ น้ำท่วมขัง ถนน บริเวณซอยแยก ถ.ทานตะวัน ซึ่งเป็นซอยรูปตัวยู และบ้านส่วนเลขที่ 200/59 ถ.ทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./348 14 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ซอยเรือนจำ รั้วเรือนจำตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1380 14 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด ในซอยเรือนจำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1379 14 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 94/2 ซอย อนามัย ด้านศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ทิศตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1378 14 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหอพัก ธนาธร เลขที่ 141 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./320 12 ก.ย. 2558 ร้านเหล้าที่มาเปิดใหม่ หลังมาวิทยาลัยราชมงคลขอนเเก่น ส่งเสียงดังรบกวนยามวิกาล ซึงตามประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องที่เกี่ยวกับร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา เเต่ทำไมยังมีการมาเปิดร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาได้ ซึงมีระยะห่างจากรั้วมหาลัยเเค่ 30 ม. ซึ่งร้านยังเป็นร้านเปิดใหม่ด้วย เปิดเมื่อวันที่ 10 กย. 2558 และทำไมสรรพสามิต ขอนแก่นยังออกใบอนุญาติขายสุราให้อีก ร้านที่เปิดใหม่นี้ชื่อ ร้าน บางเวลา รู้สึกว่าจะเปิดร้านที่เคยเปิดอยู่ด้านหน้ามหาลัย เเต่น่าจะโดนสั่งปิด เลยย้ายมาด้านหลังมหาลัยเเทน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1377 11 ก.ย. 2558 ขอให้ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าโคมไฟถนนดับ บริเวณท้ายซอยแม่ทองพูน กราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./499 11 ก.ย. 2558 ขอให้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ซอยแม่ทองพูน เนื่องจากรถดูดท่อของเทศบาลวิ่งผ่านแตกชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./347 11 ก.ย. 2558 ขอให้เก็บกิ่งไม้ - เศษ จากการตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณ ซอย 4 และซอย 6 เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1376 11 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนคร แถวๆ เจ้าแม่กวนอิม ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./497 11 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณปากซอย ถ.เหล่านาดีั 3 ตรงข้ามสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./496 11 ก.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1374 11 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ร่วมจิต ใกล้ หมอพนม ถึงทางออก ถ.อำมาตย์ ทั้งหมด หลายหลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./495 11 ก.ย. 2558 เนื่องจาก ซอยศรีมารัตน์ 12 เกิดปัญหา น้ำท่วท่อระบายน้ำเล็ก จึงอยากขอ วางท่อบริเวณวอย ศรีใารัตน์ 12 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1373 11 ก.ย. 2558 ติดตั้งหลอดไฟ ในซอยสวัสดร 8/2 หน้าซอยเป็นร้านนวด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./346 11 ก.ย. 2558 ย้ายเหล็ก เสาชิงช้า บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./345 11 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณภายในวัด และริมถนนหนองยาว ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./114 11 ก.ย. 2558 รบกวนช่วยมาดูศาลาโรงเรียนอนุบาลสวนสนเก่านะค่ะ...กลายเป็นที่พักคนเร่ร่อนนอน..เห็นภาพแล้วไม่น่าดู..ฝากลองพิจารณาดูด้วยนะค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรกับศาลานี้นะค่ะ....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1372 11 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้าม ดรงเรียนกัลยาณวัฒน์ หน้สตลาดสดโบ๊เบ๊ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1375 11 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออน)หน้าบ้านเลขที่48ซอยพระชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./318 10 ก.ย. 2558 มีการเผาขยะ ส่งกลิ่นรบกวน ระแวกบ้าน มีกลิ่นควันรบกวนอย่างมาก และควันเข้ามาในบ้าน บริเวณหลังโรงแรมสิรินเรสซิเด้น ถ.อนามัย มีเศษ ปลิวเข้าบ้านด้วย แถวสาธารณสุขสิรินทร บ้านหลังที่ รกๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1371 10 ก.ย. 2558 ขอติดตั้งหลอดไฟฟ้า บริเวณเลขที่ 176/17 ซ.กัลยา ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./317 10 ก.ย. 2558 การเผาขยะ บริเวณซอยมะลิวัลย์ 9 ติดกับทาวน์เฮ้าส์ มีการเผาในช่วงบ่าย ๆ ส่งกลิ่นรบกวนมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1370 10 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ภายในชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 10 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1369 10 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. ซอยศิลปสนิท 8 1 หลอด 2. ซ.ศิลปสนิท 5 1 หลอด 3. ซ.ศิลปสนิท 15 2 หลอด 4. ถ.มะลิวัลย์ หลอด แสงจันทร์ 3 หลอด ดวงไฟสีโห ตรงข้ามร้านแอร์ ประดับยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./494 10 ก.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าร้านถ่ายรูปรื่นรมย์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1368 10 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หมู่บ้านพิมานเทพ ซ.ประชาสโมสร 25 ซอยแยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./493 10 ก.ย. 2558 ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อหัก บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 304/6 ซอยก้างปลา แยกของ ซ.วุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]