ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./954 08 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.กัลปพฤกษ์ ไฟแสงจันทร์ ฝั่งกำแพง มข. ไม่ติดจากแยก ถ.มิตรภาพ ถึงตรงข้ามโฮมเพลส กำแพง มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./953 08 มิ.ย. 2558 ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม เลขที่ 171/239 ซ.ธารทิพย์ 2/6 หลังสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./952 08 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 44/4 ถ.ฉิมพลีซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./951 08 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.หลังชลประทาน และซอย ประสานมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./950 08 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วัดจอมศรี ตลอดแนว ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./206 08 มิ.ย. 2558 ขอเจ้าหน้าที่กวาดถนน ซอย ชัยพฤกษ์ 7 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./216 05 มิ.ย. 2558 เครื่องออกกำลังกายชำรุด ชุมชนหนองใหญ่ 3 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./336 05 มิ.ย. 2558 ขอลอกคลองระบายน้ำ ที่ 5 หน้าประตูเมือง ชุมชนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./095 05 มิ.ย. 2558 ถนนชำรุด ซอย 13 ติดถนนทางไปการไฟฟ้า วัดเทพนิมิตร โพธิับัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./335 05 มิ.ย. 2558 น้ำท่วม ท่ออุดตัน ถนนหน้าบ้าน เลขที่ 99/105 ซ.เหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./072 05 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ ซอย 9 สุดซอย ทางไป ไอ ดี ไดรเวอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./334 05 มิ.ย. 2558 น้ำท่วมซอย ถนนสายหลัก หนองวัดพัฒนา ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./071 05 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณคุ้มแสงตะวัน โนนทัน 7 ตามซอย ต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./333 05 มิ.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ หน้าร้าน x-treme ถ.กลางเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./949 05 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 194/310 ซอย 8 1หลอด และ ซอย 17 2 หลอด โพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./332 05 มิ.ย. 2558 ขอท่อระบายน้ำ บริเวณคุ้มแสงตะวัน ซอยแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 093-4828060
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./948 05 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ ซอย 1/2 ถ.รถไฟ ชุมชนหนองวัดพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./070 05 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ เลขที่ 149/57 ซอยทาง รพ.ราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./947 05 มิ.ย. 2558 ซ่อมโคมไฟ ในซอย 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./215 05 มิ.ย. 2558 รื้อผักตบชวา ในคลองร่องเหมือง ชุมชนทุ่งเศรษฐี ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./946 05 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด 1.หน้าปากซอยข้างบ้านเลขที่ 44 ถ.ฉิมพลี 2.หน้าบ้านเลขทีี่ 33/11 ถ.ฉิมพลีซอย 9 3.ตรงข้ามถนนฉิมพลีซอย 9/1 แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./214 04 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นหูกวาง บริเวณ ร้าน หมูยอมิ่งเจริญ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./945 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านประธานชุมชน ซอยพระบิณฑบาตร ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./944 04 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.กลางเมือง 25 ตลอดสายจนถึงสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./069 04 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ เลขที่ 182/259 บ้านธรรมรัตน์ ถ.ชาตะผดุง ใกล้ รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./079 04 มิ.ย. 2558 ขอให้อนุเคราะห์จุดตรวจตู้แดง 3 จุด 1. ทางโค้ง ถ.อำมาตย์ 2. มุมซอยบ้านสุภธีระ 3. ถ.หน้าเมืองใกล้หนองสระพัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./068 04 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ที่ล้มแล้ว ชุมชนเหล่านาดี 12 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./073 04 มิ.ย. 2558 ขอให้ตรวจสอบการสร้างที่จอดรถบดบังถนนในซอย เลขที่ 88/27 ซอย เหล่านาดี 10/13 บ้านของ นางอรุณรัตน์ เลิศประเสริฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./078 04 มิ.ย. 2558 ขอให้ตรวจสอบรถเก๋งที่ จอดทิ้งไว้ บริเวณ ซอย เหล่านาดี 10/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./330 04 มิ.ย. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 12 ประมาณ 300 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]