ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1000 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ ติดกับ โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ ในซอยรัตนปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./999 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 93/6 ถ.สถาปนี , หน้าบ้านเลขที่ 21/8 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./998 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 27 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./997 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังชลประทาน แยก 4 หนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./216 15 มิ.ย. 2558 ร้านวินเทช แถวเทศบาลนครขอนแก่นเปิดเสียงดนตรีดังมากรบกวนทำให้เดือดร้อนและเปิดเสียงเกินเวลาโดยจะเปิดเสียงดังมากตอนเวลาตั้งแต่5ทุ่มถึงตี3รวมร้านอื่นๆด้วยแถวเทศบาลที่เปิดเสียงดังดนตรีดังทำให้นอนไม่ได้ขอให้เทศบาลตรวจสอบด่วนด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./996 12 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.เหล่านาดี 10/11 หอพักลิสาเพลส และซอย 10/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./995 12 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย มิตรภาพ 6 ซอยหลังโรงกลึงภักดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./993 12 มิ.ย. 2558 ชุดโคมไฟ ขาตั้ง หลุดออก จากเสาไฟ บริเวณ ซอย อนามัย 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./994 12 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.เลขที่ 82/5 ซอยคำสะอาด 2.เลขที่ 44/202 ซ.ศรีชนะ 3.เลขที่ 109/38 ซ.สมานมิตรโนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./100 12 มิ.ย. 2558 ฟุตบาทชำรุด บริเวณ หน้า บิ๊ก ซี ถ.มิตรภาพทางเข้าห้างใกล้ที่รอรถประจำทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./992 12 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนิน จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./991 11 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 106/6 ซ.ร่มเย็น ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./235 11 มิ.ย. 2558 ขนย้ายต้นไม้ ใหญ่ บริเวณ บ้านเลขที่ 98 ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./348 11 มิ.ย. 2558 ขอฝาปิดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./990 11 มิ.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า จำนวน 2 จุด บริเวณ บ้านเลขที่ 115 ซอย สุมงคล ถ.รื่นรมย์ ตรงข้ามตลาดตอง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./989 11 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วนดาอพาร์ทเม้นต์ ซอยวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./347 11 มิ.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานชุมชน ซอยร้านทำป้าย (ประธานวีระ ) ถ.อำมาตย์ ตอนปลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./346 11 มิ.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ ในซอยเมตตา 3 โดยใช้แรงงานชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./988 11 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 556 และ 556/1 ซ.9 ถ.กลา่งเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./234 11 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สนามบาส ในบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./987 11 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย ชาตะผดุง 16 จำนวน 3 จุด ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./082 11 มิ.ย. 2558 การขายสินค้ากีดขวางบนฟุตบาท โดยรอบโรงเรียนอนุบาล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./986 11 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.พร้อมเพรียง ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./985 11 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าขาด ชำรุด บ้านเลขที่ 49/108 ในซอย แยกสุขสบาย 2 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./345 10 มิ.ย. 2558 มีความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในซอยเหล่านาดี 4 ทีการปรับปรุงก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ยุติโดยไม่ทราบสาเหตุ ขอให้เทศบาลรีบดำเนินให้เสร็จโดยด่วน ช่วงนีฝนตกการเดินเ้าลำบากและเป็นอันตราย แถมมีหลุมกับดักไว้อีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./210 10 มิ.ย. 2558 เสียงดังรบกวน จากร้าน บ้านรื่นรมย์ มีการเปิดเพลงเสียงดัง เริ่มตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึงเที่ยงคืนครึ่ง ทุกคืน ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ แก่ครอบครัว ข้าพเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./344 10 มิ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 52 ปากซอยพอดี 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./984 10 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.กลางเมือง ซอย 25 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./983 10 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านผู้พิพากษา ตรงข้าม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถ.กลางเมือง จำนวน 2 จุด หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./982 10 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]