ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1013 16 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.ซอยมิตรภาพ 6 หน้าหอพักสุปราณี (ตรงข้าม) 2. ซอยบ้านประธานชุมชนศรีฐาน 2 (แยกซอยแสนลีลา) หน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1012 16 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขใจ เข้าซอย 18 ลงซอยสุขใจ เสาที่ 2 โคมไฟชำรุด อยากขอโคมใหม่ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1011 16 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เสาทีี่2ของซอยตัน(ปากซอยข้างร้านขายส้มตำ)แยกซอยโรงเรียน ไพบูลย์วิทยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./104 15 มิ.ย. 2558 ขอยางมะตอย จำนวน 20 ถุง ถ.ราษฎร์คนึง หน้าโรงเรียน ไปจนสุดถนน ต้นค้อ จำนวน 20 ถุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./074 15 มิ.ย. 2558 ขอให้ตรวจสอบ แนวเขตที่สาธารณะ ของชุมชน ศรีจันทร์ พัฒนา ในซอยศรีจันทร์ 19 มีการซื้อที่ดินจากหลายเจ้าของมารวมกัน ซึ่งแปลง สาธารณะนี้ ที่ดินได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556 ซึ่งเอกสารเก็บไว้ที่เทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1010 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในบึงทุ่งสร้าง ติดแล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./103 15 มิ.ย. 2558 ขอเทปูนไหล่ทาง ความกว้าง 2*10 เมตร สุดซอย ซอยหลังศูนย์ ราชการ 14/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./218 15 มิ.ย. 2558 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง บริเวณ เลขที่ 4119/50 ชุมชนโนนหนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1009 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ถ.เทพผาสุข ใกล้โลตัส 2.ซอยธนาคารกรุงไทย ซอยรัตนปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./351 15 มิ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสงวนบุญมาก ถ.มิตรภาพ 14 และเลขที่ 45/15 ถ.เทพผาสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./237 15 มิ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ทาสีกำแพง วัด ใช้แรงงานชุมชน บริเวณ วัดโนนชัย สูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1008 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1. เลขที่ 3/437 ซอย 4 2. เลขที่ 3/329 หลังศูนย์เด็ก 3.เลขที่ 3/367 ซอย 2 4.เลขที่ 3/469 ซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./102 15 มิ.ย. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 3 ได้ชำรุดเป็นรู ประมาณ 8- 10 ซ.ม.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1007 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย หอพักบ้านใหม่ ทข้างคาราโอเกะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1006 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหนองสะแบง 4 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1005 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอย กสิกรทุ่งสร้าง 5 หลอดที่ 3 หลอดยาว 2. ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 5 หลอดที่ 6 หลอดสั้น 3.ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 13/1 หลอดที่ 3 4.ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 13 หลอดที่ 6 หน้าร้านเสริมสวย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1004 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ติดตาม ไฟฟ้าโพธิสารตอนปลายบ้านคุณนก 2.ซ่อมไฟฟ้า ปากซอยโพธิสาร 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1003 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 168/65 ถ.ชาตะผดุง 20 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1002 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 เข้าไปประมาณ 100 เมตร ดับ 1 หลอด ข้างบริษัท ทำบัญชี TAC
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./101 15 มิ.ย. 2558 ขอถนนคอนกรีต หัวถนน ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./350 15 มิ.ย. 2558 ตะแกรงเหล็กบริเวณตลาด ชำรุดผุพัง บริเวณตลาดโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1001 15 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วนิดาอพาร์ทเม้นต์ ถ.มิตรภาพ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./236 15 มิ.ย. 2558 กิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณซอยศรีจันทร์ ซอย 37 หนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./349 15 มิ.ย. 2558 ฝาร่องระบายน้ำแตกหัก ในซอยกลางเมือง 27 แตกหักชำรุดทำให้เดือดร้อนในการสัญจร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./217 15 มิ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ สร้างห้องน้ำ บริเวณศูนย์ราชการที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./215 15 มิ.ย. 2558 เลี้ยงไก่ในชุมชน รบกวน และส่งกลิ่นเหม็น ส่งเสียงดังรบกวน และเวลาฝนตกส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งเข้ามาในหอพัก มาคุ้ยขยะบนถนนทำให้สกปรก และสร้างความรำคาญให้คนแถวนั้น ซอยศรีจันทร์ 31 หลังชลประทาน ใกล้หอพักเบสเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./214 15 มิ.ย. 2558 ขอถังขยะ บริเวณ ซอย หน้าเมือง 13 จำนวน 2 ถัง โนนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./213 15 มิ.ย. 2558 ขอให้กำชับรถเก็บขยะ ให้เรียบร้อยอย่าหก เรี่ยราดตามถนน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 31/1 ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./212 15 มิ.ย. 2558 ขอให้มาดูแลตัดหญ้า ในซอย ประชาสโมสร 31/1 เป็นระยะๆ ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./211 15 มิ.ย. 2558 ขอให้มาดูแล กวาดถนนในซอย ประชาสโมสร 31/1 เป็นประจำด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]