ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./155 08 เม.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บดบังสายไฟ ในซอยของชุมชนศรีฐาน 4 มีกิ่งไม้บดบัง แสงไฟถนน จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./071 08 เม.ย. 2558 เทปูนราดฟุตบาท บริเวณร้านรับซื้อของเก่า หลังโรงเรียนกัลยา ซอยหลังเมือง 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./726 08 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตรงซอย กสิกรทุ่งสร้าง 23/2 เสาไฟฟ้าสุดท้าย ประมาณ 3 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./038 08 เม.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณถนนสัญจร ที่เป็นสามแยกโนนทัน ซึ่งมีรถเข้าออกมาก เป็นต้นก้ามปู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./061 07 เม.ย. 2558 ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มวัยรุ่น บริเวณกระท่อมร้าง ตลาดต้นตาล ทั้งกลาวันกลางคืน มาเป็นกลุ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./060 07 เม.ย. 2558 กีดขวางทางเท้า บริเวณร้านรับซื้อของเก่า หลังโรงเรียนกัลยาณวัตรได้มีการวางสิ่งของเต็มบริเวณกีดขวางทางเท้า และผู้ขายของเก่า คนเก็บขยะ นอนเมาอยู่บริเวณนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./725 07 เม.ย. 2558 หลอดนีออนชำรุ บริเสณซอยศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./724 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้านซ่อมทีวี พอดี หน้ รพ.ศูนย์ตรงประตูทางออก ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./723 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าเชื่อมั่นอพาร์ทเม้นต์ เลขที่ 179/1 ถ.ประชาสโมสร 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./722 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ชาตะผดุง 20 หลอดนีออนสั้น ขาดชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./237 07 เม.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยศรีมารัตน์ 12 ตรงไปจะมีซอยรุ่งเรือง สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./721 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยหลังชลประทาน และซอย มิตรภาพ 14 สามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./720 07 เม.ย. 2558 หลอดไฟหล่นมาแตก บริเวณเลขที่ 222/100 ซ.ประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./719 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 596/39 ม.มุ่งงาม ซ.วุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./154 07 เม.ย. 2558 ขอวัสดุ ปูน 3 หิน ดิน ทราย เพื่อเทหน้าห้องน้ำ ศูนย์ 200 ปี เพราะชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./169 07 เม.ย. 2558 กลิ่นห้องน้ำจากข้างบ้าน เป็นร้านเกมส์ ข้างคลีนิกฑันตกรรมอัจฉรา - สุทิน ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./168 07 เม.ย. 2558 แจ้งเหตูรำคาญ จากสุนัข จรจัด เนื่องจากคุ้มดอกคูรจะมีสุนัข จากที่พักขยะและจากบ้านเรือนในคุ้มดอกคูณ จำนวนเกือบ 10 ตัว โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./718 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด และปรับเวาลาการเปิดสวิชรวม บริเวณเลขที่ 45/4 ถนนทานตะวัน แต่ปัจจุบันแยกเป็น 2 ตัว ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./717 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย ชัยพฤกษ์ 9 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./153 07 เม.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 9 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./715 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าหอพัก เชื่อมั่นอพาร์ทเม้น และซอยประชาสโมสร 12 หน้าบ้านเลขที่ 179/44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./714 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/71 ชนิดหลอดนีออนสั้นดับ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23 ซอยปั๊มน้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./716 07 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออน)และโคมหลอดชำรุด หน้าบ้านเลขที่16/16 ในซอยตัน เข้าในซอยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา(เทคโนโลยี่ขอนแก่น)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./059 03 เม.ย. 2558 การจราจร ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รถ 2 แถว วิ่งเข้าสถานีขนส่ง (บ.ข.ส.) ทำให้พื้นที่ บ.ข.ส.รถติดมา เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่จัดระเบียบ ต้องการ ให้รถ 2 แถว ไปใช้ ถ.ประชาสโมสร เหมือนเช่นเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./713 03 เม.ย. 2558 ขอปรับระบบไฟจราจร บริเวณถนนข้างอาชีวะ และโรงเรียนสนามบิน เพราะมีอุบัติเหตูบ่อยครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./712 03 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 160/110 ซ.ชาตะผดุง 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./711 03 เม.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้าน ไวน์ ทูเก็ตเตอร์ ถ.กัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./152 03 เม.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ หน้ารา้นแว่นท็อปเจริญ ตรงข้าม รพ.ศูนย์ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./070 03 เม.ย. 2558 ตีเส้นลดความเร็ว บริเวณซอยชัยพฤกษ์ คุ้มทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./037 03 เม.ย. 2558 ต้นไม้ล้มกีดขวางทาง บริเวณถ.หลังรพ.ราชพฤกษ์ ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]