ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./002 01 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าหลอดขาด ถ.กลางเมือง 1 จุด ถ.รอบบึง 1 จุด ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว เรือ หลอดกลม หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./001 01 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนนฉิมพลี ซอย 11 เสาไฟต้นที่มีหลอดไฟแรกขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./166 30 ก.ย. 2558 ขอซ่อมผิวถนน ในซอย ศิลปสนิท 6 ชุมชนสามเหลี่ยม 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./368 30 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ 1.ต้นที่อยู่หน้าบริษัท เจริญกิจกลการ 2. ต้นที่อยู่หน้าร้านคาราโอเกะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./367 30 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยเปรมวดี แยก 1 หนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1469 30 ก.ย. 2558 ขอโคมไฟ 2 ชุด บริเวณซอยราษฎร์คนึง 18 โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1468 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บิรเวณ ซอยศิลปสนิท 6 ถ.มะลิวัลย์ ซอยะนาคารกรุงศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1467 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 4 จุด 1.ลานกีฬา 2.วัดป่าศิริวัน 3.บ้านพัก ตชด.ด้านทางเข้า 4. บ้านพักชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1466 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./102 30 ก.ย. 2558 สิ่งปลุกสร้างขวางหน้าที่ดิน ทำให้เข้าออกลำบาก บริเวณ เลขที่ 123/8 ม.7 ถ.ประชาสร้างสรรค์ บ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1465 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยชัยพฤกษ์ 12 สุดซอยพอดี 2 หลอดคู่ หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1464 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย สุขสบาย 5 บริเวณหัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1463 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทาวเฮาสน์ ซอยกลางเมือง 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1462 30 ก.ย. 2558 สายไฟขาดชำรุด บริเวณ ตรงข้ามร่วมจิตร อพาร์ทเม้นต์ ใกล้โรงหนังขอนแก่น เก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1461 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ชีท่าขอน เสาที่ 1 และเสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./165 30 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด -ถนนเสรีสัมพันธ์ จากแยกตัดกับ ถนนอดุลยาราม (ซอยจีเอฟ) ขึ้นไปถึงแยกไฟแดงตัดกับ ถ.กัลปพฤกษ์ ยางมะตอย ที่ปรับพื้น ผิวถนนหลังจากขุดวางท่อได้หลุดล่อนออกเป็นหลุมหลายจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1460 30 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 7/4 สี่แยกตัดกับซอย 9 หลอดสั้น 1 หลอด และสี่แยกตัดกับซอย 11 หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 7 มุมวรพร อพาร์ทเม้นต์ หลอดยาว 1 หลอด ซอย 4 หน้าธีมา อพาร์ทเม้นต์ หลอดสั้น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./109 29 ก.ย. 2558 จากที่ได้ไปยื่นเรื่องที่ดับเพลิงขอนแก่น ขอให้มากำจัดแตนลาม เมื่อ 28 กันยายน 2558 แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเตรียมสถานที่ไม่พร้อม จึงไม่สามารถให้ทางหน่วยงานดับเพลิง เข้ามาจัดการได้ จึงขอยกเลิกคำร้องเดิมไปก่อน หากพร้อมแล้ว จะไปยื่นคำร้องใหม่ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1459 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 171/48 ซ.ธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1458 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอยตรงไทยพิพัฒน์ ไปชลประทาน มีหลอดไฟชำรุดจำนวนมาก อยากให้เอาออก เพราะกลัวจะหล่นลงมาแตก ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./333 29 ก.ย. 2558 กลิ่นเหม็นรบกวนจากการนึ่งปลาทู บ้านเลขที่ 49/6 หรือ 49/7 เป็นทาวเฮ้าส์ มีการเทน้ำสกปรก ลงท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./532 29 ก.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริวณ ปากซอยแก้วสายหยุด จำนวน 2 จุด และซอยเทศมนตรี 27 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./164 29 ก.ย. 2558 ถนนชำรุด ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 ข้างบ้านเลขที่ 130/11 5 แยกบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./531 29 ก.ย. 2558 ซ่อมท่อ 1.เนื่องจากปากซอยโพธิ์ทอง มีท่อระบายน้ำชำรุดทำให้ดินยุบตัว 2. ท่อระบายน้ำที่วางอยู่เดิมสูงน้ำไม่สามารถไหลลงได้จึงมีน้ำขัง เวลาฝนตก ซอยโพธิ์ทอง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1457 29 ก.ย. 2558 หลอดโคมไฟดับตลอดสาย ซ.หน้าเมือง 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./101 29 ก.ย. 2558 ขอให้ช่างไปชี้แนวเขต 3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ที่ดินบริจาคสาธารณะ ได้มีที่แปลงตรงข้าม ว่าจ้างบริษัทรางวัดเอกชนมาทำรางวัด ปักเสาใหม่โดยไม่มีการขุดหาหลัก หมุดเดิม และได้มีการปักหมุด เข้ามาในแนวเขต ถนนได้มีการเจรจาให้มาทกการเพิกถอน แต่ก็ยังล้ำเข้ามาในเขตถนนอยู่ ไม่อยู่ในเขต บริเวณ ซอย เหล่านาดี 4/3 ซอยลี้วิระ มีห้องแถวสีฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1456 29 ก.ย. 2558 หลอดไฟดับ บริเวณ ซอยบ้านนายฉลอง เอียมละออ บ้านเลขที่ 134 ชุมชนบะขาม หลอดกลม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./366 29 ก.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ใหญ่ยื่นพาดสายไฟ และช่วงนี้มีลมแรงอาจเกิดอันตรายได้ 139/46 หมู่ 4 ซอย 5 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1455 29 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟนีอออน ถนนทางเข้า หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ หน้าบ้านเลขที่ 49/46 ซอยพิมพสุต 1 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./530 29 ก.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยจันทร์เจริญ ซอยจีเอฟ ใกล้ร้านชิดชล เวลาฝนตกำ น้ำจะหลากมาก เป็นคลอง ทำให้เกิดผิวจราจร เสียหาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]