ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./258 30 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ในชุมชน บ้านเลขที่ 3/556 ถ.เส้นกลางเ ตรงหน้าสรรพากร และรอบบริเวณศาลาชุมชนการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./363 30 มิ.ย. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ถ.ประชาสดมสร 37 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./111 30 มิ.ย. 2558 ขอยางมะตอยซ่อมผิวถนน บริเวณซอย ประชาสโมสร 35 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./110 30 มิ.ย. 2558 เทพื้นคอนกรีต บริเวณปากซอย ประชาสโมสร 35 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1075 30 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในชุมชนการเคหะ ตรงบ้านเลขที่ 3/366 ซอย 2 และ 3/469 ซอย 6 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1074 30 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 18 , 20 และ 22 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1073 30 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ บริเวณซอยวุฒาราม 6 ใกล้โรงเรียนหนองวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./257 30 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ข้างทาง บริเวณ ถนน เป็นสามแยกบ้านโนนทัน ซึ่งมีรถเข้า ออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1072 30 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หลอดนีออน ไทยสมุทร ซอย 1 และซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./229 30 มิ.ย. 2558 ให้รื้อเสาป้ายโฆษณา ข้างป้ายรถเมล์ ทางเข้าหมู่บ้านไทยสมุทร โดยให้หาบริเวณตั้งใหม่ ตั้งแทน เพราะบังภูมิทัศน์ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./085 30 มิ.ย. 2558 การตั้งวางสิ่งของ โต๊ะขายของหน้า 7-11 ตลาดโนนทัน ขายเนื้อ / ต่างๆ 5-6 ร้าน ซึ่งผิด พรบ.รักษาตวามสะอาด แน่นอนแต่ทำไมไม่พลักดันออกครับ สาเหตุทำให้รถติดแต่ รถชนคนซื้อของ ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./086 29 มิ.ย. 2558 ทาสีขาวแดงห้ามจอดตรงมุมเลี้ยวตรงข้ามบ้านตนเองบนถนนสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตบ้านเลขที่93/178 ซ.น้ำทิพย์1ถ.ชาตะผดุงค์หลังร.ร.โนนทันต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1071 29 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 222/127 -222/128 ซ.ประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร หลอดขาด 1 หลอด เสาไฟหัก 1 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./362 29 มิ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าโรงเรียนมหาไถ่หญิงชำรุดเป็นช่องโหว่ เป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1070 29 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนเป็นหลอดนีออน ยาว เลขที่ 200/243 ใกล้โรงงานเบทาโกร โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./256 29 มิ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ที่เอนลงมาทางหลังคากุฏิพระ วัดป่าวิเวกธรรม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1069 29 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ที่ซอย 2 ชุมชนไทยสมุทร ตรงหัวมุม ตัดกันหัวซอย ท้ายซอยมี 2 จุด จุดที่ 3 ที่บริเวณที่เลี้ยวเข้าไทยสมุทร ถ.มิตรภาพเป็นไฟถนนใหญ่ ติดกับ ถ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1067 29 มิ.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริวณ หน้าบ้านเลขที่ 157/2 ซ.ประตูเหล็ก ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./228 29 มิ.ย. 2558 กำจัดขยะติดเชื้อ บริเวณ สถาบันพัฒนาการเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.โพธิสาร 15 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./076 29 มิ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ใหญ่ มีกิ่งหักล้มทับกุฏิ บริเวณวัดป่าวิเวกธรรม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./255 29 มิ.ย. 2558 ทาสีกำแพง และศาลาชุมชนโนนชัย 1 โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./109 29 มิ.ย. 2558 เนื่องจากถนนหน้าสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ด้านทิศเหนือ มีฟุตบาทขนาดใหญ่ ยื่นออกมา ในถนนเป็นรูปหักศอก แม้จะมีไฟกระพริบเตือนก็ถูกชนเสียหายหมด จึงขอความกรุณาให้เอาออกด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./227 29 มิ.ย. 2558 ขอให้กำจัดสุนัขจรจัด บริเวณซอยรอบเมือง 17 หลังวัดศรีนวล มี จำนวน 2 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./226 29 มิ.ย. 2558 เก็บขยะ บริเวณซอยรอบเมือง 17 หลังวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1066 29 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 หน้าบ้านเลขที่ 225/52 ชนิดหลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1065 29 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 117/57 (กำลังสร้างใหม่) ชนิดหลอดนีออนยาว ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/3 หรือซอยทุ่งทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1064 29 มิ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/10 ซ.โพธิสาร 15 2.หน้าบ้านเลขที่ 76/5 ซ.คำสะอาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1063 29 มิ.ย. 2558 โคมไฟหักลง ในซอยสุขสบาย จำนวน 1 เสา ข้างบ้านเลขที่ 49/219 อีก 2 เสาหันเข้าบ้านเพราะลมพัด (ซอยหอพักชัยณรงค์ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1068 29 มิ.ย. 2558 ขอติดไฟฟ้าสาธารณะ 1 หลอด เนื่องจากมืดมานานมาก ขอความกรุณาด้วย ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./361 26 มิ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดที่ซอยพระชัย ซอยแยกGF(มิตรภาพ34)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]