ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./006 08 ต.ค. 2558 ร้านเจ้าสมุทรซีฟู้ดบุฟเฟ่ฟ์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าปากซอยมิตรภาพ28 ได้ปล่อยนำ้ที่ล้างอาหารทะเลเช่นปลาหมึกออกมายังทางถนนสาธารณะ ทำให้ผู้สัญจรไปมาบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนคือเหม็นคาวและส่งกลิ่นเหม็นมากเวลาฝนตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./011 08 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 256/46 ซ.อนามัย 6 ฝาท่อกำลังจะหล่น หน้าซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./031 08 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนบ้านกอก ซอย 16 หน้าหอพักรพีพร 1 จุด และซอย บ้านกอก 18/1 2จุด ข้างหอวังทอง 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./004 08 ต.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย เมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./030 08 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าแสงจันทร์ แตก โคมไฟชำรุด บริเวณ ถ.เทพารักษ์ สี่แยก ศาลเด็กเยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./005 08 ต.ค. 2558 ขอถังขยะ จำนวน 6 ถัง บริเวณศาลาชุมชน ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./010 08 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ และ ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4 ใกล้วัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./010 08 ต.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ในซอยศรีชนะ มีท่อระบายน้ำส่งกลิ่นออกมา ถ.โพธิสาร 15 โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./029 08 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 15 ปากทางข้างซ้ายมืิอ โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./009 07 ต.ค. 2558 ขอรถเกรด บริเวณ ซอยมงคลดี ถ.เหล่านาดี ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./009 07 ต.ค. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด 1 บ่อ บริเวณ หน้าหอพัก อิ่มสุขอพาร์ทเม้นต์ คุ้มโนนทอง ถ.รอบบึง เลขที่ 138
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./004 07 ต.ค. 2558 นกพิราบ เกาะสายไฟเป็นจำนวนมาก แพร่ตัวไร ใส่บ้านระแวกนั้น บริเวณร้านขายกาแฟ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./028 07 ต.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า ส่องสว่างถนน บริเวณซอยวีระวรรณ 1 หัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./027 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เป็นหลอดนีออน ดับตลอดสาย ใน ถ.กสิกรสำราญ หน้าปากซอยจะเป็นร้านแม่มดเดิม และไฟดับซอย กสิกรสำราญ 3 และ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./008 06 ต.ค. 2558 ขอป้ายจราจรห้ามเข้า บริเวณสอนเสริมหลักสูตร ตลาดโต้รุ่งเก่า ถ.ร่วมจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./007 06 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./026 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 2/50 ถ.เหล่านาดี 4/4 จำนวน 2 จุด ใกล้ ๆ กัน หมู่บ้านนักกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./025 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 97/1 และ เลขที่ 95 หมู่บ้านผู้พิพากษา ถ.กลางเมือง ตรงข้ามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./008 06 ต.ค. 2558 ฝาระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 182/69/62 ซ.ศรีจันทร์ 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./024 06 ต.ค. 2558 โคมไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/69/62 ซ.ศรีจันทร์ 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./023 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าไม่ดับ ติดตลอดวัน บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง ซอย 18 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./022 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอดุลยาราม 4 หน้าซีมา เพลส หอพัก หลอดไฟฝั่งตรงข้าม 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./021 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 2 หลอด ซ.จันทร์เจริญ หลังตึก จีเอฟ เลยมิตรภาพ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./003 06 ต.ค. 2558 ทางเท้าแตกชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน หน้าเทศบาล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./020 06 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 229/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./019 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 23 ซอย 1 และหัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./007 05 ต.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สุขศิริอพาร์ทเม้นต์ ถ.ชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./006 05 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ พากสายไฟ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ต้นคูณพาดสายไฟ ตรงข้ามร้านเติมรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./018 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณสถานีตำรวจ ถ.ชีท่าขอน จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./015 05 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน เสาหน้าบ้านเลขที่ 44/18 บริเวณด้านทิศตะวันออก ของบึง สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]