ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./511 20 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยก ถ.ประชาสโมสร ไฟแสงจันทร์ ถ้ามาจาก ถ.ชาตะผดุง จะอยู่ฝั่งด้านซ้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./098 20 ก.พ. 2558 ขอให้แก้ไข น้ำเน่าเสีย ไหลลาด เนื่องจากร้าน ขายอาหารอยู่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติทางเข้าหมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ ชื่อร้านชุมแพเนื้อกระทะ ทำน้ำล้างถ้วยชาม ล้างเนื้อล้างทุกอย่าง ล้นไหลจากร้านลงสู่ถนน มีกลิ่นเหม็นคาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./510 20 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 8 และ ศรีจันทร์ 10 ดับตลอดสายทั้ง 2 ซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./509 20 ก.พ. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า จำนวน 4 จุด ในเขตชุมชนบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./007 20 ก.พ. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า 1 จุด บริเวณบ้านแม่ไสว ถ.แก่นตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./152 19 ก.พ. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ ซ.คอนกรีต ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./151 19 ก.พ. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนแก่นตูมชุมชนบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./150 19 ก.พ. 2558 เทยางทับทางวางท่อเก่า บริเวณหน้าบ้านแม่หนูแดง สาระศักดิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./110 19 ก.พ. 2558 ขอย้ายอุปกรณ์ ปฏิมากรรม ที่ชำรุดที่บึงหนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./149 19 ก.พ. 2558 ขอให้แก้ไข น้ำเน่าเสียไหล ลาดทางเข้าหมู่บ้าน เพิ่มพลรัตน์ ถ.อนามัย โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./109 19 ก.พ. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ในซอยหลังชลประทาน และ แยก 1 แยก 6 แยก 11 และ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./508 19 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าซอยคอนกรีต ถนนศรีจันทร์ ดับ ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./507 19 ก.พ. 2558 เสาไฟฟ้ากลางบึงหนองแวงตราชู 1 ไม่มีที่ครอบกันน้ำเวลาฝนตกกลัวจะเป็นอันตราย แก่ผู้สัญจรไปมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./506 19 ก.พ. 2558 เสาไฟฟ้าชำรุด บริเวณบึงหนองแวงตราชู 1 ตรงข้ามร้านกงสี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./505 19 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 จุด ถนนหน้าเมือง เสาไฟฟ้าข้างธนาคารกสิกรฝั่งตรงข้ามด้านตลาดบางลำภู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./148 19 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณชุมชน โนนหนองวัด 2 เลขที่ 419/50 ถ.รถไฟ เป็นท่อ 60 เวาลาฝนตกน้ำจะท่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./108 19 ก.พ. 2558 ขอส่งเครื่องเล่นที่ชำรุดคืน ศาลาชุมชน ซอย 2 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./504 19 ก.พ. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน เสาไฟต้นที่อยู่สุดซอยซฃศรีจันทร์ 16 หน้าบ้านเลขที่ 38/8 หลอดไฟหมดอายุ 2 หลอด เป็นหลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./039 19 ก.พ. 2558 ดิฉันยื่นรื่องขอแก้ไขใบอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากชื่อไม่ตรงกับในโฉนดที่ดิน ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2558 จน ณ ปัจจุบัน วันที่ 19 ก.พ. 2558 ยังไม่ดำเนินการให้ดิฉันให้แล้วเสร็จ เทศบาลทำงานช้ามาก ดิฉันโทรติดตาม คำตอบที่ได้คือ อยู่ที่ ผอ. สำนัก ตกลงว่ายังไงกันคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./033 18 ก.พ. 2558 การจอดรถถนนกัลปพฤกษ์บริเวณกังสดาลกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่จอดรถของลูกค้าที่มาบริโภคอาหารบนทางฟุตบาทขอฟุตบาทไว้เดินบ้างน่าจะจัดโซนขายอาหารไว้ที่ควรจะเปิด เทศกิจมีปิดประกาศห้ามขาย ช่วงดำเนินการจริงจังก็เงียบไปทุกวันนี้จัดเต็ม ปัจจุบันขายตามอำเภอใจขาดระเบียบขาดผู้ดูแล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./503 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 1หลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 2/66 ถ.มิตรภาพ ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./502 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ (ไฟแสงจันทร์ ) ที่ถนนศิลปสนิทซอย 9 เนื่องจากฝนตกเกิดไฟช็อต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./501 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 14/3 เลยบ้านประธานชุมชนไปแถวบ้านคุณสมหมาย ขอเปลี่ยนเป็นหลอดใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./500 18 ก.พ. 2558 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณเลขที่่ 224/55 และ 224/47 หมู่บ้านจอมพล ถ.จอมพล พร้อมชุดสตาร์ตเตอร์ เนื่องจากดับบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./147 18 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถ.กลางเมือง 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./499 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขใจ 1 เสาไฟแรกในซอยถนนกลางเมือง หน้าบ้านเลขที่ 516 ซอยสุขใจ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./498 18 ก.พ. 2558 ขอเพิ่มไฟ บริเวณทางเข้า คลังนานาธรรม ซ.ศรีจันทร์ 39 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./497 18 ก.พ. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.เกษตร จุดแรกปากซอย 2.หน้าบ้านเลขที่ 14/4 3.ซอยศรีจันทร์ 41 เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./097 17 ก.พ. 2558 กลิ่นควัน ท่ออาหาร จากปล่องดูดควัน และควันจากโรงงานก๋วยจั๊บ 1. กลิ่นควันจากท่อดูดอากาศโรงแรมมันตราวารี ช่วงเช้า ตี 4 - 6 โมงเช้า และช่วงที่มีการเปิดเครื่องดูดควัน 2.ควันจากโรงงานขายก๋วยจั๊บ ช่องก่อเตาไฟประมาณ ตี 3-5 ทุกวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./146 17 ก.พ. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าร้าน ดีดีคลับ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]