ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./231 03 ก.ค. 2558 เสียงรบกวน จากร้านวินเทจ ถ.ประชาสโมสร มีการใช้เสียงดังมาก ถึงมากที่สุด รบกวนในยามวิกาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./367 02 ก.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 140/484 ซ.อดุลยาราม 7/2 กังสดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1092 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านไทยสมุทร หลอดนีออน ซอย 3 สี่แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1091 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าแสงจันทร์ ขาดตรงข้าม หน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1090 02 ก.ค. 2558 ขอไฟฟ้าสว่างติดเสา บริเวณ ซอยแยกบำรุงสุข ซอยะารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./262 02 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 155/2 ซอยไทยสมุทรใกล้โรงเรียนสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1089 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.มะลิวัลย์ 7 สุดซอยดับนานแล้ว 2. หน้าสำนักงานชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1088 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย บ้านประะานชุมชนศรีฐาน 2 ซ.มะลิวัลย์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./261 02 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ อาคาร เลขที่ 3/30 , 134/35 , 3/27 ถ.ศรีัจนทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./260 02 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้เพื่อปรับปรุง บริเวณ หน้าคลีนิค ใกล้ชัยมหาเบเกอรี่ ซ.ศรีจันทร์ 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./259 02 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซุ้มกาแฟ ใกล้ศูนยืแพทย์ ประชาสโมสร ข้างร้านข้าวซอยเชียงใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./365 02 ก.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ยางมิก ปิดฝาท่อ บริเวณซอย หน้าเมือง 17 ทางเลี้ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./366 02 ก.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 558/3 ซ.หน้าเมือง 19 เลี้ยวหน้าเมืองเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1087 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 10 ต้นที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./113 02 ก.ค. 2558 ฟุตบาทชำรุด บริเวณหน้าทันตกรรม ใกล้ชัยมหาเบเกอรี่ ซ.ศรีจันทร์ 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1085 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 จุด ถ.ศิลปสนิทซอย 2 เสาแรกในซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1084 02 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 641/4 ใกล้ร้านรับซื้อของเก่า ถ.เทพดำเนิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1086 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนนเฉลิมพระเกียรติดับหลายหลอดมากจากถนนกลางเมืองยามจนถึงประชาสโมสรบางต้นก็ไมมีหัวโคมขอให้ช่างตรวจสอบแก้ไขให้สมชื่อถนนหน่อยน่ะครับขอบพระคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./112 01 ก.ค. 2558 ซ่อมแซมถนน บริเวณ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น ตั้งแต่หน้าเซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./230 01 ก.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ ซอยฉิมพลี 9/4 และ 9/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./077 01 ก.ค. 2558 ตัดต้นไม้ เลขที่ 99/1 ซ.เรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ รั้วตอนกรีตสีครีม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1081 01 ก.ค. 2558 ขอโคมไฟและเปลี่ยนหลอด จำนวน 3 จุด โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1080 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ในซอยชัยพฤกษ์ 2 ทั้งซอย 2. ถนนชัยพฤกษ์ ประมาณ 4-5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1079 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซ.หลังชลประทาน ถ.มิตรภาพ 14 ซ.รัตนปัญญา 1 และ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1078 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด 1.ถ.หลังเมือง ตลอดสาย 2. ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น ตลอดสาย 3. ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชวนชื่นตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1077 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หลัง ธ.ก.ส.) จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1076 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บรเวณซอย อนามัย 1 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./079 01 ก.ค. 2558 การรุกล้ำพื้นที่ถนนเมศบาล บริเวณโค้งถนนราษฎร์คนึง ช่วงที่มีต้นไม้กลางถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1083 01 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนหลอดนีออนยาว จำนวน 1 หลอด ตรงข้ามทาวน์เฮ้าส์หลังแรกบ้านเลขที่ 49/94 ซ.สุขสบาย 7 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 เพราะบริเวณนี้ใกล้ที่รกร้างทำให้ถนนมืดน่ากลัวเวลากลางคืนเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./364 30 มิ.ย. 2558 ขอลอกท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 24 ซ.ศรีจันทร์ 26 เพื่อระบายการอุดตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]