ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1106 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับหน้า วัดมรรคสำราญ ซอย 4 แยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1105 09 ก.ค. 2558 หลอดไฟชำรุดเสียหาย ถ.ราษฎร์คนึง 17 ซอยอู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1104 09 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./266 09 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านตัดกระจก ใกล้โลตัส และ ม.บัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1103 09 ก.ค. 2558 ขอดคมไฟฟ้า พร้อมหลอด เลขที่ 3/361 ซอย 2 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1102 09 ก.ค. 2558 เก็บสายไฟ บริเวณ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ ร้านเหล็กหลังคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./077 09 ก.ค. 2558 ร้านอีฟแอนด์บอยที่อยู่แถวกังสดาล จะทำการก่อสร้างโกดังเก็บของจำนวน 4 ชั้น ซึ่งสถานที่ก่อสร้างอยู่ด้านหลังร้านอีฟ แอนด์ บอย และบริเวณก่อสร้างติดกับลานจอดรถลูกค้าของลักซุูรี่คอนโดมิเนี่ยม ทางร้านอีฟ แอนด์ บอย 1.ได้ทำการก่อสร้างล้ำเขตของลานจอดรถลักซูรี่คอนโดมิเนี่ยม 2.ตอนที่ทำการก่อสร้างมีเศษวัสดุก่อสร้างตกลงมาบริเวณลานจอดรถ และทางลักซูรี่คอนโด ได้แจ้งให้ทางร้านอีฟ แอนด์ บอยทราบแล้ว แต่ไม่มีการป้องกันหรือกระทำการใดๆ ที่จะให้มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./265 09 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ หน้าร้านเหล็กหลังคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./090 08 ก.ค. 2558 ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 มีวัยรุ่นนำสุรามาดื่มรอบบึง ช่วงเวลาตี4ตี5 คนไปออกกำลังกายไม่ปลอดภัย อยากให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจ ตราดูแลให้ด้วย เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้วแต่ยังเหมือนเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1113 08 ก.ค. 2558 ขอโคมไฟ(มีเสาไฟฟ้าอยู่แล้ว)ข้างบ้านเลขที่47/1ซอยแยกหลังGF
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./236 08 ก.ค. 2558 มีการเลี้ยงไก่ใกล้ศาลปู่แสง เวลาฝนตกส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญแก่ผู้คนที่ไปไหว้สักการะศาลปู่แสงเป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./269 08 ก.ค. 2558 ขอยางมะตอยซ่อมผิวถนนบริเวณซอยมิตรภาพ28(ซอยTOYOTA)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1101 07 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน เลขที่ 229/102 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./264 06 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอยวุฒาราม 11 ต้นคูณ และ ซอย วุฒาราม 11/3 กิ่งไม้ทั่ว ๆ ไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1100 06 ก.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์หลอดไฟขาด 2 ชุด + โคม บริเวณ ซอย 11 ถ.วุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./368 06 ก.ค. 2558 ร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้ำ มีการขุดวางท่อแล้วไม่เสร็จ ไม่มีการดำเนินการต่อตั้งแต่ปี 2556 บริเวณ ซอยโพธิสาร 2 ถนนตลอดเส้น ทำให้การสัญจรไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1099 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/60 ซ.ศรีจันทร์ 13 วัดป่าวิเวกธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1098 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/129 และ ถ.วุฒาราม ซอย 12/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./263 06 ก.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ริมถนนหน้าเมือง ติดกับถนน อำมาตย์บริเวณ หน้าบริษัท ขอนแก่น เอส พี มอเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1097 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดศรีนวล ซ.รอบมือง 13 หลังวัด ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1096 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพัก ถ.ราษฎร์คนึง 23 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./088 06 ก.ค. 2558 ขอให้เจรจา กับผู้วาง สิ่งของกีดขวาง ถนนในซอย บริเวณ บ้านเลขที่ 207/35 ได้วางสิ่งของในการปรุงอาหาร สำหรับขาย กีดขวางทางสัญจร กับ มาในซอยทำให้ผู้อาศัย ในบริเวณ ข้างเคียงและผู้สัญจรไม่สะดวก บริเวณ ซอยตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1114 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออน)หน้าบ้านเลขที่16/8ซอยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1116 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ3เสา เสาไฟที่1-2-3(หลอดนีออนยาว)ซอยมิตรภาพ30
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1115 06 ก.ค. 2558 หลอดไฟชำรุด(หลอดนีออนยาว)หน้าบ้านเลขที่135/1ซอยปู่แสง(เจนนีเฮ้าส์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1095 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยตรงข้าม โรงเรียนสวนสนุก ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1094 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย 18 เสาแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1093 06 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนทางเข้าหมู่บ้านไทยเสถียร ไม่ติดทั้งสาย ใกล้อู่ต่อรสบัส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./232 03 ก.ค. 2558 ร้านเล็ก เล็ก ซ.ศรีจันทร์31 เปิดเพลงเสียงดังทุกวัน มีนักร้องๆเสียงดัง เสียงเพลงดังเป็นบริเวณกว้างไม่มีการเก็บเสียง. ทำให้รบกวนการพักผ่อน ทั้งที่รอบข้างสถานบันเทิงมีแต่บ้านพักและอพาร์ตเม้น แต่ยิ่งดึกยิ่งเสียงดัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./087 03 ก.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถจอดกีดขวางจราจรบริเวณทิศตะวันออกศาลาชุมชนหนองแวงเมืองเก่า3จอดเป็นประจำทั้งวันทั้งคืนทำให้กีดขวางการเดินทางของประชาชนทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]