ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./115 29 ม.ค. 2562 การเก็บขยะในชุมชน บริเวณ บ้านเลขที่ 39/24 ถ.มะลิวัลย์ ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ตัวแทนชุมชนเก็บเงินเกินส่อทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./114 29 ม.ค. 2562 เสียงตัดเหล็ก วัสดุต่างๆ บริเวณ จากร้านข้างๆร้านทำเนียบแว่น ซินชุนเฮง 323 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./151 29 ม.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านทำเนีบยแว่น ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./556 29 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 36/61 ซอยวุฒาราม 9 โนนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./555 29 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22 เสาต้นที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./554 29 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 29/1 ถ.โพธิสาร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./149 29 ม.ค. 2562 เส้นทางกลางหมู่บ้านเป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกของปชช.นอกหมู่บ้านที่มาจากเส้นประชาสโมสร เรือนจำ ชาตะผดุง ทำให้ถนนชำรุด ฝาท่อตรงปากทางเข้าหมู่บ้านหลังรพ.ขก.แตกเป็นช่องขนาดล้อรถลงได้ เกรงว่าจะเกิดิบัติเหตุเนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่าง ต้องการให่เทศบาลซ่อมฝาท่อ และติดไฟส่องสว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./553 28 ม.ค. 2562 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 199/1-3 ถ.ปรีชาประสิทธิ์ สามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./148 28 ม.ค. 2562 ดูดล้งท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 226/67 ถ.ประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./552 28 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/45 ซอยราษฎร์คนึง 8 และหน้าบ้านเลขที่ 105/3 ตรงข้ามโรงงานขนมจีน ซอยราษฎร์คนึง 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./551 28 ม.ค. 2562 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า 1.ขอเพิ่มไฟฟ้า LED 3 หลอด ซอยมะลิวัลย์ 9 ข้าง บ.สยามอินเตอร์เซลล์ จากเลขที่ 64/11 ออกมาปากซอย เสาเว้นเสา 2. หลอด LED 4 หลอด ซอยมะลิวัลย์ 9 หลังคอนโดกัลปพฤกษ์ เลกวิว จากเลขที่ 300/31 มาถึงหน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./069 28 ม.ค. 2562 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถนนพิมพสุต ช่วงสี่แยก ตัด ถนนกลางเมือง ใกล้ร้านกาแฟ ทางด้านซ้ายมือ ทิศตะวันออก ห่างถนน 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./550 28 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ ซอยเทศบาล 1 ทางเข้าเป็นร้านถ่ายเอกสาร ถนนกัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./150 28 ม.ค. 2562 ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณ มูลนิธิขอนแก่นสามัคคี ( โป๊ยเซียน ) ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./549 28 ม.ค. 2562 ติดตั้งโคมไฟ บริเวณ ซอยประชาสโฒสร 43 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./548 28 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 20 3 จุด , ซอย 12นาฬิกา แยก 1 1 จุด ,ซอย วิเชียร และหน้าโรงปูน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./547 28 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสีชมพู ตรงข้ามบ้านคุณชูเกียรติ และ ตรงข้ามบ้านพ่อทัศนัย ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./546 28 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/3 จำนวน 1 หลอด เสาที่1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./542 28 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนอดุลยาราม ( ซอยจีเอฟ ) มุมหอพัก ฟอร์จูนหลอดยาว ถนนริมกำแพงวัดป่าด้านทิศใต้ หลอดยาว 1 หลอด จุดสุดท้ายก่อนออกถนนกัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./543 28 ม.ค. 2562 แจ้งไฟฟ้าดับทั้งซอย ตรงถนนกลางเมืองตัดถนนประชาสโมสร โรงแรมรสสุคนธ์ 1/11 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./544 27 ม.ค. 2562 ไฟเสาถนนในซอยดับ ชำรุด ในซอยศรีมารัตน์ 4 แยกซ้ายซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./545 26 ม.ค. 2562 ซอยทางเข้าบ้านน่ากลัวมากค่ะ ไม่มีไฟ หลอดไฟบางดวงไม่ติด สายไประโยงระยาง กลางคืนน่ากลัวเพราะมืดมากกลัวเป็นอันตรายกับบุตรหลาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./541 25 ม.ค. 2562 ขอเพิ่มไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด จากปากซอยหลังตลาด สดเทศบาล 1 ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./540 25 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 243/169 เสาที่ 2 เลี้ยวเข้าซอย 3 ( บ้านเป้นหลัง ) เลยสนามกีฬาขึ้นไป ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./147 25 ม.ค. 2562 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ปากทางเข้าโรงแรมเทอมินอล บริษัทรักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่น ถ.เหล่านาดี เยื้องโรงเรียนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./146 25 ม.ค. 2562 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าพิมานคอนโด 2 ข้างตลาด อ.จิระ เลขที่ 298/109 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./034 25 ม.ค. 2562 ควันไก่ย่าง บนฟุตบาธ บริเวณ ตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจาก ทางไปเชียงยืน แถวหน้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./539 25 ม.ค. 2562 ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 22 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./538 25 ม.ค. 2562 เดือดร้อน เนื่องจากไฟฟ้าสองข้างทางของถนนเหล่านาดีส่วนใหญ่ไม่ติดทำให้ทัศนะวิสัยในการเดินทางเวลากลางคืนไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านของข้าพเจ้า(หน้าสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ชำรุดเสียหายไม่ติด ครอบไฟฟ้าแตก ทำให้มืดไม่สว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./113 25 ม.ค. 2562 มีการเผาในที่โล่งแจ้ง ด้านหลังโครงการประตูน้ำขอนแก่น ไม่แน่ใจเผาอะไร คาดว่าน่าจะเป็นพวกใบไม้และขยะทั่วไป เผาเป็นประจำช่วงเช้าเวลา 06:00น. และ ช่วงเย็น 18:00น. ทำให้ควันและฝุ่นลอยมาที่บริเวณบ้านที่อยู่อาศัย หายใจไม่สะดวกและเสี่ยงอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]