ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./389 24 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./479 24 ก.ย. 2561 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 31 ยาว 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1619 24 ก.ย. 2561 เก็บสายไฟ บริเวณ เลขที่ 55/58 ซอยราษฎร์คนึง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1618 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 91/1 ถ.อนามัย ใกล้วิทยาลัยสาธารณสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1617 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอกซอย 16 ตรงข้ามกับ ม.ภาคฯ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./048 24 ก.ย. 2561 มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ล้ำเขต บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.เหล่านาดี ซอยครูสมศรี อยู่ใกล้กับเซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./300 24 ก.ย. 2561 มีร้านอาหารชื่อ ร้านแดง ซอยยิ้มศิริ ถ.ศรีจันทร์ 4 ร้านอยู่สุดซอย ทิ้งน้ำมันจากการทำอาหาร ลงท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่น และมีหนู ท่อน้ำเอ่อล้นออกมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1616 22 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าถนนตลอดซอย 23 และ 24 ดับตั้งแต่เมื่อวานขอความอนุเคราะห์ช่วยมาดูให้ด้วยค่ะว่าจะแก้ไขอย่างไร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1615 22 ก.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ในซอยราษฎร์ 9 เสาต้นที่ 3 และ 4 นับจากต้นซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./478 21 ก.ย. 2561 ถนนฝนตกที่ไหร่น้ำระบายไม่ทันท่อมขังทุกทีน่าจะท่อระบายอุดตันเช่นวันนี้ช่วงเช้านำ้ท่อมขังตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./477 21 ก.ย. 2561 ดูดน้ำลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนเทคโนภาค บริษัทรับเหมา ได้ต่อท่อดูดน้ำลงไป อยากขอให้ตรวจสอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1614 21 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ ถนนเทพารักษ์ ตัด ถนนหลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./388 21 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ต้นหูกวาง ชุมชนเทพารักษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1613 21 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ระหว่างบ้านเลขทีี่ 91/2 และ 91/2 ถนนอนามัย ก่อนถึงศูนย์มาลาเรีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1612 21 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 9/29 ซอยมิตรภาพ 19 เสาแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1611 21 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดที่ 1 ซอยเหล่านาดี 5 จุดที่ 2 หนเาหอพัก ถ.เหล่านาดี ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./387 21 ก.ย. 2561 ขอยืม เต๊นท์ ดต๊ะ เก้าอี้ โซฟา แพงกั้น จราจร ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ชุมชนศรีฐาน 1,2,3,4 ติดตั้งวันที่ 21 กันยายน 2561
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./386 21 ก.ย. 2561 ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ชุมชนบะขาม งานวันที่ 22 - 24 กันยายน 2561 เต๊นท์ 2 หลัง เก้าอี้ 100 โต๊ะ 8 ตัว ( ติดตั้งวันที่ 21 กันยายน 2561 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./476 21 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยอดุลยาราม 6 ใกล้กับร้านเอียเปียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1601 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทางขึ้นสะพานข้ามคลองน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1598 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน 5 จุด หน้าบ้านเลขที่ 130/20,126/26,119/73,179/95,179/102
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1600 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/513 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1602 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/251
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1603 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/227
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1604 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/60
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1599 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/143
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1605 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1606 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/102
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1609 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/76
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1608 20 ก.ย. 2561 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/95
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]