ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./026 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไ้ม้ บริเวณหน้าวรพร อพาร์ทเม้นต์ ซอย อดุลยาราม 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./014 19 ต.ค. 2558 กลิ่นเหม็นจากคอกเป็ด อู่ซ่อมรถ เอ็นพีมอเตอร์ เลี้ยงเป็ดโดยทำคอกเป็ดติดชิดหลังบ้าน ทำให้มีกลิ่นเหม็น อย่างรุนแรง ตั้งแต่ตื่นนอน จนตลอดทั้งวัน เลขที่ 90/96 ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./028 19 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยวุฒาราม 10 ตรงหน้าบ้านขนุนเรไร ฝาท่อและบ่อพักชำรุด ติดกัน 3 บ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./027 19 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขนาด 70*80 จำนวน 1 ฝา ซอย 2/3 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./026 19 ต.ค. 2558 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนข้างร้านโอเสริมสวย ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./012 19 ต.ค. 2558 รบกวนเข้าตรวจสอบการต่อเติมบ้านของ ข้างบ้าน ที่ใช้กำแพงร่วมกัน ว่าผิด พรบ. อาคารหรือไม่ หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งกลับมาเป็นเมลล์ด้วยครับ เพื่อผมจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป เนื่องจากในตอนต่อเติม ไม่ได้เอาเอกสารยินยอมมาให้เซ็นต์ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./025 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ซอย 2/5 ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./013 19 ต.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณบ้านประธานชุมชนแก่นนคร จำนวน 6 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./024 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ในชุมชนธนาคร ซอยประชาสโมสร 44 เลขที่ 226/79
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./023 19 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ตลอดหน้าอาคารสรรพากร และบ้านเลขที่ 3/983การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./025 19 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอนามัย 1 และซอย อนามัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./073 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณซอยโพธิสาร 2 เลยแยกไปศาลเจ้าปู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./072 19 ต.ค. 2558 ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ ป้อม อปพร.ชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./024 19 ต.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้า รพ.กรุงเทพ ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./071 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยคำเสถียร และหน้าบ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./070 19 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 7 ถ.หน้าเมือง จำนวน 6 จุด 1.หลอดยาวข้างบ้านเลขที่ 906-608 2.หลอดสั้นหน้าบ้านเลขที่ 914 จุดที่ 3-4 หลอดสั้นยาว จุดที่ 5-6 หลอดยาว 2 หลอด หน้าบ้านเลขที่196/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./006 18 ต.ค. 2558 มีหลุมยุบยาว 4 เมตร กว้าง 30 ซม. หลุมค่อนข้างลึก เป็นอันตรายแก่ชีวิต บริเวณ 4 แยก ถ.หน้าเมือง ตัดกับถ.พิมพสุต (ห่างจาก ถ.หน้าเมืองมาทางโรงแรมบุษราคัมประมาณ 50 ม.) (ตามรูปจะมีกรวยสีส้มเป็นที่สังเกตุ ) แก้ไขด่วนก่อนที่จะมีผู้ได้รับอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./011 17 ต.ค. 2558 มีปัญหาทางแยกขึ้นซอย52เพราะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มาทำถนนซอย52เป็นพนังกั้นน้ำทำให้ถนนสูงขึ้นทำให้ถนนแยกซอยชันมากสัญจรลำบากจึงอยากจะให้ทางเทศบาลมาทำสโลบลาดเอียงให้ด้วยบริเวณที่จะทำเลยแยกซ12นาฬิกามาประมาณ100เมตรเข้าออกลำบากมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./022 16 ต.ค. 2558 ทำที่รถขึ้น บ้านบนทางเท้า บริเวณ ถนนบ้านกอกตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./021 16 ต.ค. 2558 รถกระเช้าของกองช่างไปเกี่ยวเสาประตูบ้าน บริเวณ เลขที่ 99/1/2/3 ถ.เหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./069 16 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/9จากป้ายซอยเสาต้นที่4ขวามือหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./012 16 ต.ค. 2558 เสียงดังรบกวน บริเวณ กระติ๊บ มาร์เก็ต บึงแก่นนคร มีคอนเสิร์ตเสียงดัง รบกวนมาก นอนไม่ได้เลย จนกว่าคอนเสิร์ตจะจบ อยากให้ช่วยลดเสียงให้เบาลงด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./023 16 ต.ค. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด ตะแกรงเหล็กผุพัง มาก บริเวณหน้าร้านกาแฟ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตัด ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./068 16 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย 7 ถ.เหล่านาดี จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./020 15 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านอตอม คลีนิคถ.ศรีจันทร์ ข้างๆร้านเป็นร้านขายตั๋วเครื่องบิน จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./067 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/224 ซอยพัทยา 2 2. ปากซอยพัทยา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./066 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ซอยเซ็นโทซ่า ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./065 15 ต.ค. 2558 ขอเพิ่มจุดไฟฟ้าถนนในซอย บริเวณ ซอยประชาสโมสร 22 เสาต้นที่ 7 จากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./019 15 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ดพธิสารตอนปลาย ซอยพ่อทองอยู่ตลอดซอย โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./064 15 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 ไฟฟ้าต้นที่ 4 ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]