ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./842 12 พ.ค. 2558 โคมไฟพร้อมหลอดหัก บริเวณ ตรงข้าม หอพัก 2 ชั้น ซ.ศรัีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./841 12 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ฉิมพลีซอย 9 หน้าบ้านเลขที่ 32/16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./180 12 พ.ค. 2558 ขอป้ายชื่อซอย ชื่อซอย บุญมี ซอยแยกจากถนนศิลปสนิท ช่วงกลางหมู่บ้านพิมานศิลป์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./179 12 พ.ค. 2558 ขอยืมเต๊นท์ ในงานอุปสมบท จำนวน 4 หลัง บ้านเลขที่ 162/9 ซ.ชาตะผดุง 17(15) งานวันที่ 15 พ.ค. 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./838 12 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าถนนประชาสโมสรช่วงโรงแรมเซนทาร่าดับเป็นเวลานานมากแล้วช่วยส่งช่างไปซ่อมให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./839 12 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าถนนดับถนนมิตรภาพเกาะกลางหน้าหมู่บ้านไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./840 12 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับซอยบ้านบะขามเข้าทางประชาสโมสร ดับตั้งแต่ปากทางเข้ามาจำนวน 4 ต้นกรุณาส่งช่างมาดำเนินการซ่อมให้ด้วย เพราะดับมานานมากแล้วร้องเรียนมาครั้งที่3แล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./193 11 พ.ค. 2558 ซอยประชาสโมสร 31/1 (ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา) มีหญ้าขึ้นรกตลอดแนวถนนในซอย จากถนนเดิมกว้าง 6 เมตร เหลือสัญจรไปมา เพียง 2 เมตร ไม่มีความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรไปมา ช่วยมาดูแลซอยนี้บ้าง คนก็สัญจรไปมาเยอะแยะ ขอให้ช่วยดำเนินการด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./054 11 พ.ค. 2558 อยากให้ ทน.ขก.ตรวจตราดูแลที่สาธารณะบึงหนองแวงตราชูมีวัยรุ่นนำสุรามาดื่มรอบบึงตลอดทั้งคืนป้สสาวะบริเวณรอบบึงคนไปออกกำลังกายไม่ปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./837 11 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซ.ศรีจันทร์ 16 ต้นที่ 3 จากปากซอย ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./177 11 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยหน้าเมือง 17 ใกล้ร้านผัดไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./178 11 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย วุฒาราม 13 หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./290 11 พ.ค. 2558 วางท่อระบายน้ำ ซอย ราษฎร์คนึง 16 โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./083 11 พ.ค. 2558 ถนนชำรุด ถ.ราษฎร์ตนึง ซอย 14 และ 18/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./192 11 พ.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ ซ.ศิริสุข ถ.ศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./052 11 พ.ค. 2558 ตัดต้นไม้ ซ.ตรงข้ามซอยวีระวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./053 11 พ.ค. 2558 ขอถังดับเพลิง บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 2 จำนวน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./176 11 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย วีระวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./836 11 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยคลังนานา 1 จุด หน้าหอพักซอยร่วมใจพัฒนา 2 3.ตรงข้ามร้านประภาธร 4. หน้าร้านขายดอกไม้ 5. เลยมาอีก 10 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./835 11 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ถ.ดอกคูณ ใกล้ศาลาชุมชนโนนทัน 7 ตรงข้ามที่พักขยะโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./834 11 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ถนนหน้าหมู่บ้าน พิมานบุรี โนนทัน 4 เลขที่ 109/189 , 109/187 , 109/184 , 109/180 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./833 11 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณประตูหลังชลประทาน ใกล้ลัคกี้โฮม จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./065 10 พ.ค. 2558 ข้างบ้านต่อเติมหลังบ้านแล้วน้ำจากหลังคาไหลเข้ามาที่บ้านทำให้เดือดร้อนมากรบกวนเทศบาลเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./072 10 พ.ค. 2558 เดือดร้อนทางเข้าออกบนถนน เนื่องจากมาร้านชื่อสนทนาตรงข้ามกับเทศบาลนครขอนแก่น จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร ได้มีการตั้งโต้ะเพื่อให้ลูกค้านั่งล้ำลงมาบนถนน และยังใช้ถนนเป็นที่ทำอาหารและล้างจาน ทำให้การเข้าออกในซอยลำบากและติดขัดมากจริงๆอยากให้ทางเทศบาลฯ มาตรวจสอบว่าการกระทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่และได้รับอนุญาตหรือป่าวและตักเตือนให้ปรับปรุงให้ถูกไม่ทำให้ประชาชนเเดือดร้อน หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./191 08 พ.ค. 2558 เก็บขยะ บริเวณชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.เลียบคลองน้ำทางไปศาล เจ้าปู่ ซอย 2 ประมาณ 150 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./832 08 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนน หนองสะแบง 2 ซอยชาตะผดุง และซอย น้ำทิพย์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./831 08 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ เสาแรกหัวมุมถนนเทพดำเนิน และไฟ นีออน ภายในซอย ข้างหมู่บ้าน พิมานชลดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./175 08 พ.ค. 2558 เก็บท่อชำรุด บริเวณ บึงหนองแวงตราชู ซ.มิตรภาพ 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./174 08 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ ซ.ศรีจันทร์ 29 ใกล้ร้าน ป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./830 08 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 25 และ 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]