ชื่อ : สกุล :

Before
After
อค./006 28 ต.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบประชาชนสร้างรั้ว รุกล้ำถนนสาธารณะ เทศบาลในซอยสมานมิตร ฝั่งตรงข้ามบ้านเลขที่ 109/47 ซ.สมานมิตร เทปูนแล้วจะไม่เห็นขอบถนน ราวรั้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./032 28 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.วุฒาราม 9 ตรงข้ามร้านซัก อบ รีด หน้าร้านเสริมสวย บีสไตล์ซาลอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./034 28 ต.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ อาคาร 72 ปี ถนนทางด้านทิศเหนือ ด้านตะวันตก บขส. ตรงข้ามรถสีชมพู จอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./022 28 ต.ค. 2558 ขอให้ไปเก็บกิ่งไม้ เศษกิ่งไม้ 1. เป็นเศษต้นกระถิน ต้นมะขาม 2. เป็นกองหญ้า บริเวณใกล้กับ รพ.ขอนแก่น ราม และฝั่งตรงข้าม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./033 28 ต.ค. 2558 ขอตัดกิ่งไม้ ออกจากสายไฟ บริเวณซอยใกล้สถานีทดลองข้าว ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./101 28 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 45/4 ถ.ทานตะวัน บริเวณศูนย์จ่ายงานสำนักช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./100 28 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอยบ้านคุณมุกดา หงอกสิมมา ศรีฐาน 4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./099 28 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่ 1 จุดที่ 2 และ 3 คอกม้า จุดที่ 4 เลขที่ 666/60 จุดที่ 5 666/335 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./102 28 ต.ค. 2558 แจ้งเรื่องสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนอนามัยตัดถนนศรีจันทร์ (แยกเรือนจำขอนแก่น)ขัดข้องค่ะ เมื่อเช้าขับรถมาทำงานประมาณ 07.15 น. สัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นสัญญาณไฟเหลืองกระพริบ และมีเส้นสีแดงค้างตลอด ขอความกรุณาทางเทศบาลเร่งแก้ไขโดยด่วนนะคะ พราะสี่แยกดังกล่าวมีรถสัญจรไปมาจำนวนมาก รวมทั้งส่วนใหญ่มักจะใช้ความเร็วสูง รถทางตรงไม่หยุด รถจะเลียวก็เลี้ยวไม่ได้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นเวลาเปิดเทอมของนักเรียนแล้ว ยิ่งทำให้รถติด แต่เหนืออื่นใดมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่ง ขอบพระคุณมากค่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./098 27 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 151/10 ถ.คุ้มดอกคูณ ซอย 1 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./031 27 ต.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ตรงป้ายซอย 3 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./097 27 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย หมอรีทิศใต้บ้านมั่นคง หน้าประตูรั้วพอดี ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./032 27 ต.ค. 2558 ขอทำโล่เพื่อมอบให้ผู้บริจาคที่ดินในราชการ จากที่นายจีระศักดิ์ โชคศิริวัฒนานนท์ บริจาคที่ดิน เพื่อชุมชน ทำทางสาธารณะ ประโยชน์ จึงขอทำโลห์เชิดชูเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./030 27 ต.ค. 2558 ขอท่อระบายน้ำ จำนวน 4 ท่อ ต่อจุดเดิม บริเวณซอยมงคลดี หมู่บ้านมั่นคง หลังโลตัส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./002 27 ต.ค. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ บริเวณ เลขที่ 260/12 ซอยศรีจันทร์ 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./004 27 ต.ค. 2558 ขอให้จัดระเบียบ ทางเท้า (ทางเดิน) บริเวณร้านขายไก่ย่างเขาสวนกวาง ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อค./005 27 ต.ค. 2558 การตรวจสอบการรุกล้ำที่ดิน มีสิ่งก่อสร้าง ของโฉนดที่ดินติดกัน รุกล้ำเข้ามาในที่ดินโฉนดเลขที่ 55433 เลขที่ 933 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของนางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ ถ.กัลปพฤกษ์ ใกล้ศูนย์กาญจนาภิเษก มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./096 27 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย หน้าบ้านเลขที่ 157/4 ซ.ศรีจันทร์ 19 ถ.ชาตะผดุง บริเวณม.ศรีปทุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./095 27 ต.ค. 2558 ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า 1.ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 76/64 เสาเลขที่ 8001 ซอยพัทยา 1 2. ขอติดตั้งโคมไฟ เสาเลขที่ 32738 แยก 2 ซอยพัทยา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./094 27 ต.ค. 2558 หลอดไฟฟ้าขาดชำรุด บบ้านเลขที่ 10 หน้าอู่ซ่อมรถ หนองสะแบง 1 และบ้าน สท.บัญชา สิงห์คำป้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./020 27 ต.ค. 2558 รถเก็บขยะ ถนนเส้นรื่นรมย์ ทำงานไม่เรียบร้อย โยนถังขยะทิ้งขว้างไปกลางถนน ถังหายเพราะมักง่าย บริเวณ มานะ ออดิโอ เลขที่ 286/3 ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./019 27 ต.ค. 2558 สุนัขดุร้ายไล่กัดคน พันธุ์ทางมีเจ้าของ ปีนรั้วบ้านออกมากัดคนที่ผ่านทางไปมา ในซอย มิตรภาพ 19 หมู่ 14 เป็นสุนัขมีเจ้าของ แต่นิสัยดุร้าย และไม่ทราบว่าเคยฉีดวัคซีนหรือไม่ ชอบไล่กัดโดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./021 26 ต.ค. 2558 ซอยประชาสโมสร 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ในซอยถนนมีหญ้าขึ้นรกมาก รถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้ การสัญจรไปมาไม่สะดวก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเวลาการคืน ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าให้หน่อยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./093 26 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ถนนอดุลยาราม เยื้องหอพักบริคเจทเพลส หลอดยาว 1 หลอด ซอย 4 ตรงข้ามธีมาอพาร์ทเม้นต์ หลอดสั้น 1 หลอดซอย 7/2 ระหว่างหอพัก อาร์-เอสติดกับโรงรถ หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7/4 ตัดกับซอย 11 มุมหอพักศรีสมร หลอดสั้น 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./092 26 ต.ค. 2558 ซ่อมไฟฟ้า 1.ปากซอยพัทยา 3 2.ซอยพัทยา 1 ปากทางเข้าบ่อนไก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./091 26 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึงด้านหลังเจ้าแม่กวนอิม จำนวน 3 ดวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./030 26 ต.ค. 2558 ขอให้ตัดกิ่งไม้ บริเวณอาคารที่พักทำการ ศาลเจ้าแม่กวนอิม 2 จุด เนื่องจากพาดหลังคาอาจทำให้หลังคาชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./018 24 ต.ค. 2558 ในซอยหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ มีสุนัชจรจัดตัวเต็มวัยจำนวนประมาณ 8-10ตัว และตอนนี้มี 1 ตัวคลอดลูกแล้วอีก 6 ตัว จึงเล็งเห็นว่าอาจมีการขยายจำนวนอีกมาก มีเสียงหมาหั่วเสียงดังและรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเดินในหมู่บ้าน จึงอยากให้ทางเทศบาลดำเนินการจัดการสุนัขให้หรือไม่ก็ทำหมันสุนัขจรจัดในหมู่บ้านให้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./004 22 ต.ค. 2558 ขอความกรุณาช่างเข้าไปตรวจสอบขอบเขต ของพื้นที่ถนนที่สร้างใหม่ ว่า ขอบถนนที่สร้างใหม่โค้งไม่ตรงตามแนวของผังและมีการล้อมรั้วชิดขอบถนน (น่าจะมีฟุตบาต) และที่ดินของเจ้าของที่ได้ชิดถนน จึงเรียนมาเพื่อไขข้อข้องใจในถนนเส้นนี้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./089 22 ต.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 จุด บริเวณ หลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]