ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./118 12 มี.ค. 2558 กลิ่นรบกวน บริเวณโรงงานทำลุกชิ้น ปล่อยน้ำเสียลงถนน ส่งกลิ่นเหม็น ซ.มิตรภาพ 8/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./050 12 มี.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณซอยสวัสดี 2หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./041 12 มี.ค. 2558 จัดระเบียบจราจร บริเวณ ถงเสรีสัมพันธ์ ตัด ถ.อดุลยาราม จากเวลา 16.00 ถึง 20.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./183 12 มี.ค. 2558 ฝาท่อปิดไม่สนิท ภายในชุมชนหนองแวงตราชู 3 หน้าบ้านเลขที่ 114/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./182 12 มี.ค. 2558 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนตะวันใหม๋ ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./596 12 มี.ค. 2558 เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล ให้เป็นระเบียบ ซ.อุทัยรุ่งโรจน์ จากหอพักอุทัยทิพย์ ชุมชนตะวันใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./012 12 มี.ค. 2558 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณทางเข้าหมู่บ้านด้านทางทิศตะวันออก ซอย ศรีมารัตน์ 38
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./181 12 มี.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ซอย อดุลยาราม 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./180 12 มี.ค. 2558 ขอยางมะตอย ลบเหล็กบนฝาท่อระบายน้ำ เลขที่ 5528/6 ซ.หน้าเมือง 17 หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./179 12 มี.ค. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 19 ซ.หน้าเมือง 17 ซ.วุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./178 12 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.หน้าเมือง ซอย 19 หน้าบ้านเลขที่ 584/26-27 ซ.19 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./011 12 มี.ค. 2558 ขอติดตั้งเสาไฟพร้อมชุดโคมไฟส่องสว่าง บริเวณ เลขที่ 172/11 ซ.ธารทิพย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./117 12 มี.ค. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 4 ถัง ชุมชนหนองใหญ่ 3 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./116 12 มี.ค. 2558 ขอถังขยะ และป้ายห้ามทิ้ง ในชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง จำนวน 6 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./595 12 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1 จุด ทางเข้าซอยพี่พรชัย เสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./594 12 มี.ค. 2558 ขอเพิ่มไฟฟ้า 1 จุด บริเวณ บ้านเลขที่ 260/11 และขอให้ทำความสะอาดหลอดไฟ ตลอดซอย ตชด.สาเหตูคือแมลงในฝาครอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./593 12 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด เลขที่ 254/3-254/4 และ 255-254 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./124 12 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ในชัมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./592 12 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชน ตชด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./591 12 มี.ค. 2558 ขอโคมไฟพร้อมหลอด ซ.หน้าเมือง 15 จากปากซอย 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./590 12 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยหน้าเมือง 15 จากปากซอย 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./030 12 มี.ค. 2558 รบกวนสอบถามนะคะ พอดีที่ซอยเทพารักษ์ 8 มีต้นไม้ใหญ่กลัวเวลามาฝนตกลมกรรโชกแล้วจะทำให้หักโดนสายไฟขาดได้...ไม่ทราบต้องแจ้งหน่วยงานไหนคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./115 11 มี.ค. 2558 เก็บขยะ บาสะพานลอ บริเวณ หน้า รพ.ศูนย์ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./589 11 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.เหล่านาดี ซอย 10 ทางเข้าที่จอดรถ จอมใจอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./040 11 มี.ค. 2558 ขอกระจกนูน บริเวณปากซอย 20 ซอย 22 และ 22/1 และซอย 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./123 11 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ ในชุมชนหนองแวงตราชู 2 ซ.หมอลำราตรี ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./588 11 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 612/2 ถ.กลางเมือง ซอย 26 เสาที่ 3 และ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./587 11 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซ.สุขสบาย 7 บริเวณหมู่บ้านกันยารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./586 11 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 17 ข้างร้านขายของชำ เสาต้นที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./010 11 มี.ค. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า ซ.กลางเมือง 20 ช่วงกลางซอยถึงปลายซอยไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]