ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./136 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เสาหน้าบ้านเลขที่ 243/155 หมู่บ้านไทยสมุทร ซอย 2 หน้าบ้าน อ.ประมวล สุภกุล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./135 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยทุ่งสีนวล 1 ถ.รอบเมือง จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./134 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชุดใหม่ที่ติดตั้ง ไม่ติดเกือบตลอดสาย ถ.ชัยณรงค์ ถ.รอบเมือง ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./133 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณร้านหมอฟัน ถ.หลังเมือง ตรงข้ามมูลนิธิจิตกุศล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./132 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ฉิมพลี ปากซอยสมานมิตร โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./131 03 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงรับจำนำแห่งที่ 1 คุ้มหนองคู และ ที่ออกกำลังกาย ชุมชนเสาไฟหักและชำรุด ดับประมาณ 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./042 03 พ.ย. 2558 ขอปูนทราย อิฐ ไปทำห้องน้ำ ที่สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร ขอปูน 2 ถุง ทราย 3 ถุง อิฐ 100 ก้อน เชื่อมตรงที่ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./013 03 พ.ย. 2558 ขอยางมะตอย ซ่อมแซมถนนชำรุด ในซอยศรีจันทร์ 41 และซอยศิริสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./041 03 พ.ย. 2558 ขุดลอกท่อระบายน้ำ หน้าชุมชนหลักเมือง บริเวณ ร้านประดับยนต์ ถ.ทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./041 03 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัด ถ.ชีท่าขอน และ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./130 03 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด (กระพริบ) บริเวณซอยทุ่งศรีนวล ถ.รอบเมือง ตรงข้ามวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./129 03 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง หน้าวัดมรรคสำราญ เลยประตูด้านทิศตะวันตกของวัดไฟฟ้าเสานีออน หน้าวัดพอดี บ้านดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./027 02 พ.ย. 2558 ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณบ้านพักตำรวจ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง หลังศูนย์ราขการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./128 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณฝั่งธนาคาร UOB ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.พิมพสุต ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./127 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิม ถ.ริมบึงแก่นนคร ดับแล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./126 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 4 หน้าแฟลตเฟส 1หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./125 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 76/5 ซ.คำสะอาด ถ.ฉิมพลี บริิเวณเสาหน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./040 02 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ที่ล้ำออกมาถนน บริเวณซอยทางเข้าโรงแรมพูลแมน เนื่องจากล้ำออกมากีดขวางทางจราจร และบ้านข้างเคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./012 02 พ.ย. 2558 เนินลูกระนาด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ แยกเข้าโรงแรมพูลแมน ควรจะมีการทาสีแจ้งเตือน เพื่อให้ลดความเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./124 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 2 จุด ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/1 บ้านเลขที่ 142/3 และห่างจาก จุดแรกสองเสาร์ เป็นเสาร์ที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./007 02 พ.ย. 2558 ตรวจสอบชี้แนวเขต มีการสร้างรั้วรุกล้ำ บริเวณ เลขที่ 120/10 ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./040 02 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าหมู่บ้าน กัญญารัตน์ ถ.ชาตะผดุง ศาลาหนองไผ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./039 02 พ.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชาตะผดุง 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./038 02 พ.ย. 2558 ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุด บ่ารองรับชำรุด ทำให้ตะแกรงยุบลง บริเวณ เลขที่ 23/115 ซ.ศรีจันทร์ 15 ถ.หน้า รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./037 02 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยพระบิฑบาตร ใกล้บ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./026 02 พ.ย. 2558 กลิ่นรบกวน เวลาประมาณ 16.30- 21.00 น.ทุกวันมีแม่ค้า พ่อค้า มาขายของโดยนำไก่มาย่าง ขายหน้าบ้านเลขที่ 182/24 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ฯ ร้านวิทยากร ฟาร์มาซี มีกลิ่นและ ควันไฟเข้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./025 02 พ.ย. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 2 ถัง บริเวรมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./024 02 พ.ย. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม 2 ถัง บริเวณ 1.กรมน้ำบาดาล ถ.อนามัย 2.ใต้ต้นมะขาม ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./038 02 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณโรงแรมแมมมอธ หนองวัด 4 ถ.รถไฟใกล้โรงแรมจันทร์เจ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./123 02 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 10 ถ.หน้าเมือง หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]