ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./029 06 พ.ย. 2558 ขอถังขยะ บริเวณซอยวีรวรรณ ห้องสมุดประชาชน - หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./157 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 728/1 และ หน้าราชาเพชร ซอยวีรวรรณ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./156 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวีรวรรณ 4 ใกล้กับโรงเรียนโสต ไฟนีออนหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./155 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชน กศน.ทั้งหมด ซอยวีรวรรณ ซอยสว่างทิพย์ วัดวุฒาราม ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./154 06 พ.ย. 2558 หลอดไฟนีออน และหลอดไฟแสงจันทร์ ดับ ในหมู่บ้านมุ่งงาม บ้านเลขที่ 596/16 และหลอดไฟแสงจันทร์ หน้าบ้านเลขที่ 306/82 เป็นหลอดเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./153 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศุนย์ราชการ ซอย14 หลอดไฟขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./152 06 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึงซอย 6 ซอยโนนทองเดิม นับจากปากทางด้านขวามือไฟต้นที่ สาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./151 05 พ.ย. 2558 ขอโคมไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 10 จุด ในชุมชนหลักเมือง ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./044 05 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 242/7 ถ.รอบเมือง ต้นมะขามหน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./028 05 พ.ย. 2558 เก็บขยะ บริเวณ เลยบึงหนองแวง ถ.อดุลยาราม เข้าทางตึก GF
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./150 05 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดโพธิ์แก้วศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนโพธิ์แก้ว โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./044 05 พ.ย. 2558 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 132/6 และ 132/5 ซอยมีบูญเนียม ซอยประชาสโมสร 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./043 05 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยลกางเมือง 27 และ ถ.หน้าเมือง ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./015 05 พ.ย. 2558 ขอยางมะตอย ซ่อมถนน บริเวณ ซอยชาตะผดุง 9 ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./149 05 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงแรมรื่นรมย์ ยาวไปถึงตลาดตองแปด ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./043 05 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขามปิดบังป้ายซอย บริเวณซอย กสิกรสำราญ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./014 05 พ.ย. 2558 ขอยางมะตอย บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 48/9-10 หน้าร้านดาหลาสปา ถ.อำมาตย์ ซอย 4 กลางถนนทำท่อ2 จุ ช่วยเอายางมะตอยเทราดให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./148 05 พ.ย. 2558 ปรับขาไฟส่องสว่าง หมุนขาำไฟฟ้า บริเวณ ถ.อนามัยซอย 6 อยากให้หันไฟมาอีกด้านหนึ่งของซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./147 05 พ.ย. 2558 ขอติดตั้งไฟปากซอย และไฟนีออน 1.ไฟฟ้าที่ปากซอยอนามัย 1 เป็นซอยใหญ่ แยกเป็นอนามัย 1 แยก 1 และ อนามัย 1 แยก 2 2. ไฟฟ้านีออน กลางซอยอนามัย 3 จะเป็นซอยที่คดเคี้ยวมีมุมมืด จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./146 05 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 5 จุด บริเวณ สามแยก เจ้าพ่อมเหศักดิ์ บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./144 05 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยรอบเมือง 17 แถววัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./145 05 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.กสิกรสำราญ 3 และ 4 ซอยร้านแม่มดเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./143 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเย็นซ่า ทางเข้าซอย ดับ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./042 04 พ.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 154/311-6 ซอยชัยพฤกษ์ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./142 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 3/413 ซอย 4 จำนวน 1 จุด ชุมชนการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./141 04 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มไฟ 1 ชุด บริเวณเลขที่ 27/1 ซอย 1/2 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./140 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/87 และ 227/118 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./139 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 1/2 หนองวัดพัฒนา ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./138 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยเกสร 1 และ 2 ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามสถานีวิทยุ 104.5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./137 04 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 277/8 ซอย 2 หมู่บ้านศรีธานี ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]