ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./903 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ที่ทำการชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./196 26 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร่วมจิต อพาร์ทเม้นต์ ปากทางเข้าโรงหนังขอนแก่นเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./902 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าหล่นแตก บริเวณ ถ.อนามัย ซอย 2 หลอดที่ 3 หัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./901 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ถ.ดอกคูณ ซอย 1 ถ.ดอกคูณ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./900 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สวนสุขภาพบึงหนองบอน ศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./899 26 พ.ค. 2558 หลอดไฟนีออนชำรุด 1.เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 243/110 ไทยสมุทร ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./898 25 พ.ค. 2558 ขอโคมไฟ ซอยกลางเมือง 20 ข้างวัดหนองแวงเมืองเก่า 1 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./089 25 พ.ค. 2558 ถนนชำรุด ในซอยประชาสโมสร 29 หัมมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./897 25 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 3 จุดแรก ทางเข้าวัดเทพนิมิตร ถึงหน้าวัดเลี้ยวซ้าย อีก 4 จุดซ.ร่วมใจพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./896 25 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.วุฒาราม 8 , 10 ,และ ถ.หน้าเมือง ซอย 11 ใกล้คอกม้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./895 25 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/4 ต้นที่ 4 1 หลอด และ ไฟแสงจันทร์ ถ.หลังศูนย์ราชการ ฝั่ง ลาบก้อย 2 ดวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./315 25 พ.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ในชุมชนเทพารักษ์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./314 25 พ.ค. 2558 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./195 25 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ หลังบ้านเลขที่ 33 ถ.ฉิมพลี ซอย 9/1 โนนทัน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./194 25 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านเรา 2 ซ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./894 25 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 225/52 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./893 22 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยธารทิพย์ ปากทางแยกซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./892 22 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ใกล้ ร้านแม่พรปลาจุ่ม ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./891 22 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหน้าศาลาชุมชน 7 ถ.ดอกคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./193 22 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ คุ้มดอกคุณ ซอย 2 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./890 22 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ทุ่งศรีนวล 1 ถ.รอบเมือง หน้าซอยจะมีร้านหมอสูตินรี หมอชาตรี หอพักภูญดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./313 22 พ.ค. 2558 ท่ออุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 2/7-2/8 ถ.ห้าพฤศจิกา ตรงข้ามประตูโรงเรียนคริสเตียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./889 21 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนศรีจันทร์ ช่วงทางเข้าบ้านบะขามถึงแบงค์กรุงไทย"เกาะกลาง" ช่วยส่งช่างมาดูด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./888 21 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ (แสงจันทร์) ตั้งแต่ แยก ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.พิมพสุต ไปถึง หน้า โรงแรมบุษราคัม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./192 21 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม หน้าซอยอำมาตย์ 4 หน้าร้านขายของชำกิ่งไม้ยื่นออกถนน และทับสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./199 21 พ.ค. 2558 สุนัขไล่กัดคน จำนวน 3-4 ตัว บริเวณพิมานคอนโด ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./312 21 พ.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ จากร้านธัญรส หน้าร้านอาหารเจ เลขที่ 227/128 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./088 21 พ.ค. 2558 ถนนทรุด บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ตอนปลาย ทางไปตะวันใหม่ซอยมิตรภาพ 8/11 หน้าบ้านเลขที่ 203/5 ม.14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./311 21 พ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ หน้า สนง.ประปา ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./310 21 พ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรดรงน้ำแข็ง สมชัย บ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]