ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1184 28 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย12เลียบทางรถไฟจากถนนเหล่านาดีเข้ามา500เมตรตรงข้ามร้านรับซื้อของเก่าพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1183 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 179/44 ถ.ประชาสโมสร 19 หลอดนีออนยาว มีนกเข้าไปทำรัง ติดประมาณ 1-2 วันก็ดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./085 27 ก.ค. 2558 การสร้างแนวรั้วกั้นแนวเขต บังหน้าบ้าน เลขที่ 48 ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1182 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 6 จำนวน 2 จุด ซอย ฟาร์มเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./274 27 ก.ค. 2558 เก็บขยะ บริเวณ เทพารักษ์ 5 ข้างทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./273 27 ก.ค. 2558 จับแมว บริเวณ ร้านบ้านสวน สปา ศรีฐาน ระหว่าง ซ.มะลิวัลย์ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./272 27 ก.ค. 2558 จับหมาจรจัด บริเวณ หมู่บ้านกรีน 12 บ้านศรีฐาน ใกล้กับแฟมมิลี่มาร์ท จำนวน 2 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1181 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./289 27 ก.ค. 2558 ขอติดตั้งไฟกระพริบ เพิ่มอีก 2 จุด (เดิมมี 2 จุด) เนื่่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อย สาเหตุจากรถที่วิ่งขึ้นลง ไปในซอย ไม่มีการสังเกตุหรือชลอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย บริเวณสี่แยก ซอย ศรีมารัตน์ 8 ตัด ถ.เทพผาสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./084 27 ก.ค. 2558 ให้เทศบาลรื้อถอนส่วนที่รุกล้ำที่ดิน เนื่องจากทางเทศบาลได้ทำการ ก่อสร้าง กสล.รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ ของข้าพเจ้า ทางที่ดิน ได้ทำการรางวัดแล้ว ได้รุกล้ำจริง จึงให้รื้อถอน บริเวณ วัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1180 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอย วีรวรรณ ถ.หน้าเมือง ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1179 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 94/12 และ 94/14 ซ.เหล่านาดี 7 ตรงข้ามโรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1178 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 65/64 และ 66/2 ถ.เหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./405 27 ก.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าธนาคาร กสิกรทุ่งสร้าง ถ.หน้าเมือง ติดกับแก่นนครยายยนต์ น้ำมีกลิ่นเหม็นมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1177 27 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 บริเวณวอยแยกใกล้ที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./404 27 ก.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ทางเข้าแฟมมิลี่ มาร์ท ก่อนถึงหมู่บ้าน สวนสร้างสรรค์เลี้ยวซ้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./403 27 ก.ค. 2558 ไม่มีท่อระบายน้ำหน้าบ้าน 2 อาคาร เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ห่องบริเวณ เลขที่ 47/30 และ 47/31 ถ.พิมพสุต เยื้องกับ โรงแรมบุษราคัม ใกล้ตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1176 24 ก.ค. 2558 หม้อแปลงไฟสปาร์ค ทั้งคืน บริเวณ ชัยนุชา แมนชั่น ถ.ศรีจันทร์ ติด ธ.กรุงไทย ทางไป ราชมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./271 24 ก.ค. 2558 เก็บเศษ ไม้เล็ก กระดาษ ในโรงรับจำนำ อีซี่มันนี่ สาขาเมืองแก่นนคร 1 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./083 24 ก.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบการถมที่ และก่อสร้าง รั้ว ของบ้านข้างเคียง จากเดิม 1.2 เมตร เพิ่มขึ้นเป็น เกือย 5 เมตร และมีการถมดินขึ้นสูง บริเวณบ้านเลขที่ 123/1-2-3 ถ.ชาตะผดุง 7 ซ.หลังโรงพยาบาลปิยะมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1175 24 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 3. จุด 1. หน้าบ้านเลขที่ 37 , บ้านเลขที่ 24/7 , บ้านเลขที่ี 109/1 ถ.ราษฎร์คนึง และ ราษฎร์คนึง 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./270 24 ก.ค. 2558 ขอพ่นยุงลาย บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 19 โรงเรียนบ้านโนนชัย และ ซ.ราษฎร์คนึง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1174 24 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านแจ่วฮ้อน ท่าขอนยาง ถ.รอบบึงแก่นนคร สามแยก เจ้าพ่อมเหศักดิ์ ตรงบ่อน้ำพุ ดับมือ 2-3 หลอด มืดตลอดแนวสวนน้ำพุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1173 24 ก.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟ หน้าบ้านเลขที่ 27/3 หรือหอพัำกอินทรรัศมี และ เลขที่ 108/5 ซ.ราษฎร์คนึง 35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อป./089 24 ก.ค. 2558 ตัดต้นไม้ ในชุมชน เป็นรั้วมีต้นไม้ บริเวณ สุพรรณิการ์ ฟาร์ม โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./269 24 ก.ค. 2558 พ่นยุง กำจัดยุงลาย 1.บริเวณ ลานออกกำลังกาย ข้างศาลาชุมชน 2.คุ้มสุขสบาย 3.คุ้มทานตะวัน 4.คุ้มวิมานดิน 5.คุ้มแสงตะวัน 6.คุ้มดอกคูณ 7.คุ้มพิมานบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./288 24 ก.ค. 2558 ย้ายเสาไฟกระพริบ จำนวน 2 จุด บริเวณหน้าที่ดินเปล่า สี่แยก BMW ถ.มะลิวัลย์ ใกล้ร้านล้อยาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1172 24 ก.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 222/5 ซอย ประชาสโมสร 40 และ 222/209 ซอยประชาสโมสร 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./402 24 ก.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ แบมเมอร์ลีมาร์ท ซ.ศรีจันทร์ 39 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./401 24 ก.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอยสามเหลี่ยม 3 ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]