ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./053 11 พ.ย. 2558 ขอดินถมหน้าศาลปู่แสง(ข้างดับเพลิงหนองแวงตราชู1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./057 11 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ขอรถดูดน้ำออกจากใต้ถุนตึกร้างGF บริเวณซอยมิตรภาพ34 เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง มียุงเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่พักบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./184 11 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ขอช่างไฟฟ้าประจำงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 จำนวน 1 ท่าน เพราะมีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอทำให้ไฟฟ้าดับเวลาจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จลุล่วงไปตลอดงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./018 11 พ.ย. 2558 ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านขายโจ็ก,ต้มเส้น ถนนเสรีสัมพันธ์ตรงข้ามหอพักสิริชล(บริเวณนี้เคยมาทำแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังเป็นหลุมเหมือนเดิม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./052 11 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์ 2 หลัง หลอดไฟฟ้า 20 หลอด เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558 ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 ในวันพุธที่25พฤศจิกายน 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./051 11 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นลำ้ถนนสาธารณะบริเวณตรงข้ามร้านเนื้อย่างชิดชลถนนมิตรภาพ34(GF)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./009 11 พ.ย. 2558 อยากให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณริมบึงทุ่งสร้าง ช่วง (พื้นที่บริเวณริมบึงฯ ข้างคลองบำบัดน้ำเสีย ถนนเส้นหลังโรงแรมเซ็นทาร่า) จะเป็นพื้นที่ป่ารกมาก วัยรุ่นเฉพราะกลุ่มใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางเพศ อยากให้ทางเทศบาลแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้าบริเวณนั้นให้โล่งเตียน ครับ รูปที่แนนมาคือรูปช่วงฤดูแล้วซึ่งมันโล่งแล้ว แต่ ตอนนี้ รกมากครับ เป็นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอีกด้วย ลิ้งพื้นที่จุดที่ต้องการให้แก้ไข https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B026'29.4%22N+102%C2%B051'08.2%22E/@16.4413044,102.8520907,499m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./183 11 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 31 แยกซ้ายซอย 2 ต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./010 11 พ.ย. 2558 มีการถมที่สูง ทำให้เวลาฝนตกมีน้ำซึมไหลเข้าบ้านเป็นดินโคลน ในห้องนอน ข้างบ้านเลขที่ 194/41 ซ.ศรีจันทร์ 39 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./017 11 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนนประชาสโมสร ซอย 33 บริเวณหน้าหอพัก ขิมแคนโฮม เนื่องจาก มรการขุดวางท่อระบายน้ำ จากบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วไมามาซ่อมถนนให้เรียบร้อย ทำให้ถนนเป็นหลุม เวลาฝนตกเกิดน้ำขัง และเนื่องจากเป็นทางออกของหอพักผู้ใช้เส้นทางมาก และมักเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากต้องเบรค กระทัน (ทำไว้ 2 ปีแล้ว )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./056 11 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านเสริมสวย เจี๊ยบ ซอยบ้านกอก ตรงข้ามเทคโนภาคฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./055 11 พ.ย. 2558 ลอกร่องระบายน้ำ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก ระหว่าง ซอย 2-4 กสิกรสำราญ ต่อเนื่องซอย กลางเมือง 25 ชุมชนคุ้มวัดธาตุอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./048 11 พ.ย. 2558 ขอรถเกรด ชุมชนโนนทัน8 มีที่ว่างยังไม่มีผู้คนอาศัย ต้นไม้ + หญ้าขึ้นบริเวณข้างทางเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง บังทัศนียภาพ การสัญจรไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./047 11 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 60/1 ซ.ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิค ถ.ศรีจันทร์ ( ร้าน ช. ศิลป์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./046 11 พ.ย. 2558 ขอยืมโต๊ะหน้าขาว จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ 30 ตัว ที่หน้าตลาด อ.จิระ ถ.ประชาสโมสร ในวันที่ 13 พ.ย. 2558 ขายอาหารร้านเจ๊ องุ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./181 11 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 4 เลี้ยวขวามือเป็นซอยก้างปลา ซอย 2 ไฟดับหลอดนีออนยาว อยู่สุดซอย ซอยที่ 3 เป็นหลอดนีออนยาว สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./180 11 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวิเศษ สายขาด และซอยศรีมารัตน์ 5 ใกล้โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อย สามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./008 10 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ต้นมะขามเทศ ทั้งต้น บริเวณ ข้างศูนย์อนามัย ถ.รอบเมือง ซอยชาตะผดุง 9 เข้าประมาณ 20 เมตร อยู่ด้านขวามือเมื่อเข้าซอย เป็นที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./179 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ถ.รื่นรมย์ ทางรถไฟ ถึง ร้านแฟมมิลี่มาร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./178 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านศรีฐาน ตลอดสาย ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./053 10 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากทาง เข้าซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./007 10 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ กำลังจะล้มทับ บริเวณด้านหลัง เค เอฟ ซี ตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./177 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 27 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./052 10 พ.ย. 2558 ขอให้ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./009 10 พ.ย. 2558 ขอวามอนุเคราะห์ ย้ายเสาโทรศัพท์ ออกจากเขตชุมชน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 27 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./182 10 พ.ย. 2558 เมื่อวันที่ 7/11/58 ช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ซอยประชาสโมสร 27 และไฟ้ไหม้บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟและเสาไฟ ส่งผลให้ไฟฟ้าส่องสว่าง(สาธารณะ) ภายในซอยเกิดการชำรุด ทั้งโคมไฟ,สายไฟ และหลอดไฟนีออนแบบยาว ชำรุด จำนวน 3 ต้น แต่หลอดไฟบริเวณปากซอยยังใช้งานได้ตามปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./176 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 139/67 ซอยชาตะผดุง 5 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./175 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ ซอยตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 446/5 ซอย กลางเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./174 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 97/15 ซ.ชาตะผดุง 2/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./173 10 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/13 ซอยสมานมิตรหลอดนีออน 2.หน้าบ้านเลขที่ 82/4 ซอยศรีชนะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]