ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./202 28 พ.ค. 2558 ขอรถขนขยะ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 5 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./319 28 พ.ค. 2558 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./318 28 พ.ค. 2558 ลอกร่องระบายน้ำ ในชุมชนการเคหะ ซอย 4 ซอย 2 ซอย 2/10 ซอย 8 ซอย 8/1 ซอย 6 และ ซอย 1 ซอย 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./917 28 พ.ค. 2558 เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล บริเวณเลขที่ 168/286 ถ.ประชาสดมสร ซอย 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./915 28 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เสาที่ 6 ที่มีชุดไฟ นับจสกปากซอย 8/9 ซอยสวัสดี 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./075 27 พ.ค. 2558 รบกวนจัดระเบียบการจอดรถถนนข้าง รพ. กรุงเทพ เพราะเวลากลางวันจะมีัรถยนต์จอดทั้งสองฝั่งทำให้พื้นที่ถนนเหลือเลนเดียว ทำให้ไม่สามารถขับรถสวนกันได้ รถเข้าและออกจากถนนถ้ามาพร้อมกันต้องถอยหลังเพื่อหลีกทางเพื่อให้ไปได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./916 27 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/3หน้าบ้านเลขที่86/4แม่ลออเป็นหลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./199 27 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 169/105 ซ.ชาตะผดุง 24 บึงทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./914 27 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 32 สุดซอย แยกไปซอย 34 และลงไปซอย 34 กลุ่มสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./198 27 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ ชุมชนสามเหลี่ยม 1 พ่อบุญมี ปานิคม 087-8622456
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./317 27 พ.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 3 ร้านกุญแจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./316 27 พ.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.ศรีมารัตน์ ระหว่าง รพ.กรุงเทพ ถึง แยก ถ.เทพผาสุขประมาณ 800 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./197 27 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยวุฒาราม 11/3 โนนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./913 27 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด (ดับ) 1.ถ.รอบเมือง + ถ.รื่รจิตร 2.ถ.เฉลิมพระเกียรติ ดับทั้งสองฝั่งจากร้านเนื้อกระทะชุมแพ ถึง ถ.ศรีนวล 2 ฝั่ง และจาก ถ.ศรีนวล ถึง ถ.กลางเมือง ดับ 5 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./912 27 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย ราษฎร์คนึง 8 จำนวน 2 จุด โนนชัย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./911 27 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.นิรมล 2 ถ.ศรีมารัตน์ สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./910 27 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย เกสร ปั๊ม ปตท. ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./909 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 670/3 ถ.กลาเงมือง ซอย 5 ชัชวาลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./201 26 พ.ค. 2558 ขอถังขยะ ในชุมชน จำนวน 5 ถัง หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./059 26 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ ต้นโพธิ์ 1.ซ.คลังนานาธรรม เพระาต้นไม้เอียง 2.กิ่งต้นโพธิ์ ในหมู่บ้านร่มโพธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./908 26 พ.ค. 2558 หัวโคมไฟชำรุด ดคมน็อตหลุด หายไปห้อยหัวลงมา บรเวรเลขที่ 99/20 ถ.ราษฎร์คนึง 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./200 26 พ.ค. 2558 ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 2/36 หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ร้านฟรอยยานยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./907 26 พ.ค. 2558 ขอขาและหลอดไฟ บริเวณ ซอย บุญเหมาะหน้าโรงสี 1 จุด โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./906 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าร้านส้มตำ ยายเก๊าะ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./905 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยกลางเมือง ซอยข้างวัดธาตุพระอารามหลวง เสาร์กลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./090 26 พ.ค. 2558 ขอลูกระนาด เนื่องจากรถวิ่งเร็ว ซอย กลางเมือง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./904 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.บ้านเลขที่ 3/329 ซอย 8/1 2.บ้านเลขที่ 3/367 ซอย 2 3.บ้านเลขที่ 3/469 ซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./903 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ที่ทำการชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./196 26 พ.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร่วมจิต อพาร์ทเม้นต์ ปากทางเข้าโรงหนังขอนแก่นเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./902 26 พ.ค. 2558 ไฟฟ้าหล่นแตก บริเวณ ถ.อนามัย ซอย 2 หลอดที่ 3 หัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]