ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./646 23 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 ทิศตะวันตกโรงเรียนโนนทัน ตรงถนน รพ.จิตเวช กับโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./206 23 มี.ค. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด ซ.กสิกทุ่งสร้าง 17 ดอนย่านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./140 23 มี.ค. 2558 1.ใต้สะพานลอย 2 ถัง 2. ปากซอยศรีจันทร์ 15 1 ถัง 3. ซ.ศรีจันทร์ 17 มุมตัดกับซอยชาตะผดุง 10 2 ถัง 4.หลังวิทยาลัยเทคนิค 1 ถัง ขอเพิ่ม 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./139 23 มี.ค. 2558 เหตุเสียงรบกวน บริเวณ บ้านเลขที่ 184/149 เปิดสอนพิเศษและส่งเสียงดัง รบกวนชาวบ้านใกล้เคียง ชื่อ ครูแคน เลขที่ 184/149 ซ.ชาตะผดุง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./645 23 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 17 หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./205 20 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 114/18 ซ.พจนา 20 มีเสียงรบกวน เกิดจากฝาตะแกรงเหล็ก ไม่สนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./204 20 มี.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรใกล้ถนนหน้าโรงเรียนวรรณรัตน์ ถ.ประชาสโมสร ร้านขายโทรศัพท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./138 20 มี.ค. 2558 เก็บขยะ บริเวณ นาย่ารีสอร์ท ตรงข้ามฌาร์ม บูติก ฝั่งกังสดาล มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./137 20 มี.ค. 2558 มีการทิ้งขยะผิดที่ บริเวณหมู่บ้าน วี ไอ พี กรีน 11 ซอย สวัสดี ช่วงปลายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./643 20 มี.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ติดไฟฟ้าส่องสว่างในซอย เนื่องจากเป็นซอยแยก ไม่มีไฟฟ้า สามแยกไม่มีชื่อซอย ใกล้หอพักแก่นเพชร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./203 20 มี.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด มีประชาชนตกท่อ บริเวร หน้าธนาคารกรุงศรี - ร้านแว่นตา ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./131 20 มี.ค. 2558 ขอให้ซ่อมแซมแก้ไขสัญญานไฟกระพริบ บริเวรถ.ศรีมารัตน์ ตัด กับถนนหมอชาญอุทิศ ประมาณ 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./050 20 มี.ค. 2558 มีการมั่วสุมในเวลาวิกาล บริเวณ เลขที่ 40/86 ซ.ศิลปสนิท 2 ซอยะนาคารกรุงไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./136 20 มี.ค. 2558 เก็บของเก่า คุ้ยเขี่ยขยะ บริเวณชุมชนสามเหลี่ยม 3 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./135 20 มี.ค. 2558 ป้ายโครงเหล็ก ตั้งบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคล และบังร้านค้นมสดทำให้ไม่สะดวกในการมองเห็นร้าน บริเวณบึงแก่นนคร ใกล้บ้านพักธนาคารชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./644 20 มี.ค. 2558 ไฟแสงสว่างสุดซอยพัทยา 2 ดับเป็นเดือนแล้ว แจ้งประธานชุมชนแล้วก็ไม่มีช่างมาซ่อม มืดและเปลี่ยวมา ขอความกรุณามาซ่อมให้หน่อยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./049 20 มี.ค. 2558 ร้านค้ามีการรุกล้ำทางเดิน 1.บริเวรหน้า บขส.เก่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และร้านขายเครื่องตัดหญ้า 2. ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้านหน้าธนาคารกรุงไทย ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./134 20 มี.ค. 2558 ร้องเรียนเรื่องปล่อยให้สุนัข ไปอุจจาระใส่บ้านคนอื่น 1. บ้านเลขที่ 156/21 ซ.เทพผาสุขปล่อยสุนัขไปอุจจาระบ้านคนอื่น 2.บ้านเลขที่ 173/42 สุนัขเห่าเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./642 20 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุดบริเวณเลขที่ 45/54 ซ.เทพผาสุข 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./641 20 มี.ค. 2558 เพิ่มไฟฟ้าในซอย 7/1 ซอยศรีมารัตน์ ถ.มะลิวัลย์ ทั้งซอยมีไฟ 1 หลอด จึงไม่เพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./048 20 มี.ค. 2558 รถจอดขวางทางจราจร จอดทั้ง 2 ข้างทาง สัญจรลำบาก ในถนนศรีมารัตน์ ใกล้ดรงพยาบาลกรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./640 20 มี.ค. 2558 เก็บสายไฟ ,สายเคเบิ้ล กีดขวาง บริเวณ เลขที่ 43/10 ถ.ศิลปสนิท ฝั่งบ้านพักประชาชน โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./202 20 มี.ค. 2558 ขอให้ตรวจสอบ บ่อพักสูงกว่ารางวี ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณด้านหน้าโลตัสในชุมชนสามเหลี่ยม 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./201 20 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณจากศูนย์อีซูซุ ซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./200 20 มี.ค. 2558 น้ำท่วมถนน บริเวณ ถนนมิตรภาพจากศูนย์อีซูซุ ซอยสวัสดีระบายน้ำไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./056 20 มี.ค. 2558 ขอลูกระนาด บริเวณสามแยก แก่นเพชร ถ.รอบเมือง ด้านหลังวิทยาลัยอาชีวขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./048 20 มี.ค. 2558 ขอติดไฟกระพริบ บริเวณสามแยกมุมวิทยาลัยอาชีวะ ใกลกับแก่นเพชรอพาร์ทเม้นต์ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./639 20 มี.ค. 2558 ขอไฟในซอย บริเวณ ซอย เหล่านาดี 4 จำนวน 5 จุด ซอย 4/1,4/3,4/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./638 20 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถนนฉิมพลีซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./133 20 มี.ค. 2558 ขอถังขยะเพิ่ม ชุมชนเทพารักษ์ 3 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]