ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./062 17 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยธารทิพย์ 1 บริเวณทาวเฮาส์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./020 17 พ.ย. 2558 ถนนชำรุด เป็นหลุม บริเวณ ปากซอยทางเข้าโรงเรียน กศน. แถวอาคารพานิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./199 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเกสร ซอย 2 ถ.มิตรภาพ ช่วยตรวจสอบ ขาโคม และ สตาร์ทเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./198 16 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ (แสงจันทร์ ) บริเวณ เลขที่ 58/3 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./033 16 พ.ย. 2558 เลี้ยงสัตว์ สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน บริเวณ บ้านเลขที่ 44/211 ซอยพัทยา 1 หมู่บ้านขันทอง ปล่อยน้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็น เลี้ยงไก่ไม่กักขังไว้ ปล่อยให้เขี่ย ขยะ สร้างความเดือดร้อนให้บ้านข้างเคียง เลี้ยงสุนัข แล้วปล่อยให้ไล่กัดชาวบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./032 16 พ.ย. 2558 คนกวาดถนน ขอถนนที่ตนรับผิดชอบ ให้เป็นสายหลัก เพราะว่าถนนนั้นกว้าง 9.00 น มีความยาว 330 เมตร ผู้กวาดถนนจะได้ทำการดูแลถนน เหมือนสายหลักอื่นๆ บริเวณ ถนนอนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./061 16 พ.ย. 2558 การวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย ปฏิมา ตลอดซอย ชุมชนศรีฐาน 1 ได้รับความเดือดร้อนในการวางท่อระบายน้ำของโครงการ การวางท่อที่จะบรรจบกันอยู่ประมาณ 30 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./060 16 พ.ย. 2558 ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ แตก ดินหล่นลงไปทั้ง 3 ด้าน บริเวณหน้าร้านไก่ย่าง ส้มตำ ถ.อนามัย กลางชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./197 16 พ.ย. 2558 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 257/124 ซ.ศรีจันทร์ 29 และหน้าร้านอาหาร ป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./196 16 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/129 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./195 16 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 44/123 หมู่บ้านขันทอง ซอย พัทยา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./194 16 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.บริเวณ บ.ชัยวลี ซอยวีรวรรณ 2 2.ซอยวีรวรรณ 4 3.ซ.หน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./193 13 พ.ย. 2558 ขอชุดโคมไฟ บริเวณ ซอยอนามัย ซอย 6 อยู่ปากซอย จำนวน 1 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./007 13 พ.ย. 2558 เสียงดังรบกวน จากรถแห่โฆษณา ทุกคัน ที่ใช้เส้นทางภายในเขตเมืองขอนแก่น ควรลดเสียงลง ในการโฆษณา เพราะเสียงดังมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./019 13 พ.ย. 2558 ถนนชำรุด มุมเลี้ยวซ้าย หน้าบ้านเลขที่ 90/94 ถ.อนามัย ซอย 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./192 13 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 90/94 เสาหน้าซอย อนามัย 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./191 13 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จะขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนใหม่ ซอย 14,16,18 ซอยสุขใจ ซอยบึง รวม 4 ซอย รวมหลอดโคมซอย 16 2 หลอด ซอย 18 3 หลอด ซอย 14 2 หลอด ซอยสุขใจ 3 หลอด ซอยบึงแกานนคร 2 หลอด รวมโคมไฟกับหลอด 12 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./190 13 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 40 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./059 13 พ.ย. 2558 มีกลิ่นเหม็นที่คลองน้ำเสีย บริเวณ ด้านหลังวัดหนองแวง ใกล้ร้านป้าอ้วน 2 ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./189 12 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.กสิกรสำราญ ซอย 1 จำนวน 1 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./058 12 พ.ย. 2558 ขอปรับปรุงท่อระบายน้ำ ระยะประมาณ 50 เมตร ซ.วีรวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง 9 บริษัท ชัยวลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./188 12 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้า จำนวน 3 จุด ซ.วีรวรรณ 2 บริเวณ ปฏิพล อพาร์ทเม้นต์ ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./011 12 พ.ย. 2558 ที่ก่อสร้าง เทปูนกระเด็นเข้ามาถูกหอพัก บริเวณ หอ นิภาภรณ์ อพาร์ทเม้นต์ หลัง โรงเรียนสามเหลี่ยม ตรงข้ามบ้านสวน เลขที่ 152/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./010 12 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณซอย มิตรภาพ 7 เป็นที่ว่างเปล่า ต้นมะพร้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./054 12 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ซอยกลางเมือง 25 ยื่นล้ำออกมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./187 12 พ.ย. 2558 หลอดไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 160/2 ซอยมิตรภาพ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./186 12 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ต.ช.ด. เสาร์ที่ 5 หมู่บ้านเรา 2 ซ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./185 12 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บรเวณเลขที่ 588/1 ซอยหน้าเมือง 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./049 11 พ.ย. 2558 ขอป้ายชื่อซอย ซอยศาลปู่แสง จำนวน 2 ป้าย หัวซอยและท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./050 11 พ.ย. 2558 ขอรถเกรดที่ว่างบริเวณด้านหล้งศาลปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]