ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./671 27 มี.ค. 2558 หลอดไฟฟ้าชำรุด หลอดกลมใหญ่ 1 หลอด จุดซ่อมแซมอยู่ที่ซอย 5 วุฒาราม เสาที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 121/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./670 26 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าสาธารณะถนนกสิกรทุ่งสร้างดับเป็นเสาเหล็กไฟสีส้ม ดับต่อกัน2หลอดบริเวณปากซอยศรีนาวินก่อนถึง3แยกบ้านดอน กรุณาส่งช่างไปซ่อมให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./148 26 มี.ค. 2558 ร้านไก่ย่างขายบนฟุตบาท มีการย่างไก่ ทำให้กลิ่นควัน รบกวนเข้าบ้าน แสบตา เนื่องจากควันจะปลิวไปตามลม ทำให้ต้องปิดหน้าต่างไว้ตลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./147 26 มี.ค. 2558 มลภาวะ ฝุ่น และเสียง บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./146 26 มี.ค. 2558 เสียงรบกวนจากร้าน ณัฐพงษ์ อลูมิเนียม ถ.ศรีจันทร์ หลังเป็นซอยห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./213 26 มี.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอย นิกรสำราญ 2-4 ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./212 26 มี.ค. 2558 ร่องระบายน้ำอุดตัน ซอยนิกรสำราญ 2-4 ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./141 26 มี.ค. 2558 ราวกั้นสะพาน และทางโค้ง ป้ายจราจร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง บริเวณชุมชนหัวสะพาน ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./669 26 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.เจริญสุข ถ.ศรีจันทร์ เสาต้นที่ 3 บ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./668 26 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 1หลอด บริเวณซอยกลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./053 26 มี.ค. 2558 ขอกระจกนูนกันอุบัติเหตุ ตามซอยแยกต่าง ๆ ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./034 26 มี.ค. 2558 ขอถังดับเพลิง กรณีฉุกเฉิน ชุมชนคุ้มวัดธาตุ ถ.กลางเมือง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน)
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./667 26 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าในชุมชน อยากให้ผู้รับผิดชอบ มาดำเนินการสำรวจดคมไฟที่เก่า และชำรุด เปลี่ยนดคมและหลอดเป็นขนาดเดียวกัน ภายในซอยต่าง ๆ ของชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./145 26 มี.ค. 2558 เหตุรบกวนจากสัตว์เลี้ยง มีสุนัขส่งเสียงรบกวน และกลิ่นรบกวนจากการขับถ่าย บางทีไล่กัดคน บริเวณซอย กานดา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./211 26 มี.ค. 2558 ขอขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย นิกรสำราญ 1 และ 3 ถ.กลางเมือง และซอยกลางเมือง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./140 26 มี.ค. 2558 ขอซ่อมเครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น บริเวณบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./666 26 มี.ค. 2558 ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด เข้ากางเมืองซอย 18 ลงมาบึงแก่นนคร ติดหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./033 26 มี.ค. 2558 ขอให้ตัดต้นไม้ มีต้นไม้ปกคลัม หน้าบ้านและหลังคา บริเวณเลขที่ 86-88 ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./139 26 มี.ค. 2558 ย้ายนกพิราบ ที่เกาะสายไฟออกจากหน้าธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./032 26 มี.ค. 2558 ขอเปิดประตูบึงแก่นนคร เนื่องจากมีประชาชนปีนข้ามรั้วเข้าบึงเป็นประจำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./144 26 มี.ค. 2558 ร้องเรียน เรื่องการปล่อยน้ำเสียของบ้านข้างเคียงทำให้เดือดร้อน บ้านผู้ร้องอยู่พื้นที่ต่ำกว่า มีบ้านข้างเคียง 2 จุด ปล่อยน้ำเสียลงมาในถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./138 25 มี.ค. 2558 เครื่องออกกำลังกายริมบึงแก่นนครหลายตัวชำรุดมาเป็นปีแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./210 25 มี.ค. 2558 ขอให้ย้านท่อระบายน้ำ ออกจากซอยสันติสุข 2 จำนวน 10 ท่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./665 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด (เปลี่ยนหลอด ) ซ.พัทยา 2 สุดซอย ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./664 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปั้มไทยปรีดา ถึงโรงแรม รอยัล ทั้งสองฝั่ง ถ.มิตรภาพ ซ้าย-ขวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./137 25 มี.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บังปิดป้ายโฆษณา หน้าโรงเรียน เซ็นทรัลบริรักษ์ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./663 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศาลาชุมชน หวัสะพาน ติดๆ ดับ ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./662 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย สว่างทิพย์ ถ.รถไฟ ชุมชน กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./143 25 มี.ค. 2558 การเก็บขยะ เก็บไม่ครบทุกซอย และขับรถเร็ว ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./661 25 มี.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กลางเมือง 4 ซอยเซเว่นเสาแรก ดับนานแล้ว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]