ชื่อ : สกุล :

Before
After
อค./013 18 พ.ย. 2558 เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครขอนแก่น เนื่องด้วย มีการส้างกำแพงรั้วรุกล้ำเข้ามาในเขตถนนเทศบาล ซึ่ง ทำให้ถนนแคบลง ทำให้การสัญจรรถ สวนทางกันลำบาก ใคร่ขอให้เทศบาลนครขอนแก่นเข้าตรวจสอบด้วย บริเวณซอย สามนมิตร ซอย 2 เลี้ยวขวา ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./035 18 พ.ย. 2558 กลิ่นรบกวน ของกระดูกวัว บริเวณ พิมานเพลส ศรีจันทร์ 2 ข้ามคลองชลประทาน ซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./217 18 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหารช่างกล เลยไทยสมุทร ถ.เทพผาสุข ตรงข้ามสามเหลี่ยมคาร์แคร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./216 18 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ทำไฟ จัดงานลอยกระทง ทางชุมชน ดอนหญ้านาง 1,2,3 ได้จัดงานวันลอยกระทง ในวันที่ 25 พ.ย. 2558 ติดต่อพ่อ ประวิทย์ พันพัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./215 18 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 3 ซอย 4 หลังโรงเรียนหนองวัด ซอย 6 ,หน้าวัดวุฒาราม , แสงจันทร์หลอดที่ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./214 18 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 120 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./213 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ทางไปโรงเรียน สามเหลี่ยม ตรงข้ามภูคุ้มทอง จำนวน 2 หลอด ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./212 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยโพธิสาร 17 หลอดที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./064 17 พ.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ ใช้คนภายในชุมชน ใช้แรงงานคนในชุมชน ทำทั้งหมดภายในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./013 17 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ ตรงข้ามศาลาการเรียนรู้ ชุมชนโนนทัน 4 เป็นพื้นที่ว่าง ติดถนน ติดบ้านเลขืั้ 11/7 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./012 17 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้พันสายไฟ เป็นต้นหมาก หน้าหอพักสุภา อพาร์ทเม้นต์ เข้าไปในซอยข้างเซเว่น ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จะเจอหอพักสีฟ้า เลี้ยวขวา เป็นซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./057 17 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 20 บ้านยายเริญ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./211 17 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ช่างไฟฟ้า ไปทำการติดตั้งไฟฟ้างานลอยกระทง บริเวณ ริมบึงหนองใหญ่ ในวันที่ 25 พ.ย. 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./022 17 พ.ย. 2558 ขอยางมะตอยซ่อมแซมถนน บริเวณซอยจันทร์เจริญ ถ.อดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./210 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจันทร์เจริญ ถ.อดุลยาราม ใกล้ถนนมิตรภาพ อยู่สุดซอยจันทร์เจริญ เลขที่ 124/119 สุดซอยทางเลี้ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./209 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ ซอย 14/3 เลยบ้านประธานชุมชน (เอาบันไดไปด้วย ) ดับ 1 หลอดเล้ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./208 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 32 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./207 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ซอยสุมงคล และซอยมุ่งงาม เพราะไฟฟ้าดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./206 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 184/8 ซ.ชาตะผดุงซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./205 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอย 4 ตรงบ้านเลขที่ 3/414 และบ้านเลขที่ 3/299 ร้านขายของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./063 17 พ.ย. 2558 ลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชน บริเวณ เลขที่ 227/189 และฝั่งคลองติดถนนซอย ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./034 17 พ.ย. 2558 เก็บกิ่งไม้ 1.บริเวณคลองร่องเหมือง 2.ในศาลาชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./056 17 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ 1.ตัดกิ่งต้นขี้เหล็ก ข้างคลองร่องเหมือง 2.ตัดกิ่งต้นคูณ 1 ต้น และ ต้นประดู่ 1 ต้น ในศาลาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./011 17 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ติดสายไฟในชุมชน ซอย ประชาสโมสร 52 ซอยประชาสโมสร 48 กิ่งไม้แห้งติดสายไฟ ซอยประชาสโมสร 48 2 ต้นติดสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./204 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ รอบๆ วัดจอมศรี จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./203 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยว ถ.หลังเมือง ซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./202 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอยวัดป่าชัยวัน ด้านถนนมิตรภาพ เข้ามาแล้วอยู่ซ้ายมือ 2.ในซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ เข้าไปแล้วเลี้ยวซ้าย มีอีก 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./201 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.กรองน้ำ ถ.หน้าเมือง และซอย 11 ถ.วุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./021 17 พ.ย. 2558 อยากให้เอาที่ชลอความเร็วออกหน้าร้าน ไก่อบหม้อดิน บริเวณด้านสวนไห ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./200 17 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 41/144 ซอย มิตรภาพ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]