ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./428 07 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เป็นฝาเหล็ก ขอเปลี่ยนเป็นฝาปูน บ้านเลขที่ 420/3 ซอย ห้าธันวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./427 07 ส.ค. 2558 ฝาท่อชำรุด บริเวณซอยโชคดี 17 เข้ามาจนถึง อำพรอพาร์ทเม้นต์ ประมาณ 200 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./426 07 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1215 07 ส.ค. 2558 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าในซอย ซอยเหล่านาดี 4 จำนวน 3 จุด 1.หัวมุมซอย 2. PJ อพาร์ทเม้นต์ 3. ซอย 4/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1214 07 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม ซอย 3 หลอดที่ 7 หลอดนีออนสั้น (ใช้บันได )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./425 06 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำ ถนนในซอยหมู่บ้านอุดตัน บริเวณบ้านเลขที่ 816/24 ท้ายซอย หมู่บ้านไทยเสถียร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1213 06 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยไทย เสถียร ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามปั๊มแก๊สฮ้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./424 06 ส.ค. 2558 ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณ โลตัส Exp หน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟข./022 06 ส.ค. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยสุขใจ 1 ตรงข้ามประตูวัด วอยศาลาชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 ระยะทาง 60 เมตร ยังไม่มีเสาไฟ อาศัย 7 หลังคาเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./423 06 ส.ค. 2558 น้ำขังในซอย สุขสำราญ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./422 06 ส.ค. 2558 ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณคุ้มทานตะวัน ถ.ทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1212 06 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณที่ทำการชุมชน ซ.ชาตะผดุง 16/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./421 05 ส.ค. 2558 น้ำในท่อระบายด้านหน้าร้านขังไม่มีการไหลเวียน ส่งกลิ่นเหม็น มาก เลขที่ 105 ถ.ราษฎร์คนึง ร้านมุมยา สามแยกบ้านดอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./092 05 ส.ค. 2558 ตัดต้นไม้ใหญ่ ในซอยมิตรภาพ 19 แยกที่ 1 เลี้ยว ซ้ายสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./302 05 ส.ค. 2558 ช่วยไปรื้อถอนหรือทำการปรับปรุง บริเวณศาลา หน้า โรงเรียนคเณศวร ศาลารอรถ อนุบาลสวนสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./420 05 ส.ค. 2558 ดูดท่อน้ำ ท่ออุดตัน ในซอยศรีจันทร์ 18 แยก 3 ซอยสมหวังเก่า หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1211 05 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านขจรแก๊ส 1 จุดหลังบ้านศรีบุญเรือง อพาร์ทเม้นต์ 1 จุด โคมไฟจำรุด ซอยบ้านคุณพ่อฉกาจ แร่ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./282 05 ส.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าร้านสุกี้ซูกิชิ จำนวน 1 ถัง ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1210 05 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สดกำแพงเรือนจำเลี้ยวขวา ฝั่ง รพ.ศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1209 05 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 227/83 ถ.หลังศูนย์ราชการ 18 หลอดแรก และ หลอดที่ 4 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1208 05 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริวณซอยศรีจันทร์ 23 ซอยที่ 1 ดับทั้ง 4 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1207 05 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./418 05 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 207/36 ถ.กลางเมือง ซอยตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./419 04 ส.ค. 2558 ได้มีัฝาท่อระบายน้ำชำรุด แตกและหัก หลุดลงไปในท่อระบายน้ำของเทศบาลนครขอนแก่น และอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านของครูไพรวัลย์ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมื่อมีรถขับสวนกันไปมา และเด็กขี่รถจักรยานหรือวิ่งเล่น ได้ตกลงไปหลายครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งมาตามนี้ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./300 04 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สี่แยกไฟแดงถนนหน้าเมือง ตัดกับ ถ.ประชาสโมสร บขส. ต้นก้ามปู บังสัญญาณไฟจราจร จนมองไม่เห็นตัวเลขบอกเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./102 04 ส.ค. 2558 มีรถขายของอยู่หน้าประตูโรงเรียนสนามบิน ประมานช่วงเลิกเรียน 15.30-17.00 จำนวน 4-5คัน เป็นรถพ่วงข้างมาขายของหน้าทางเข้าซึ่งทำให้ ทัศนะในการมองไม่เห็นเพราะมาจอดอยู่หน้าทางเข้า แล้วทำให้รถจอดซ้อนคัน เด็กก็มายืนซื้อของแล้วทำให้รถสายหลักติดช้า รถก็ติดมากพอแล้ว ยังจะให้ขาย เทศกิจก็โบกรถแต่ไม่รู้ทำไมไม่ไล่ออกนโยบายเขา ให้ไปขายฝั่งข้างอำเภอทั้งหมด ไม่ใช่หรอครับ ผมร้องเรียนวันที่ 4/8/58 ผมจะติดตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./299 04 ส.ค. 2558 ทาสีกระถางต้นไม้ บริเวณหน้าร้านโลตัส เอ็กเพลส ถ.เหล่านาดี ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./280 04 ส.ค. 2558 ขอคืนถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณโลตัส เอ็กเพลส ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./417 04 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบริษัทสยามเหล็กไทย ยาวประมาณ 20 เมตร ถ.ศรีจันทร์ ทางบ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./101 04 ส.ค. 2558 รถขนดินทำดินหล่น ถนนสายใหญ่ คือ ถ.ศรีจันทร์ บริเวณชุมชนบ้านบะขาม อยากให้ช่วยเตือนรถที่ทำดินหล่นด้วย เพราะสกปรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]