ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1144 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนศิลปสนิท ถึง ถนนปรีชาประสิทธิ์ ประมาณ 60-80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1143 24 ก.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ หลอด LED บริเวณ ปากซอย อนามัย 5 หลอดขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./288 24 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟบริเวณหน้าร้านน้อยแจ่วฮ้อนถนนกัลปพฤษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./155 24 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ปากทางซอยอนามัย 1 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./377 24 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ 20 จำนวนหลายจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1142 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 12 นาฬิกา 2.ซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./376 24 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนศรีจันทร์ จาก ตลาดโนนทัน ถึง ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1141 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 555 ถนนลงบึงแก่นนคร หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1140 24 ก.ค. 2560 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 4 ซอยศรีจันทร์ 41 หองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1139 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16/2 และ 16/4 และในซอยหมู่บ้านพิมานเทพ ดับทั้งหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./287 24 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 14/8 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ เลยสี่แยก รพ.ศูนย์ ติด ทิตซูยนต์ไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./154 24 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 5/1-3 ถ.ประชาสโมสร ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อย สามเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./375 24 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 198/21 ซอย 2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง อยู่ตรงข้ามแฟลตตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./286 23 ก.ค. 2560 แจ้งตัดกิ่งไม้บดบังการมองเห็นเวลาขับรถ บนถนนหน้าเมืองบริเวณรั้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./374 23 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตันที่หน้าบ้านเลขที่171/48
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./070 23 ก.ค. 2560 Milada clinic เลขที่ 465/7 ถนนหน้าเมือง ตั้งป้ายออกมาเกินฟุตบาทผิดไหมครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1137 21 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าต้นที่ 3 ในบริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 9 ไฟฟ้าดับ ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซมด้วยคะ เนื่องจากมืดและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1138 21 ก.ค. 2560 แจ้งหลอดไฟดับที่หน้าบ้านเลขที่ 98/55 มิตรภาพซอย15 จุดนี้แจ้งดับและมาซ่อมหลายครั้งแล้ว ช่วยพิจารณาเปลี่ยนชุดใหม่ให้หน่อยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./285 21 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ ริมทาง บริเวณ ถ.วุฒาราม ตัด ถ.รื่นรมย์ ตรงข้ามโรงอวนเดชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./284 21 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้อยู่ระหว่างบ้านเลขที่229/49 และ229/6อยู่ทางเข้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./373 21 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวรถนนนิกรสำราญ หน้าบ้านเลขที่ 27/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./069 21 ก.ค. 2560 ขอความอณุเคราะห์ ตัดต้นไม้ภายในปั้มเนื้องจาก ต้นใม้ขึ้นสูงไม่สามารถขึ้นตัดเองใด้ จึงเรียนขอให้ทางเทศบาลมาตัดให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1136 20 ก.ค. 2560 หลอดไฟส่งถนน ตรงบริเวณหน้าบ้าน ได้ชำรุด และห้อยลงมา ซึ่งตรงกับทางเข้า-ออกของบ้าน และคนผ่านไปมา อาจได้รับอันตรายได้ จึงขอความกรุณามาแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ...หลอดไฟขาดชำรุด จะหล่นลงมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1135 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 22 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./153 20 ก.ค. 2560 น้ำท่วมไหลเข้าร้านเนื่องด้วย ทำถนนปิดทางน้ำไหล บริเวณสี่แยกไฟแดง ขอนแก่นบูติกเยื้องกับโรงเรียนกัลยาณวัตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./251 20 ก.ค. 2560 กลิ่นควันรบกวน บริเวณ ระหว่างปั๊ม ปตท. บ้านดอนกับร้านอาหาร เป็นร้านขายหมูปิ้ง ประมาณเวลา 15.30 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1134 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ไก่ย่างแม่ระเบียบ หน้าร้านเสริมสวย ไฟแสงจันทร์ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1133 20 ก.ค. 2560 ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 1 สามแยกบ้านดอน ด้านทิศตะวันออกไปทิสตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./372 20 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 98/24 ถ.ราษฎร์คนึง โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./371 20 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยไกรเลิศ หน้าบ้านเลขที่ 152/57 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]