ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./230 24 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 446/5 ซอยกลางเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./229 23 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 8 และ 10 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./228 23 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยรอบเมือง 7 ในซอยตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./062 23 พ.ย. 2558 หลังคารั่วและหัก บริเวณ ศาลเจ้าพ่อหนองสะแบง ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ซอยซีซ่า ถ.สถิตยุติธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./061 23 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยซีซ่า ศาลเจ้าพ่อหนองสะแบง ถ.สถิตยุติธรรม ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./015 23 พ.ย. 2558 ขอให้ตรวจสอบ เนื่องจากบ้านข้างเคียง เป็นที่ว่าง ปัจจุบัน เจ้าของที่ ทำการถมที่ เพื่อเตรียมก่อสร้าง อาคาร มีน้ำขังเข้าไปในช่องว่างนั้น และรั่วซึมเข้าบ้าน ซึ่งมีระดับต่ำมาก กว่า ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน จึงขอให้ออกไปตรวจสอบ และหาวิธีดูแลเพื่อทำการแก้ไข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./014 23 พ.ย. 2558 ตรวจสอบการก่อสร้าง เนื่องด้วย ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตก แล้วน้ำขังจนบ้านชำรุดเสียหาย ซึ่งประสานไปกับเจ้าบ้านปละหอพักโครงการจัดสรรค์ แล้วที่อยู่ติดกัน แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะ บ้านข้างเจ้า เลขที่ 39/25 ซึ่งอยู่ติดกันกับหอพักชื่อ บลูสกาย เพลส นำไหล่บ่าเข้ามาบ้าน จนท่วมบ้านทุกครั้งที่ฝนตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./060 23 พ.ย. 2558 ขอกันสาด จากเศษวัสดุ กองจ่ายงาน บริเวณ เลขที่ 44/5 ซอย 3 ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./037 23 พ.ย. 2558 ร้านขายอาหารส่งเหม็นกลิ่นรบกวน บ้านเลขที่ 44/92 ม.3 เปิดเป็นร้านขายอาหาร มีการ ทั้งเจียวกระเทียม เจียวหัวหอมและคั่วพริก รวมถึงอาหารที่มีกลิ่นแรงไม่มีระบบดูดอากาศ เพื่อช่วยลดกลิ่นรบกวนแต่อย่างใด ทั้งกลางวัน และช่วงค่ำ ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและให้ทางร้านดำเนินตามกฏระเบียบของเทศบาลให้ถูกต้องดวย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./066 23 พ.ย. 2558 น้ำท่วมถนน บริเวณ เลขที่ 101/27 ซ.สุขสบาย 6 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./227 23 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ซอย ส.พัมนา 1 หลอด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/26 2.ซ.ศรีมารัตน์ 17 1 หลอด ปากซอยแสงจันทร์ 3.ถ.ศิลปสนิท 12 1 หลอด ตรงข้ามบ้าน 35/5 จูมทองเสียงเสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./226 23 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ สุดซอยเกษตร 1จุด ติดกับวัดศิริวรรณหนองใหญ่ ซ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./225 23 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 190/20 ถ.โพธิสาร ขาด 2 จุด โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./224 20 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 173/9 ซอยวีรวรรณ ซอย กศน. หน้าบ้านพักครูขอนแก่นวิยายน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./223 20 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.โคมแสงจันทร์ หลังแบงค์กรุงศรี ซอยศิลปสนิท 1 กลางซอย จุดที่ 2 นีออนยาว 3.พอทะลุถนนตรงออกมา ถ.ประชาประสิทธิ์ เลี้ยวขวา 30 เมตร เลี้ยวซ้าย 20 เมตร อีก 1 จุด นีออนยาว ตรงไปทะลุ ถ.ประสานมิตร ข้ามถนนขึ้นไป กลางซอยใกล้ที่ทำการชุมชนสามเหลี่ยม 5 อีก 2 จุด เลยไปเลี้ยวขวา ถ.มิตรภาพ 14 ข้างซอยชลประทาน อีก 1 จุดมุมขวา อีก 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./036 20 พ.ย. 2558 เก็บกิ่งไม้ และใบไม้ ปากทางซอยพัทยา 1 หน้าบ้านขันทอง ซอยพัทยา 1 แยกบ่อนไก่ชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./023 20 พ.ย. 2558 ซ่อมแซมผิวถนน ด้วยโนนทัน 8 ถนนปากทางเข้าบ่อนไก่ ทางไปรีสอร์ทโนนทัน ทางชำรุดเป็นหลุมลึกเป็นอันตราย แก่ผู้สัญจรไปมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./017 20 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ มีต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์ ขึ้นตามต้นไม้และเสาไฟ อาจทำให้หักและล้มทับบ้านเรือน บริเวณชุมชนโนนทัน 8 ซอยพัทยา 2 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./222 20 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกเตียวฮง ถ.ศรีจันทร์ ทั้งสองฝั่ง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./221 20 พ.ย. 2558 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 67/18 ซอยพัทยา 1 กระพริบบางครั้งไม่ติด และ หน้าบ้านเลขที่ 44/123 บ้านขันทอง ซอยพัทยา 1 ปากทางบ่อนไก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./002 19 พ.ย. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า บิเวณ ซอยสุขสำราญ ถ.หลังศูนย์ราชการ หน้า ตชด.ขอขยายยาว 50 เมตร ครอบครัว 2 ครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อป./016 19 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ที่แห้ง ในซอยประตูเหล้ก ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./220 19 พ.ย. 2558 เสาไฟฟ้าในซอยนิติเกตุโกศลดับ เส้นถนนกลางเมือง ทางเข้าซอย ตรงข้าม โรงแรมพิมานกาเด้น ซอยข้างร้านข้าวต้มแป๊ะตี๋
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./065 19 พ.ย. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 12 ใกล้ไอดี ไดรเวอร์ สอนขับรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อป./015 19 พ.ย. 2558 ขอให้ตัดต้นเฟื่องฟ้าที่เลื้อย เกี่ยวพันสายไฟ สายโทรศัพท์ บริเวณ เลขที่ 99/9 ซอย 101 ถ.อนามัย ม.4 เจ้าของบ้านยินดีให้ทำการตัดได้เลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./014 19 พ.ย. 2558 ขอให้ตัดต้นไม้ที่บังโคมไฟส่องถนน และสายไฟพันเกี่ยวกิ่งไม้ ถนนอนามัยซอย 4 และซอย 5 และบริเวณศาลาชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./219 19 พ.ย. 2558 ขอให้ถอดอุปกรณ์ ไฟฟ้าออกจากเสา บริเวณ เลขที่ 301/169 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./059 19 พ.ย. 2558 ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ฝั่ง ตรงข้ามธนาคารธนชาต ถ.ศรีจันทร์ (ต้นคูณ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./218 19 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 2/1 มุมทิศตะวันตกหอพักเฟเวอริท หลอดยาว 1 หลอด ซอย 6 มุมกำแพง ฝั่งตรงข้าม ด้านทิศตะวันตกหอพักคารากานต์ หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7/2 เลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านฟ้าใส รีสอร์ท หลอดที่ 2 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./058 18 พ.ย. 2558 ขอรถเกรด เกรดป่าละเมาะ หน้าหอพักอยู่สุข บริเวณเลขที่ 594/7 ซ.มุ่่งงาม ชุมชนวุฒาราม 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]