ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./309 14 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณทางเท้า ถ.ศรีจันทร์ ตั้งแต่สี่แยก รพ.ศูนย์ฯ - โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1239 14 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 1 หน้าบ้านเลขที่ 44/110 2.สี่แยกไปบ่อนไก่ชน ซ.พัทยา 2 เลขที่ 88/241 หน้าบ้านห้องเช่า 7 ห้อง 88/232-238 3.บ้านเลขที่ 76/6 (บ่อนไก่) ซอยพัทยา 4 หน้าบ้านเลขที่ 84/7 4.หน้าบ้านเลขที่ 76/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./308 13 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณเลขที่ 192/11 ต้นมะม่วง ซ.สว่างทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./292 13 ส.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 1/64 ซอยราษฎร์คนึง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1238 13 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 596/56 เสริมสวยน้องแตง ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1237 13 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ 1.3/367 ซอย 2 2.3/553 ตรงข้ามซอย 4 3.3/950 ซอย 11 ชุมชนการเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1236 13 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1235 13 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ภายในซอย 9(มก.) ไม่ติด 3 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./134 13 ส.ค. 2558 ถนนชำรุด ทรุดต่ำลงกว่าระดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง มุมโค้งโรงเรียนพระกุมารเยซู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1234 13 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด ซ.ศิลปสนิท 10 ปากซอย 1 หลอด ถนนหมอชาญอุทิศ ซอยร่วมพัฒนา 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./307 13 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ คุลมเสาไฟ บริเวณ เข้าทางด้านธนาคารกรุงศรี ถ.มะลิวัลย์ เข้าซอย ศิลปสนิท ก่อนถึงโรงเรียนสามเหลี่ยม ตรงข้ามอพาร์ทเม้นภูคุ้มทอง จะผ่านโรงไอติมสายฝน เป็นต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./289 13 ส.ค. 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บเศษใบไม้ที่กองกีดขวางทางจราจร บริเวณ ถนนกลางเมือง เข้าไปในซอยที่มีป้ายร้านอาอี๋ มีกองใบไม้ริมรั้ว หลังหมู่บ้านพิมานธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./288 13 ส.ค. 2558 เก็บขยะ บริเวณในวัดศรีนวล ซอยวัดศรีนวล เนื่องจากขยะเยอะมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./435 13 ส.ค. 2558 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ภายในวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./133 13 ส.ค. 2558 ซ่อมถนนชำรุด บริเวณ ดิคลาสเซ่ คอนโด มิเนียม ซอยธนาคารกรุงศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./287 13 ส.ค. 2558 ขอถังขยะ บริเวณ อพาร์ทเม้นต์ ริชม่อน โฮม ถ.ศิลปสนิท จำนวน 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./290 12 ส.ค. 2558 รถเก็บขยะมาเก็บไม่ตรงเวลา จากเดิมที่จะมาเก็บ 3 ครั้ง/สป. ก็เป็น 4-5 วันครั้ง ทั้งในหมู่บ้าน ซอยศรีจันทร์ 39 หรือ ถนนศรีจันทร์ ถังขยะเต็มล้นออกมาข้างนอก ถุงพลาสติกปลิวว่อนเต็มถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./291 11 ส.ค. 2558 ถังขยะบริเวณหน้าหมู่บ้านและหน้าบ้านไม่มีรถขยะมาเก็บเป็นเวลา 4 วันแล้ว เน่าเหม็น กองเต็มสกปรกมาก ซ.สุภาวดี ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./090 11 ส.ค. 2558 น้ำรั่วซึมจกาหอพักไหลเข้ามาในบ้าน บริเวณ เลขที่ 120/9 ซ.โพธิ์ทอง 2 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./089 11 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ ช่างไปตรวจสอบผู้รับเหมา เททิ้งเศษวัสดุลงคลอง บริเวณ คลองระบายน้ำ ชุมชนสนามกีฬา 1 ถ.เหล่านาดี ซอย 10/13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./105 11 ส.ค. 2558 มีการทิ้งเศษอิฐ เศษปูน บริเวณที่ดินเปล่า ซอยเหล่านาดี 4 ของ บริษัทท่าพรวิศวกรรมก่อสร้าง เป็นคนมาทิ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1233 11 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านอัยการ ซอย 3 โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1232 11 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนเหล่านาดี ถนนใหญ่ ประมาณ 10 ดวง แยกถ.เหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./306 11 ส.ค. 2558 ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย รอบเมือง 2 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1231 11 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ฝั่งปั๊ม ปตท.ไทยปรีดา ดับตลอดสาย ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./088 11 ส.ค. 2558 ตรวจสอบการก่อสร้าง จากร้านอีฟ แอนด์ บอย สาขากังสดาล ได้ทำการก่อสร้างบริเวณด้านหลังร้าน ซึ่งด้านหลังติดกับ ลานจอดรถของ ลักซูรี่ คอนโดมิเนียม ในบริเวณก่อวร้างผู่รับเหมาไม่ได้ทำแนวเขต หรือวัสดุ ใดมาทำการป้องกันอันตราย ที่เกิดจากการก่อสร้างเลย และทาง ลักซูรี่ คอนโด ได้ติดต่อกับเจ้าของโครงการ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ มีเศษปูนหล่น ลูกค้าไม่กล้าจอดรถ บริเวณนั้นเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./434 11 ส.ค. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสินไพลิน เลขที่ 404/34 ซ.บ้านกอก 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1230 11 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าสาธารณะเสียตลอด มืดมาก อยู่ติดกับหอพัก มีรถจักรยายนต์เด็กเช่าหอหายบ่อยๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./132 10 ส.ค. 2558 การทำฟุตบาธ หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถ.หน้าเมือง บริเวณทางเข้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./131 10 ส.ค. 2558 ขอถนนคอนกรีต ตามเขตถนนสาธารณะ หลังหมู่บ้านทาวน์โฮมไลท์ 5 ถัดจากบ้านเลขที่ 9/19 ซ.มิตรภาพ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]