ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./042 27 พ.ย. 2558 ขอถังขยะ บริเวณ ซอย 15 และ ซอย 13 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./020 27 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าบ้าน เลขที่ 1/5-6 ถ.นิกรสำราญ กลัวว่าจะล้มทับผู้คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./064 27 พ.ย. 2558 เสาป้ายชื่อซอยจะล้ม บริเวณซอยอนามัย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./244 27 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/3 เสาต้นที่ 2 ข้างบ้านเลขที่ 32/16 ต้นแรกมีลำโพง ต้นที่ 2 มีหลอดไฟดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./070 26 พ.ย. 2558 ฝาท่อยุบตัวอันตรายมากตรงข้ามที่ทำการประธานชุมชนสนามกีฬา1บ้านเลขที่93/20ถนนเหล่านาดีซอย10/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./003 26 พ.ย. 2558 ขอขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด บริเวณ ถ.เทพผาสุก ชุมชนสามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./243 26 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 596/16 และหลอดแสงจันทร์ หน้าบ้านเลขที่ 306/82 จุดเดิมทาง สนง.ช่างได้ซ่อมไป แล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./019 26 พ.ย. 2558 ตัดต้นไม้ เลขที่ 103/7 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 3 ต้นไม้ข้างบ้าน หลังริมสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./069 26 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำแตก เลขที่ 44/211 ซอยพัทยา 1 บ้านขันทอง ท่อแตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./242 26 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ บ้านเลขที่ 130/14 ถ.โพธิสาร ถึง สุพรรณิการ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./241 26 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ร้านยูบาร์ ขอนแก่น ตั้งแต่ร้าน บีกิน ถึง ร้านยูบาร์ ข้างโรงแรมพูลแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./039 26 พ.ย. 2558 ขอถังขยะ หน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 222/43 ถ.จอมพลพัฒนา จำนวน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./040 26 พ.ย. 2558 พ่นยุง บริเวณ ซอยข้างหมอ สงวนศักดิ์ ถ.กลางเมือง แยกโต้รุ่งรื่นรมย์ ฝั่งตรงข้ามร้านลิ้มขอนแก่น มีซอยเข้าไป ( กรุณาโทร ช่วงเช้า )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./009 25 พ.ย. 2558 ช้างเร่ร่อนตัวเล็กๆออกเดินขอเงินกับนักท่องเที่ยวทั่วเมืองขอนแก่นไม่เข้าใจว่าเทศบาลนครขอนแก่นถึงไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยเกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายผิดหวังจริงๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./240 25 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.เลขที่ 138/1 บ้านคุณแม่ทองคำ 2.บ้านคุณสำเนียง ขันซ้าย ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./068 25 พ.ย. 2558 ฝาท่อระบายน้ำแตก จำนวน 6 ฝา ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/2 แตกอยู่กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./239 25 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย พระชัย ถ.มิตรภาพ จำนวน 3 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./018 25 พ.ย. 2558 ขอกำลัง อปพร.งานลอยกระทง จำนวน 4 คน ในชุมชนศรีฐาน 1 ริมบึงหนองบอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./238 25 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด เลขที่ 3/437 ซอย 4 และ 3/299 ซอย 8 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./237 25 พ.ย. 2558 ขอเพิ่มโคมไฟ 1 จุด บริเวณ เลขที่ 666/91 ถ.กลางเมือง ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./236 25 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.คอกม้า และซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./235 25 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 670/51 ถ.กลางเมือง ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./234 25 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเพ้งเนื้อย่าง และเลขที่ 666/87 ถ.กลางเมือง ซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./063 25 พ.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 222/43 ถ.จอมพลพัฒนา หมู่บ้านจอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./233 25 พ.ย. 2558 ขอไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 4 ดวง เพื่อใช้ในงานลอยกระทง ชุมชนศรีฐาน 1 บริเวณบึงหนองบอน วันที่ 25 พ.ย. 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./067 24 พ.ย. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอย10/9ถนนเหล่านาดีหน้าบ้านเลขที่89/15เป็นบ้านของนางราชนิกูล แสงเนียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./038 24 พ.ย. 2558 เก็บขยะ บริเวณซอย ชาตะผดุง 5 ขยะล้น และอุดตันท่อ ซอยโรงแรมลาวิลล่า โรงแรมสตูดิโอ และขอถังขยะ 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./232 24 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 บริวณ ถ.ประสานมิตร ซอยสุขสบาย ถ.ปรีชาประสิทธิ์ และที่ทำการชุมชนสามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./016 24 พ.ย. 2558 เศษวัสดุ ปูน หล่นลงในพื้นที่ข้างเคียง จากการก่อสร้าง กำลังก่อสร้างโรงแรม แต่ไม่มีที่กั้น หรือรั้วรอบๆ บริเวณ ที่ก่อสร้างทำให้เกิดความเดือดร้อน คือ ขณะเทปูน ปูนได้กระเด็นหล่นลงรถยนต์ ซึ่งรถยนต์ได้จอดอยู่ในพื้ที่ส่วนบุคคล และหล่นโดนร้านกาแฟ ได้รับความเสียหาย และวางสิ่งของก่อสร้างเลยมา บางส่วน บริเวณ เลขที่ 88/143 ซอย เหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./231 24 พ.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ถ.ชาตะผดุง และ ถ.ชัยพฤกษ์ หน้าโรงเรียนโนนทัน ดับ 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]