ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1274 21 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 666/2 ซอยเมตตาเดิม ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1273 21 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ (เปลี่ยนหลอด) หน้าบ้านเลขที่ 225/46 ซ.20 ถ.หลังศูนย์ราชการ สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1272 21 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 11 คอกม้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./322 21 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟ เว่น สาขา หน้าโรงแรม เจริญธานี ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1271 20 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 20 ตั้งแต่ ปากซอยตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./321 20 ส.ค. 2558 ขอป้ายซอย ชือ ซอย เพิ่มบุญ ชุมชนสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1270 20 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14/4 ไฟฟ้าต้นที่ 3 หน้า ตชด.ดับหลายดวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./320 20 ส.ค. 2558 ขอป้ายซอยจำปาทิพย์ ป้ายทางเข้าซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./456 20 ส.ค. 2558 ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยจำปาทิพย์ ถ.จอมพล ดอนย่านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./140 20 ส.ค. 2558 ขอทำถนน ในซอยจำปาทิพย์ ถ.จอมพล เนื่องจากซอยนี้มีปัญหา จึงขอให้เทศบาลไปปรับปรุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1269 20 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 23/120 ซ.ศรีจันทร์ 15 ถ.ศรีจันทร์ และ ถนนหน้า รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./455 20 ส.ค. 2558 น้ำขังหลังศาลาชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 227/249 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1268 20 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 19 ตลอดทั้งสาย และ ถนนชาตะผดุง ฝั่งทิศตะวันออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1267 20 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยฉิมนาคพันธุ์ ถ.สุขสบาย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1266 20 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 7/12 หน้าร้านไข่มุกสุกี้ หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 7/12 หน้าบ้านเลขที่ 140/56 โคมหลอดกลมรีแตกหัก ซอย 7/12 สามแยกมุมหอพัก ณฐพรรณ หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./454 19 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณบ้านเลขที่ 68/2 ม.7 บ้านศรีฐาน อุดตันทำให้ น้ำไหลเอ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./099 19 ส.ค. 2558 ตัดกิ่งไม้ เนื่องจากต้นมะม่วงอยู่กลางระหว่าง 2 บ้านแผ่กิ่งเข้ามาในบ้านได้รับความเดือดร้อน บริเวณ เลขที่ 49/44 ซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./301 19 ส.ค. 2558 ขอให้ไปเก็บเศษใบไม้ในวัด วัดป่าอดุลยาราม ถ.อดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./319 19 ส.ค. 2558 ขอให้เก็บวัสดุ ก่อสร้างเศษอิฐ เศษปูนทราย ภายในวัด ศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./453 19 ส.ค. 2558 ฝาท่อระบายน้ำหาย บริเวณ ถ.ประชาสำราญ หน้าร้านกาแฟอยู่ตรงข้าม ร้านส้มตำ ร้านแรด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./452 19 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจ หลัง สภอ.เมืองขอนแก่น ข้างโรงเรียนกัลยณวัตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1264 19 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนหลักเมือง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./318 19 ส.ค. 2558 ขออนุเคาระห์ขอป้ายซอย ซอยใหม่ บึงหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1 ชื่อซอย อนัตตา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./299 19 ส.ค. 2558 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ สามแยก ถ.ฉิมพลี - ซ.โพธิสาร 25 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 44 ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./451 19 ส.ค. 2558 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ชุมชนหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1265 19 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าถนนดับ ตั้งแต่เริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมายังสถานีรถไฟ ดับมาหลายวันแล้วมืดสนิท เกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ยานยนต์และความปลอดภัยในทรัพย์สินของชาวบ้านบริเวณนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./139 19 ส.ค. 2558 ถนนเหล่านาดี ซ 1 สุดซอย ทราดตัวลงจากเปลี่ยนท่อประปา เมื่อเดือน เมษายน 58 แต่พอฝนตกหนัก น้ำขังทำให้ถนนทรุดตัวลง อาจทำให้เกิดอันตราย แก่รถยนต์/คน ที่เดินทาง จึงแจ้งมายัง ท่านให้ตรวจสอบ/แก้ไขด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1263 18 ส.ค. 2558 ไฟฟ้าถนนดับเสาในสุดในหมู่บ้านจอมพล เป็นหลอดนีออนยาวกรุณาแก้ไขด้วยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./298 18 ส.ค. 2558 เก็บขยะ บริเวณซอยศรีจันทร์ 31 หมู่บ้านพิมานเพลส ขยะไม่มาเก็บ และเวลามาเก็ยก็เรี่ยราด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./297 18 ส.ค. 2558 จับแมว บริเวณ ร้านแสงเจริญ ตรงข้ามโรงเรียน สวนสนุก ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]