ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./479 03 ก.ย. 2558 ขอบฝาท่อชำรุด บริเวณ หน้าร้านสมุนไพรขายยาศรเทพ ถ.ชวนชื่น ใกล้ร้านตัดผมเจ้าพระยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./332 03 ก.ย. 2558 มีควันและมีเสียงดัง ออกมาจากถนน บริเวณ เลขที่ 74/7 ซ.ประชาสโมสร 29 ใกล้โรงแรมออลซีซั่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./112 03 ก.ย. 2558 รถดิน 1.รถตอนเดียววิ่งเร็วมากในซอย 2.ว่าจะล้างถนนให้แต่ไม่เคยมาล้าง 3.สายลำโพงขาดไม่แก้ให้ 4.หน้าสำนักงานชุมชนมีดินหล่นมาก 5.ขอให้วิ่ง เวลา 08.00 - 18.00 น.เท่านั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1335 03 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในซอย หลัง รพ.ราชพฤกษ์ จำนวน 2 จุด 1. ประมาณ 30-40 เมตร 2.ประมาณ 100-120 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./111 03 ก.ย. 2558 การวางของขายกีดขวางทางเดิน บริเวณ หน้าสนามกีฬา ใกล้ทางเข้าโรงน้ำแข็ง MP ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. นักเรียนเลิกเรียนไม่สามารถเดินบนฟุตบาทได้เลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./478 03 ก.ย. 2558 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเป็นแบบตะแกรงเหล็ก เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำอันเก่าชำรุด และเป็นฝาปูนทำให้การระบายน้ำช่วงเวลาฝนตกล่าช้าทำให้น้ำท่วมถนนเกิดอันตรายต่อรถที่สัญจรผ่านอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./331 03 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณฝั่ง ตชด.ตลอดสาย ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1334 03 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.โพธิบัลลังก์ทอง 18 เสาแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./097 03 ก.ย. 2558 มีการสร้างหลังคาทำกันสาด ยื่นออกมา ไว้จอดรถหลังอู่ ต้นยาง ซีเอส พูลผล ออดต้แม็กซ์ ด้านหลังบ้าน มีการต่อเติมเพื่อใช้ส่วนตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./110 03 ก.ย. 2558 ดินถนนสายหลัก บริเวณ ถ.บ้านกอก ตลอดสาย มีรถขนดิน ขนผ่านถนนสายหลัก เป็นเวลามานานเป็นเดือน ฝนตกดินไหลริมถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1333 03 ก.ย. 2558 หลอดไฟขาด บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./477 03 ก.ย. 2558 ขอท่อระบายน้ำเสีย วางต่อช่วงท้ายซอย โพธิสาร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1332 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ 1.ไทยสมุทร ซอย 4 หน้าบ้านเลขที่ 243/42 บ้านป้านิด 2. ไทยสมุทร ซอย 4 เสาไฟหน้าบ้านเลขที่ 243/96 และเลขที่ 243/72
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./330 02 ก.ย. 2558 ขอให้ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 74/4 ถ.ประชาสโมสร 29 โรงแรมออลซีซั่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1331 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 186/198/ ถ.ประชาสโมสร ทาวเฮ้าส์ 2 หลัง หลังโรงสูบน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./307 02 ก.ย. 2558 ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เสียง ตอนตี 4 จากการธรรมวัดเช้าในวัดบ้านโนนชัย เพราะพระเจ้าอาวาส ใช้หอกระจายเสียง ซึ่งเสียงดังมากๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./095 02 ก.ย. 2558 มีการสร้างบ้าน ล้ำที่สาธารณะ /ถมดินสูง ทำให้บ้านข้างเคียงเดือดร้อน บริเวณ เลขที่ 56/2 ศรีฐาน ตรงข้ามร้านยางรถยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1330 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 9 ซอย 2 และ ถ.หลังเมือง ใกล้ร้านทรีโฟน ตัด ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./096 02 ก.ย. 2558 ตรวจสอบการก่อสร้าง บริเวณ บ้านเลขที่ 166/62 ได้ดำเนินการต่อเติมบ้าน ติดรั้วหลังบ้าน คือบ้านเลขที่ 166/61 ขณะก่อสร้าง มีเศษ อิฐ ปูน หล่นมาในบ้าน ซึ่งแจ้งผู้รับเหมาแล้ว ไม่มีการดำเนินการแก้ไข และคนงานก่อสร้าง นั่งร้านข้ามมาในบ้านข้าพเจ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./329 02 ก.ย. 2558 ตัดกิ่งไม้ 1.ต้นฉำฉา ถ.โพธิสาร ใกล้ร้านข้าวมันไก่ หมอพูน 2. ต้นฉำฉา หน้าวัดโพธิ์แก้ว (พ่อสงกรานต์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1329 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด 1. เสาไฟต้นที่ 5 นับจาก ทางเข้าตลาดต้นตาล หน้าบ้านเลขที่ 385/15 2.เสาสุดท้าย ต้นที่ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1328 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ ในถนนสายหลัก ถ.ราษฏร์คนึง ทางไป บ้านโนนชัย ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1327 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยสุขสบาย 7 ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1326 02 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าำชำรุด 1.ตลอดแนวซอย มิตรภาพ 8/1 ซอยสวัสดี 2 หลังปั๊มน้ำมัน เริ่มจากบ้านเลขที่ 112/4 - 146/1 ทุกจุด 2. ถ.ศิลปสนิท เริ่มจากหอพัก Richmond Home ปากซอยหมู่บ้านพิมานศิลป์ 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./147 01 ก.ย. 2558 ช่วยซ่อมถนน หลังศูนย์ราชการ บริเวณหน้า ตชด เป็นแอ่งน้ำท่วมขังมากเวลาฝนตก และฝั่งตรงข้าม ถนนทรุดเอียงเป็นแนวยาว มีหลุม ร่อง พื้นผิวการจราจรลาดเอียง ช่วยเปลี่ยนไฟจราจรที่เสียมานาน บริเวณสามแยกบ้านดอน ถนนกสิกรทุ่งสร้างด้วย และควรติดไฟจราจรเพิ่มทุกแยกบนถนนกสิกรทุ่งสร้าง จะช่วยลดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1325 01 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/24หน้าบ้านเลขที่162/67ชื่อโบ๋ขายปลาหมึกสดและสุดซอย10สามแยกพอดีหน้าบ้านแม่ลินจง บานจิตรสองโคมอยู่ซอยเดียวกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./103 01 ก.ย. 2558 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./476 01 ก.ย. 2558 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ตรงข้ามวัด นันทิการาม ถ.เหล่านาดี ซอย 6 ติดสนามกีฬา จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1324 01 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 9 ซอยคุ้มพระลับ ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1323 01 ก.ย. 2558 ไฟฟ้าดับ บริวณ ชัยศิริอพาร์ทเม้นต์ เสาที่ 3,4,5 ใกล้หอพักหญิงรำไพพรรณ ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]