ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./108 05 ม.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยเรือนจำ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./068 05 ม.ค. 2559 ขอถังขยะ 2 ถัง บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./358 05 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 5 หลอด หลอดแสงจันทร์ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./030 05 ม.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง เข้ามาในซอยจะเป็นทาวเฮ้าส์ หลายหลัง ต้นมะขามใหญ่ จะติดกับเสาไฟ เลขที่74/30 ซอยธนาคารกรุงศรีฯ ซอยศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./090 05 ม.ค. 2559 ย้ายป้ายชื่อ ชุมชนที่ปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 หรือปากซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./357 05 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าไม่ดับ ตอนกลางวันไฟติด บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 16/1 และ 16/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./089 05 ม.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม บริเวณซอย ศิลปสนิท 2 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./107 05 ม.ค. 2559 ฝาท่อบ่อพักชำรุด และเสียงดัง จำนวน 2 จุด บริเวณซอยแก้วสายหยุด และซอยประชาสโมสร 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./356 05 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณซอย 11 ซอย 11/3 NGO ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./355 05 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ ช่วงร้านขายเสื้อผ้า มือสอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./354 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 45/89 ซ.มิตรภาพ 19 ติดแล้วดับอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./353 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโนนหนองวัด 4 ไฟนีออนใกล้ไฟแสงจันทร์ เลขที่ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./067 04 ม.ค. 2559 กลิ่นรบกวน จากการซ่อมรถยนต์ และคราบน้ำมัน บริเวณเลขที่ 212/4 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ตลาดหนองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./019 04 ม.ค. 2559 ล้ำเขต บริเวณ เลขที่ 212/4 ถ.ศรีจันทร์ มีการติดตั้งเสาหลังคาล้ำเข้ามาในเขตบ้าน และมีการวางของรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./352 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 277/1 ซอย 3 หมู่บ้านศรีฐาน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./351 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณกลางซอย ประชาสโมสร 52 เกือบสุดหมู่บ้าน Ps โฮม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./029 04 ม.ค. 2559 ตัดต้นไม้พันสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 419/100 ซ.เกษร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./350 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/38 ซอยศรีจันทร์ 13 ซอยตรงข้ามเรือนจำกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./349 04 ม.ค. 2559 ขอโคมไฟฟ้าหัก บริเวณ ถ.ฉิมพลี ระหว่างซอยสมานมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./348 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 57/9 ถ.โพธิสาร ใกล้ร้านขายโลงศพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./347 04 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 149/16 ซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./021 04 ม.ค. 2559 มีการต่อเติมร้าน/บ้านขนมแม่ยาย ถนนอำมาตย์ ลักษณะการต่อเติม คือมีการทำห้องยื่นมาบนทางเท้า เทพื้นบนทางเท้าสูงและลาดเทถึงขอบถนนชันมาก ทำให้ไม่สามารถเดินบนทางเท้าได้สะดวก ต้องลงเดินบนผิวถนน ไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรทางเท้า กรุณามาตรวจสอบว่าการต่อเติมดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนเพียงใด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./360 31 ธ.ค. 2558 ซอยโพธิสาร 27 ไฟส่องสว่างในซอยดับมาหลายสันแล้ว ดับวันแรกก็มีโจร/ขโมย ขึ้นบ้านเลยเวลาตีหนึ่ง ซึ่งทางเจ้าของบ้านได้แจ้งความและแจ้งประธานชุมชนแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังได้รับการเมินเฉย จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้เกี่ยวข้องกรุณามาดูและซ่อมแซมให้กับประชาชนในชุมชนนี้ด้วย หากยังได้รับการเมินเฉยอยู่จะขออนุญาตร้องเรียนไประดับชั้นต่อไปที่มีความสามารถมากกว่านี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./037 30 ธ.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 3 ในชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./346 30 ธ.ค. 2558 ขอติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ที่บึงหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1 และ 4 ได้จัดงานปีใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 2 ม.ค. 2559 จำนวน 6 จุด ที่รอบจัดงานเลี้ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./066 30 ธ.ค. 2558 พ่นยุง บริเวฯชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./065 30 ธ.ค. 2558 การเลี้ยงไก่ ของพนักงานเทศกิจ เทศบาลขอนแก่น เสียงไก่ขัน รบกวน และกลิ่นจากมูลสัตว์ บริเวณหลังโรงแรมสิริน เรสซิเด้นท์ เลี้ยงมากขึ้น และมีคนป่วยในบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./345 30 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 10 ถ.วุฒาราม ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./028 30 ธ.ค. 2558 ตัดต้นไม้พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 64/3 ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ หัวมุมทางเข้าร้านไก่ย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./036 30 ธ.ค. 2558 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าหอพักเดอะเฟิร์ส ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]